Link to English Section  |  Search  |   Contact 

بخش فارسی ـ   شماره 13 ـ  شنبه اول دی 1386 ـ  برابر با 22 دسامبر 2007   |    فايل های ويدئوئی    |    تماس با ما     |    جستجو در سايت  

مقالات گردآوری و منتشر شده بر روی اين سايت، بطور طبيعی، نمی توانند دقيقاً نظرات گردانندگان سايت را، که در بخش «اعلام مواضع» توضيح داده شده،

منعکس کنند. اما ما ترجيح داده ايم، در کنار مطالبی که دقيقاً به انديشهء «سکولاريسم نو» مربوط خواهند بود، انواع نظرات در مورد سکولاريسم را نيز گردآوری و

 مطرح کنيم. اينگونه است که حتی نظرات کسانی که در مخالفت با سکولاريسم سخن می گويند و قلم می زنند نيز در اينجا وجود دارند.

ما نه بی نظريم و نه قصددداريم صدای مخالف نظر خود را خاموش کنيم. يکی از معانی سکولاريسم نو درست همين است. 

ترجمهء کتاب

زندگی کمال آتاتورک

اختصاصی برای اين سايت

اين هفته: فصل دوم >>>>

پيوند به سرآغاز کتاب

 

برای آشنائی با تنها تجربهء عملی از حضور سکولاريسم در جامعه ای اسلامی و درس آموزی از نيک و بد آن، هر چهارشنبه يک فصل جديد از اين کتاب را در اين نشريه بخوانيد

==========

آرشيو موضوعی:

سکولاريسم و...

پيوند به سايت های ديگری که

مباحث مربوط به سکولاريسم را مطرح می کنند

(در دست تکميل)

=============

==============

=============

============

===========

===========

===========

===========

===========

===========

===========

===========

 

 

 

===========

===========

===========

===========

===========

===========

===========

 

الف. ع. خ

"گرد" آليست يا "گردو" لوژيست؟

وبلاگ نگاه

سکولاریسم نو یا تعصبات جدید؟!

مارتين ديبا

منوچهر جمالی

سرور عليمحمدی

مهدی عليخانی

سکولاريسم

مردم سالاری را از

انحرافات مذهبی و مسلکی

باز خواهد داشت

سکولاریته، بازگشتِ

 زُهـره یا « رام»

در روان هاست

 نه ترجمهء مفاهیم

خشک پیچیده ازغرب

مسیر اضمحلال

و انحطاط

بررسي جنبش

اخوان المسلمين

مصر

م. سحر

سکولاريسم و شطرنج

محمد مجتهد شبستری

دموکراسی و دين داری

ثريا شهابی

عباس امير انتظام

احمد تقوائی

رامين احمدی

سکولاريسم، جزء لاينفک

جنبش حق زن

 

پيامی در بارهء

بيست و هشت سالی

که گذشت >>>
"دفاع از حقيقت

رمز پايداري"

تشکيل ستاد انتخاباتی نيروهای دمکراتيک و سکولار

بازتوليد ِ تبعيض و

خودکامگی اسلامی

(آسيب شناسي

 روشنفکر دينی)

حميد حميدی

اگر اين«حنا» را پاك نكنيم، زمان، تيرگي آن

را بر دل ما مي نشاند

(نگاهي به رهنمودهاي حسين شريعتمداري)

حسين شريعتمداری (کيهان چاپ تهران)

کوشش براي بازتوليد امراض صعب العلاج

تمدن سكولار غرب

داريوش همايون

حبيب گنجی

ژانت آفاری

سام قندچی

بررسی جامعه ‌شناختی جنبش اجتماعی ايران

(نگاهی به يک کتاب)

همين است که

می گنديم!

آزادی های مدنی و نخستين قانون اساسی

روحانيت شيعه و دولت

در ايران

دو مقاله در مخالفت با سکولاريسم نو، به قلم: الف. ع. خ:

محو عقيده؟ يا انهدام ايده؟! نقدی بر سکولاريسم نو!

چه چيزی «انحصار قدرت» را می شکند؟ سکولاريسم نو يا دموکراسی تام؟!

دکتر منصور بيات زاده

دکتر جلال ايجادی

چارلز تيلور

م. سحر

حذف مذهب از کجا؟

دولت يا جامعه؟

فمنيسم اسلامی،

يک سراب

سکولار بودن

يعنی چه؟

آنچه خود داشت!

ايمی گروپ

روسری، سکولاريسم و تساوی جنسی

ح. ک

سکولاريسم، لائيسيته  و رنسانس

شکوه ميرزادگی

مهرداد درويش پور

حميد حميدی

ابراهيم هرندی

خداحافظ ترکيه؟!

فمینیسم سکولار:  

 پیشقراول مدرنیته  

 در ایران

مدرنیته و مصائب

 "دگر اندیشان دینی"

 با سکولاریزم

روزگار

انسان ـ خدائی

نادر اميد

تأملی چند درسخنرانی آرامش دوستدار

آرامش دوستدار

مشکل جدايي دين و دولت نيست!

شهلا شفيق

اسماعيل نوری علا

دانش باقر پور

نيلوفر بيضائی

مدرنيته، دمكراسی،  

لائيسيته و آزادی  زنان

 

جای خالی

احزاب غيرايدئولوژيک

جايگاه نقد گذشته

در بازسازی دموکراتيک

سازمان های سياسی

انقلاب مشروطه

و سکولاريسم

دو مقاله از شيدان وثوق:

گذشت صد سال از تصويب قانون «جدایی دولت و كلیساها» در فرانسه

○○○○○○○○

مبانی فلسفی سیاسی «مسأله ی لائیك»

يحيی بزرگمهر

روشنفکری لائيک: بنيان‌هاي نظری و چالش‌های عملی

پروفسور منوچهر جمالی

چگونه دين سکولار می شود؟

سام قندچی

سکولاریزم چيست؟

محمود احمدی نژاد:

  نظام آموزشی ايران 150 سال تحت نفوذ سکولاريسم بوده است!

حداد عادل، رئيس مجلس شورای اسلامی:

خطر سکولاريسم حتمی است! (خبرگزاری مهر)

مشکل اين است که در دانشگاه از ابتدا سکولاريسم حاکم بود! (سايت ايران)

پرويز داوودی، معاون اول رييس جمهور حکومت اسلامی:

متأسفانه مبانی نظری برنامهء چهارم جمهوری اسلامی مبتنی بر سکولاريسم بود!

سيد محمد خاتمی:

راندن همهء منتقدان با چوب سکولاريسم، خود مروج اين انديشه است!

ببب

 

 

 

 

 

 

 

ياد داشت سردبير

حکايت مسافری که

اتوبوس را مقصد

 بپندارد!

(آرشيو يادداشت ها)

☺☻☺

اعلام مواضع

«سکولاريسم نو» يعنی بجای «جدائی مذهب از حکومت» بايد گفت «جدائی ايدئولوژی از

 حکومت»، چرا که مذهب خود نوعی

 ايدئولوژی است.>>>

آرشيو مطالب:

برحسب نام نويسندگان

ژانت آفاری

رامين احمدی

دکتر عباس احمدی

محمد ارکون

 پروین اشرفی

الف. ع. خ.

نادر اميد

محمد امينی

مارینا اوتاوي

جلال ایجادی

سينا باربد

دانش باقرپور

دکتر رضا براهنی

حبيب برزين

يحيي بزرگمهر

دکتر منصور بيات زاده

نيلوفر بيضائی

حميد پارسانيا

احمد تقوائی

خالد توفيق

چارلز تيلور

مژگان ثروتی

فرهاد جعفری

پروفسور منوچهر جمالی

دکتر علی حاجی قاسمی

عُمر حمزاوي

حميد حميدی

حسن حنفی

سيد محمد خاتمی

محمد مهدي خلجي

همايون خيری

مهرداد درویش پور

آرامش دوستدار

سید امیر حسن دهقانی

مارتين ديبا

ناصر رحيم خانی

احمد زيدآبادی

م. سحر

عبدالکريم سروش

بهمن شريف زاده

شهلا شفيق

ثريا شهابی

فرزاد صمدلی

جمشيد طاهری پور

علی طايفی

دکتر جواد طباطبائی

بيژن عبدالکريمی

شيرزاد عبداللهی

عليرضا علوی تبار

رضا عليجانی

مهدی عليخانی

سرور عليمحمدی

امیرغلامی

شاهين فاطمی

سمانه فردمنش

سروش فرهاديان

دکتر محمد مهدی فقیه

سام قندچی

ناصر کرمی

اکبر گنجی

حبيب گنجی

صادق لاريجانی

تکین ماهارلی

هوشنگ ماهرويان

محمد مجتهد شبستری

محسن متقی

دکتر مهرداد مشايخی

يدالله موقن

شکوه ميرزادگی

دکتر اسماعيل نوری علا

شيدان واثق

دکتر پرويز ورجاوند

ابراهيم هرندی

داريوش همايون

دکتر محمد حسین یحیایی

===========

کتابخانهء

اينترنتی

پارادايم

 سكولاريزاسيون
استيو بروس

===========

پيدايش و نقش

دينکاران امامی

در ايران

اسماعيل نوری علا

===========

اسلام گرایی

در سرزمین آتاتورک 

محمد رضا  زارع
===========

لائيسيته چيست؟
شيدان واثق

===========

سکولاريسم، از نظر تا عمل

دکتر محمد برقعی

===========

© 2007 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630