بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان   |   پيوند به آرشيو نوشته های شکوه ميرزادگی در سکولاريسم نو

فصلی از کتاب در دست انتشار

چهره های بزرگ جنبش زنان آمريکا

از: شکوه ميرزادگی

 

فهرست مطالب

1. مارگريت لوييز سن گر

و نقش او در جنبش کنترل بارداری

به مناسبت هفتاد و دومين سالگشت قانونی شدن کنترل بارداری در آمريکا

2. ويکتوريا وود هال

اولين زنی که نامزد رفتن به کاخ سفيد و رسيدن به پست رياست جمهوری شد

به مناسبت سالگشت تولد اين زن بزرگ، متفاوت و جنجال برانگيز

3. ميلدرد فيش

زنی اديب و مبارز که هيتلر را به وحشت انداخته بود

4. دورتا لانگ

زنی که دردهای بشری را به ثبت رساند

5. سارا وينه موکا

عشق به صلح از زير چادری سرخپوستی تا قلب شهرهای بزرگ

6. الينور روزولت

يک بانوی اول واقعی: ما بايد کاری را انجام دهيم که نمی توانيم

7. بلوا ـ آن ـ لاک وود

جانی پيش رونده و ماندگار

8. اليزابت کدی استنتون

نويسنده ی کتاب مقدس زنان:

زنان بدون جدايي دين از حکومت روی خوش نخواهند ديد!

9. جسی دانيل ايمز

زنی که قانون حلق آويز کردن سياهان را برانداخت

10. نانسی وارد

زن دوست داشتنی سرخ پوستان آمريکا

11. اميلی اليزابت ديکنسون

شاعر بلند آوازۀ آمريکا

12. سارا مور گريمکه

کوشنده ی بزرگ راه الغای برده داری

13. استر هوبارت موريس

مادر جنبش برابری خواهی زنان آمريکا

و مردی که او را  تا به پيروزی همراهی کرد

14. نلی مک کلونگ

زنی که دوست نداشت گربه باشد

www.shokoohmirzadegi.com

بازگشت به خانه

 

محل اظهار نظر شما:

شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته

و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:

admin@newsecularism.com

newsecularism@gmail.com

newsecularism@yahoo.com

 

 

New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630