خانه  |   آرشيو   |   فهرست 707 مطلب: به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

سه شنبه ها

انتشار تدريجی ترجمهء کتاب

زندگی کمال آتاتورک

به قلم لرد کين راس

==================

پيوندها:

==================

پويشگران

=============

نيلگون

=============

ايرانسکوپ

=============

پيک خبری ايرانيان

=============

سکولاريسم برای ايران

=============

کميتهء نجات پاسارگاد

=============

بنياد ميراث پاسارگاد

=============

انقلاب مشروطيت ايران

=============

اعلاميه ها و ميثاق های

 بين المللی

=============

ريشه کنی تبعيض

=============

ايرانويچ

=============

اتحاد جمهوریخواهان ايران

============

تارنمای جمهوريخواهان

دموکراتيک و لائيک

===========

حزب مشروطهء ايران

===========

جبههء ملی ـ شاخه آمريکا

===========

حبههء ملی ـ شاخهء بلژيک

==========

آژانس خبری کورش

===========

ايرانيان دات کام

===========

ايران امروز

===========
جمهوری خواهان دمکرات

و لائیک-هانوور (تبجا)

===========

جنبش آذربايجان

برای يکپارچگی ايران

===========

مجموعه آثار اسماعيل نوری علا

=============

 

 

 

شماره 170 ـ  دوشنبه 6 خرداد 1387 ـ  26 ماه مه 2008

انسان آرمانخواه ديوار برلين را فرو می ريزد، چه رسد به...

 =====================================================

دوشنبه ها: از نگاه يک آينده نگر

دو روز بزرگ در تقويم جنبش دانشجوئی ايران

سام قندچی

اکنون يک ماه به سالگرد خيزش 18 تير دانشجويان در ايران مانده است، روز خونيني که دانشجويان ايراني بخوبي در باره اش مي دانند و اگر روزي را بخواهيم بعنوان سمبل آغاز شکل گيري تشکلات جديد سکولار در ايران انتخاب کنيم، بنظر من 18 تير آن روز است. اما واقعيت آن است که دانشجويان ايران بيش از نيم قرن است که براي دموکراسي مبارزه کرده اند و گراميداشت هر سالهء دو روز 18 تير و 16 آذر نشان دهنده چالش آنان با دو رژيم ديکتاتوري است. اين امر نبايستي شگفت آور باشد چرا که آنها مي خواهند با برگزاری هر دو روز بر اين تأکيد کنند که قصد ندارند با سرنگونی رژيم کنونی به رژيم گذشته برگردند.

====================================================

عملكرد كنفدراسيون جهاني و جنبش دانشجويي

گفت و گو با حميد شوكت

نباید فراموش کرد که  سازمانهاي سياسي بدون كنفدراسيون و زمينه ي جنبش دانشجويي معنايي نداشتند. هیچ یک از جریان های سیاسی موجود در خارج از کشور، از جامعه سوسیالیست های ایرانی  گرفته تا حزب توده و جبهه ملی و بعدها سازمان انقلابی و سازمان توفان و اتحادیه کمونیست ها و گروه کادرها و چند نیروی مدافع جریان های چریکی، هیچ یک اعتباری را که کنفدراسیون داشت کسب نکردند. محل تبليغ نظرات، عضو گيري و نفوذ فكري و عملي آنان يكسره در جنبش دانشجویی خارج بود.

====================================================

گلچين باغ های مجازی:

در اين ويرانهء پر از الفاظ بی معنی

خشا يار ديهيمی

سيستان و بلوچستان در همهء رشته ها اول شد!

ضوابط جدید استفاده از اینترنت در کشور

تولد ابوا لقاسم!

مريم خورسند

====================================================

وب شدگان

سید رضا صائمی

هر چند در جوامع ایدئولوژیک زده و توتالیتر دامنه این خطوط قرمز گسترده تر از جوامع دموکراتیک است و دست کم سایه سنگین آن بر دستان وبلاگ نویسان سنگینی می کند و هژمونی قدرت با سیاست فیلترینگ در کنج خلوت شهروندان و پشت مانیتور کامپیوتر هم به اقتدار خویش استمرار می بخشد اما، علی الاصول و آنچنان که باید باشد، وبلاگ ها از آزادی بیشتری نسبت به دیگر شکل های نوشتن برخوردار است. اصلاً شاید این آزادی در جوامع غیر دموکراتیک بیشتر به چشم بیاید!

 =====================================================

کتابخانهء اينترنتی>>>

ويدئوها>>>

مطالب در رد سکولاريسم

مطالب در رد سکولاريسم نو

==================

پيوندها:

==================

خبرنامهء گويا

=============

اخبار روز

===========

روشنگری

===========

مردانی نيوز

===========

لج ور

===========

مقالات سياسی

===========

 سامان نو،

نشريه پژوهش هاي

 سوسياليستي

===========

آينده نگری

===========

پشتيبانان

===========

بلاگ نيوز

===========

شبکه سراسری
همکاری زنان ايرانی

===========

شبکه بين المللی همبستگی

با مبارزات زنان ايران

===========

جهان من (حاوی پيوندها)

===========

نژادپرستی و تبعيض

(حاوی پيوندها)

===========

گفتگو

===========

اتحادیه ملی برای دموکراسی

===========

احترام آزادی

 

 

 

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630