بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

  اول بهمن 1386 ـ  21 ژانويه 2008

 

يک توضيح لازم در مورد

خط مشی سکولاريسم نو در گزينش مقالات

اسماعيل نوری علا

 

برخی از دوستان و خوانندگان ما، بخصوص پس از انتشار مطالبی از افراد وابسته به حکومت اسلامی، بر خط مشی ما خرده گرفته اند. برای نمونه، دوستی نوشته است: می خواهم توجه شما را به نکته ای جلب کنم که باعث شگفتی من شده است. سایت روشنگر سکولاریسم نو نباید دموکرات منشی و احترام گذاشتن به نقدها و نظرات مخالف را با تبدیل شدن به بلندگوی دشمنان آزادی اشتباه بگیرد. بزرگان گفته اند که به دشمنان آزادی نباید آزادی داد. درج نوشته ها و مقالات  زمامداران حکومت اسلامی و آخوند های حوزه های قم که با وقاحتی تام و تمام به دشمنی با آزادی و برابری نه در نظر که عملاً در مقام نظام اسلامی می پردازند به دور از انتظار است. از سویی دشمنان آزادی و حقوق انسانی ملت ایران که سایت شما را جولانگاهی یافته اند برای تراوشات ذهن بیمارشان، هزاران بوق و بلند گو در اختیار دارند و با چنگ انداختن بر ثروت ها و سرمایه های ملت ایران هیچ مشکل مالی در ایجاد پایگاه ها و کانال های رسانه ای ندارند. آیا ایشان در رسانه های بیشمار خود اجازهء نشر مقاله ای مخالف با دیدگاه های انسان ستیز و تبعیض گزار خود را به شما می دهند؟

          من، بعنوان سردبير سکولاريسم نو، چنين می انديشم که اتفاقاً درست به اين خاطر که نوشته های وابستگان حکومت اسلامی در سايت های بی اعتبار خود و وابستگانشان منتشر می شود مورد توجه معتقدان به سکولاريسم قرار نمی گيرد، حال آنکه يک سکولار بايد بيشترين وقت خود را در خواندن و شنيدن سخنان دشمنان سکولاريسم (و اينک سکولاريسم نو) بگذراند و با استدلال و تاکتيک های توجيهی آنها آشنا شود.

          به گمان من، انتشار مطلبی، مثلاً، از آقای عماد افروغ، رئيس کميسيون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، آن هم با عنوان من از منظر سکولاريسم نگاه نمی کنم!، هيچ کس را به اين ترديد دچار نمی کند که نشريهء ما تأييد کنندهء سخنان و مواضع ايشان است. ما ايشان را در صف دشمنان آزادی بيان و حقوق بشر می دانيم که زور و شمشير و پول را يکجا در دست دارند. بهمين دليل هم معتقديم که بايد سخنان ايشان و يارانشان را، در جبهه های مختلفی که با نام های ساختگی از هم جدا شده اند، بدقت بخوانيم.

          اگر کسی با چند بار سر زدن به نشريه سکولاريسم نو صاحب اين تشخيص نباشد که کدام مطلب در راستای اهداف اين نشريه و کدام مطلب در تنافر و مخالفت با آنهاست، بی گمان، هنوز راه درازی برای درک اين تفاوت ها دارد و منتشر نکردن سخنان دشمنان سکولاريسم در اين مورد کمکی به ايشان نخواهد کرد.

          قصد غائی ما دادن سنجه و خط کشی است که خوانندگانمان بتوانند سکولاريسم را از مجموعه های نظری و عملی دشمنانش تمييز دهند. مواضع نشريه و يادداشت های خود من، دقيقاً در اين راستا نوشته شده و می شوند.

          اميدوارم اگر دوستان گرامی ما استدلالی در رد اين نظرات دارند آن را بی پرده پوشی در ميان بگذارد تا ما به راه کج نرويم. مهم اين است که نشريهء سکولاذيسم نو يک نشريهء خبری نيست و هرچه در آن منتشر می شود به اين قصد و مقصود است که کل کار در راستای جا افتادن عميق تر و گسترده تر مواضع سکولاريسم نو تهيه شده باشد.

          از همين فرصت استفاده کرده، و با تشکر از دوستانی که در اين يک ماههء انتشار نشريه ما را ياری داده اند، از همهء متفکران و نويسندگان دعوت می کنيم که ما را از ماحصل انديشه های خود دربارهء مقولاتی همچون سکولاريسم، ايدئولوژی، تبعيض، حقوق بشر و... بی نصيب نگذارند.

با احترام

اسماعيل نوری علا

 بازگشت به خانه

محل اظهار نظر شما:

شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته

و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:

admin@newsecularism.com

newsecularism@gmail.com

 

و يا مستقيماً از وسيله زير استفاده کنيد:

(توجه: اين ایميل ضميمه نمی پذيرد)

 

نام شما:

اگر مايل به دريافت پاسخ هستيد آدرس ای - ميل خود را ذکر کنيد:

پيام شما:

بازگشت به خانه

 

New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630