خانه  |   آرشيو   |   فهرست 711 مطلب: به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

سه شنبه ها

انتشار تدريجی ترجمهء کتاب

زندگی کمال آتاتورک

به قلم لرد کين راس

==================

پيوندها:

==================

پويشگران

=============

نيلگون

=============

ايرانسکوپ

=============

پيک خبری ايرانيان

=============

سکولاريسم برای ايران

=============

کميتهء نجات پاسارگاد

=============

بنياد ميراث پاسارگاد

=============

انقلاب مشروطيت ايران

=============

اعلاميه ها و ميثاق های

 بين المللی

=============

ريشه کنی تبعيض

=============

ايرانويچ

=============

اتحاد جمهوریخواهان ايران

============

تارنمای جمهوريخواهان

دموکراتيک و لائيک

===========

حزب مشروطهء ايران

===========

جبههء ملی ـ شاخه آمريکا

===========

حبههء ملی ـ شاخهء بلژيک

==========

آژانس خبری کورش

===========

ايرانيان دات کام

===========

ايران امروز

===========
جمهوری خواهان دمکرات

و لائیک-هانوور (تبجا)

===========

جنبش آذربايجان

برای يکپارچگی ايران

===========

مجموعه آثار اسماعيل نوری علا

=============

 

 

 

شماره 171 ـ  سه شنبه 7 خرداد 1387 ـ  27 ماه مه 2008

به عشق خاک بر سری...

 =======================================================

سه شنبه ها: کتاب زندگی کمال آتاتورک

به قلم لرد کين راس

اين هفته: فصل بيست و سوم ـ  سقوط دولت منصوب سلطان

به خاطر رهبری دقيق و سرسختانهء اش، و وجود يک سازمان کارآمد و گسترده، و داشتن يک برنامهء ساده و به دقت تنظيم شده، کمال اکنون به نيروهای متحده نشان داده بود که ديگر نمی توانند کار خود را با دولت های دست نشانده شان پيش ببرند و از آن پس ديگر سر و کارشان با يک نيروی مثبت ملی است که به حقوق خود آگاهی دارد، در گرفتن مطالبات خود سرسخت است، و می کوشد تا از خاکستر امپراتوری عثمانی سرزنده بيرون آيد.

======================================================

آيا "سکته" های جديدی در راه است؟

ج. پاکنژاد

از آنجا که کرامت انسانی و جان آنها در اين نظام به هيچ انگاشته ميشود و حفظ قدرت به هر قيمت، لازمه حکومت استبدادی دين بازان وطن فروش و چون حفظ قدرت با النصربالرعب همراه است لذا اين امر بيم و نگرانی نسبت به جان دانشجويان، فعالان جنبشهای کارگری و زنان، دگر انديشان دربند و تمامی آنان که آزادی و رهايی از استبداد را در دستور کار دارند دو چندان ميکند بر همه انسان دوستان و آزاديخواهان است که نسبت به اين گونه اعمال جاری شده از سوی قاصبين حق حاکميت مردم در ايران هشدار دهند و خود نيز هشيار باشند و هر گونه اطلاعی در اين رابطه را منتشر کنند و در اختيار سازمان های دفاع از حقوق بشر قرار دهند.

======================================================

تاملی در باب ضرورت تفکر رادیکال

سالار پاشائی

تفسیر درست از جایگاه طبقاتی و اجتماعی افراد و نیروهای اجتماعی موجود از کارگران و زنان گرفته تا جوانان و دانشجویان و معلمان و اقلیتهای ملی و برساختن حقیقت در این میان، تنها در نتیجه ی نقد رادیکال نظام اجتماعی وسیاسی و بالطبع، نظام اقتصادی هر جامعه ای، از نظرگاه فکری با ثباتی میسر می گردد. هر نوع وادادن به راستگرایی تحت هر لوایی ـ از ملی گرایی افراطی گرفته تا سکوت در برابر تحجرات و تعرضات لیبرالیزم در حوزه ی فکر و سیاست ـ نتیجه ای خطرناک و فروافتادن به ملغمه ای از تناقضات فاحش را به بار می آورد که سرنوشت انسان ها را به آسانی به بازی گرفته و مسئولیت تاریخی خویش را واگذار می نماید.

======================================================

روشنفکران قبل از انقلاب و روشنفکران پس از آن

محمد جواد غلامرضاکاشی

روشنفكران پس از انقلاب‌،‌ كه عموماً در رشته‌هاي علوم انساني تحصيل كرده‌اند. متوجه عمق و گستره مسائل هستند. همه تلاش مي‌كنند در زمينه‌اي متخصص به نظر آيند. هر مساله خاص را به ده‌ها مساله و محور جزئي‌تر تقسيم مي‌كنند و مرتب از جوانب متعدد آن سخن مي‌گويند و ديگران را به تامل بيشتر در باب جوانب نيانديشيده آن دعوت مي كنند. آنها به خلاف روشنفكران پيش از انقلاب، به اين زودي‌ها به وادي عمل نمي‌رسند. اصلاً مسائل را آنقدر پيجيده مي‌يابند كه بحث از مسائل را مهم‌تر از حل مسائل مي‌دانند.

 =======================================================

کتابخانهء اينترنتی>>>

ويدئوها>>>

مطالب در رد سکولاريسم

مطالب در رد سکولاريسم نو

==================

پيوندها:

==================

خبرنامهء گويا

=============

اخبار روز

===========

روشنگری

===========

مردانی نيوز

===========

لج ور

===========

مقالات سياسی

===========

 سامان نو،

نشريه پژوهش هاي

 سوسياليستي

===========

آينده نگری

===========

پشتيبانان

===========

بلاگ نيوز

===========

شبکه سراسری
همکاری زنان ايرانی

===========

شبکه بين المللی همبستگی

با مبارزات زنان ايران

===========

جهان من (حاوی پيوندها)

===========

نژادپرستی و تبعيض

(حاوی پيوندها)

===========

گفتگو

===========

اتحادیه ملی برای دموکراسی

===========

احترام آزادی

 

 

 

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630