بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

مـا را بـه دم پير نگه نتـوان داشــت

در خانه ی دلگير نگه نتـوان داشت

آن را که سـر زلـف چو زنجير بود

در خانه به زنجير نگه نتوان داشت

مهستی گنجوی       

فهرست مجموعهء از نگاه يک زن

يادداشت های هفتگی شکوه ميرزادگی

www.shokoohmirzadegi.com

آرشيو 2009

پيوند به آرشيو 2008               پيوند به کتاب زنان مهم آمريکا

 

27 آبان 1388 ـ  18 نوامبر 2009 

پرده برداری از مجسمهء خانم احمدی نژاد

زن که زدن ندارد!

وقتی صبر هيلاری هم تمام می شود

 

 

20 آبان 1388 ـ  11 نوامبر 2009 

ديوار برلين بر گرد سرزمين من!

 

13 آبان 1388 ـ  4 نوامبر 2009 

جوانه های سبز و پوتين های آهنين!

از خدايي تا بندگی زنان ايران

جلسات مهم اعضای دولت احمدی نژاد

محرم سازی برای شاداب سازی

سفر تکراری کمپينی ها به زندان اوين

 

6 آبان 1388 ـ 28 اکتبر 2009

منشور کورش و  مساله ی زن ايرانی

 

29 مهر 1388 ـ 21 اکتبر 2009

ظهور آيت الله و زنان

بانوی اولی متفاوت

دو جايزه در دو قلمروی متفاوت برای زنان ايران

تفسيری بر آمار لال

 

22 مهر 1388 ـ 14 اکتبر 2009

در حاشيه ی جوايز نوبل

جايزه ی نوبل صلح؛ سياست ها و ابهام ها

  زنان ديگر پير نمی شوند

 مادران فرزند از دست داده و مراسم جايزه نوبل؟

 

25 شهريور 1388 ـ 16 سپتامبر 2009

کاش اين روزها اوريانا فالاچی زنده بود

 

11 شهريور 1388 ـ  2 سپتامبر 2009

بردگانی بی خبر از خويش 

حقوق مساوی، با اجازه ی رهبری

 

28 مرداد 1388 ـ  19 آگوست 2009

سالروز بدست آوردن حق رأی زنان آمريکا

لوسی استون، زنی بر تارک جنبش زنان آمريکا

 

21 مرداد 1388 ـ  12 آگوست 2009

جنون زنانگی که به عقل رسيد

انقلاب دختران خوب، يا دختران به عفاف روی می آورند؟

عبور احمدی نژاد از بيماری روشنفکری!

 

7 مرداد 1388 ـ  29 جولای 2009

مردم بی دفاع اشرف، قربانی سازش و عهدشکنی؟

راست و دروغ بودن خبرها در شرايط کنونی

 

31 تير 1388 ـ  22 جولای 2009

اعتراض چرا؟ تجاوز به ترانه مانع شرعی نداشته!

 

23 تير 1388 ـ  14 جولای 2009

از نیاکان ميشل اوباما تا جنبش زنان ايران

 

17 تير 1388 ـ  8 جولای 2009

تقليد حکومت اسلامی از حجاب زنان قبل از اسلام!

حقوق بشر اسلامی شان که اين است...

ندا را که نکشته ايد (!)، بفرمائيد با مهسا چه کرده ايد؟

 

10 تير 1388 ـ  1 جولای 2009

نداهايي که در زندان به مرگ تدريجی گرفتارند

چوبی که کروبی، به خاطر زن ها، از رهبران نظام خورد

قاتل به محل قتل بازمی گردد

هيس خطرناک!

 

26 خرداد 1388 ـ  16 ماه جون 2009

ندا ی سی و پنج ميليون زن ايرانی

چرا هيلری کلينتون وقت برخاستن مردم غيبش زد؟

کشيش زاده ای که به آزادی بيان باور دارد

زنان نماينده مجلس اسلامی هم از جنبش مردم حرف می زنند؟

 

26 خرداد 1388 ـ  16 ماه جون 2009

با شما نرقصيدم، اما با شما گريستم

 

19 خرداد 1388 ـ  9 ماه جون 2009

مهمترين زن روشنفکر کشور آقای موسوی؟

زنان و رفع تبعيض، در خانه ای از پای بست ويران

 

12 خرداد 1388 ـ  2 ماه جون 2009

نذر آزادی!

يک لحظه از حافظه ی تاريخی زنان

 

5 خرداد 1388 ـ  26 ماه مه 2009

همگرايي يا انشعاب از کمپين يک ميليون امضا؟

 

29 ارديبهشت 1388 ـ  19 ماه مه 2009

زنی که سازش با ديکتاتوری را شايسته انسان متمدن نمی داند

وعده ی مشروط شيخ اصلاحات

 

22 ارديبهشت 1388 ـ  12 ماه مه 2009

فريب و فاجعه و انتخابات! - پاسخ به يکی از همگرايان

 

15 ارديبهشت 1388 ـ  5 ماه مه 2009

سالگرد مرگ اما گلدمن؛ زنی که صد سال پيش از ضرورت آزادی بيان گفت

ائتلاف جديد زنان و خواستاری يک محال

مردی با پنجاه درصد حق و صد درصد اختيار!

 

5 بهمن 1387 ـ  24 ژانويه 2009

آقای پرزيدنت، خانم فرست ليدی، صد ضربه شلاق در انتظار شماست!ه

28 دی 1387 ـ  17 ژانويه 2009

کودکان را جزو منطقۀ صلح بدانيد

نهی از منکر توريستی

هر چه تو کردی درست بود

آمار هولناک مرگ و مير مادران و کودکان در جهان اسلام

 

21 دی 1387 ـ  10 ژانويه 2009

تبريک به کمپین یک میلیون امضا، به خاطر دريافت  جایزۀ سیمون دو بووار

زنان در ميانه ی جنگ های مقدس مردان

 

14 دی 1387 ـ  3 ژانويه 2009

وانت شهوت بار   مساجد زنانه در افغانستان    بچه ی صيغه ای

زنان تاجيکستان نيز محرک شدند    خانم نماينده رعشه آور و نشئه کننده

 

بازگشت به خانه