آرشيو  |  خانه  |   فهرست همهء مطالب به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

 

=======================================================

سال دوم ـ شماره 372 ـ شنبه 23 آذر 1387 ـ  13 دسامبر 2008

=======================================================

    يادداشت های هفتگی شکوه ميرزادگی

تضاد تئوری نسبيت فرهنگي با حقوق بشر

دختران دانشجو در مراسم 16 آذر

جلوگيری از خروج نسرين ستوده

چرخش خانم ليونی

وضعيت 20 سال بعد زن های ايران

=======================================================

زنان سرپرست خانوار و چالش هاي پيش رو

شهناز غلامی

من خود، بعد از فوت همسرم، كه سرپرستي فرزندم را به عهده گرفته ام به عنوان عضوي از اين مجموعه به شمار مي آيم كه به مدت بيش از سه سال در مركز نگهداري از"سالمندان توحيد"در تبريز به عنوان پرستار خانه، كار كرده ام. فلذا آنچه را مي نويسم تنها اخباري نيستند كه بخواهم از طريق مصاحبه و يا مشاهده و يا مطالعه براي خوانندگان اين سطور تهيه كرده باشم. بلكه به عنوان يك زن سرپرست خانوار اين لحظات سنگين، سرد و تهوع آور را با تمامي پوست و گوشتم تجربه كرده ام...

======================================================

زن در جمهوری اسلامی: پرواز در قفس

جمشيد اسدی

با وجود مشکلات جامعه شناختی در دوران پيش از انقلاب، زنان به امتيازهای حقوقی دست يافته بودند. اما پس از انقلاب، همچنان که شرحش رفت، زنان به لحاظ قانونی در بسياری زمينه ها فرسخ ها به پس رانده شدند و از همين رو، کوشيدند تا در حوزه های اجتماعی و به ويژه سازمان های غيردولتی حضور يابند اما در آن جا هم آماج سرکوب و ستم قرار گرفتند.مثلا از 22 خرداد سال 1385 تا خرداد 1387 فعالان جنبش زنان نزديک به ۱۵۶ بار بازداشت شدند، نزديک به يک ميليارد و 60 ميليون تومان وثيقه و کفالت گذاشتند و در مجموع به 30 سال زندان مجکوم گشتند. تازه اين همه ماجرا نبود و نيست. چرا که به بهانه "ارتقاء امنيت اجتماعی"، زنان به طور مرتب به جرم بدحجابی دستگير يا از دانشگاه اخراج می شوند.

======================================================

سانسور ایدئولوژیک زنان در کتاب‌های درسی ایران

گفتگو با سعيد پيوندی

يکی از بنیادهای ایدئولوژی جنسیتی، قایل بودن نقش مکمل و نابرابر برای زن است. زن، موجودی است که تفاوت می‌کند... این ایدئولوژی، بدون هیچ پرده‌پوشی، آشکارا توضیح می‌دهد که زن و مرد نابرابر هستند... و به خاطر همین نابرابر بودن‌، نقش‌های اجتماعی‌ متفاوتی دارند؛ روندهای جامعه ‌پذیری ‌شان فرق می‌کند، در واقع نوع انتظاراتی که از آنان دارند، و نوع زندگی‌شان فرق می‌کند. جامعه‌ای را تصویر می‌کنند که دو نیمه دارد، یک نیمۀ فرودست و نیمه‌‌ای که در جامعه، همۀ مسایل اصلی را به عهده دارد و تولید اصلی علم و فرهنگ با اوست و آن جامعۀ مردان ایران است. تاریخ این‌گونه نوشته شده است‌. کتاب فارسی هم این‌گونه نوشته شده است.

===================== با دانشجويان  ====================

پروژه سرکوب دانشجویان دانشگاه شیراز وارد فاز جدیدی شد

آزادمرد از شيراز

===================== کوتاه و گويا  ====================

اگر در بم زکات خرما را می دادند زلزله نمی آمد

حجة الاسلام قرائتی، دبیر ستاد اقامه نماز کشور

به گزارش نمايندۀ ایسنا در منطقه کهگیلویه و بویراحمد، حجة الاسلام قرائتی که در نشست شورای اداری اين منطقه سخن می گفت با انتقاد از اینکه برخی از مدارس فاقد روحانی جهت برگزاری نماز جماعت می باشند تصریح کرد : اگر در بم زکات خرما را می دادند زلزله نمی آمد و اگر دین ما بدرستی معرفی می شد این مسائل کمتر در جامعه بوجود می آمد. پس باید دین را به نسل جوان و آینده به طور کامل معرفی نمائیم .وی از همه مسئولین و نهادهای استان خواست به نماز اهمیت دهند و آنرا را سرلوحه کارهای خویش قرار دهند و نماز را جدی بگیرند و کتاب اسرار نماز را مرتبا بخوانند .وی در پایان گفت : مزه خدا فراموشی بی اعتنایی به مسجد است که غضب خداوند را به همراه دارد.           (آرشيو)

======================================================

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630