خانه  |   آرشيو   |   فهرست همهء مطا لب، به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

سه شنبه ها

انتشار تدريجی ترجمهء کتاب

زندگی کمال آتاتورک

به قلم لرد کين راس

==================

پيوندها:

==================

پويشگران

=============

نيلگون

=============

ايرانسکوپ

=============

پيک خبری ايرانيان

=============

سکولاريسم برای ايران

=============

کميتهء نجات پاسارگاد

=============

بنياد ميراث پاسارگاد

=============

انقلاب مشروطيت ايران

=============

اعلاميه ها و ميثاق های

 بين المللی

=============

ريشه کنی تبعيض

=============

ايرانويچ

=============

اتحاد جمهوریخواهان ايران

============

تارنمای جمهوريخواهان

دموکراتيک و لائيک

===========

حزب مشروطهء ايران

===========

جبههء ملی ـ شاخه آمريکا

===========

حبههء ملی ـ شاخهء بلژيک

==========

آژانس خبری کورش

===========

ايرانيان دات کام

===========

ايران امروز

===========
جمهوری خواهان دمکرات

و لائیک-هانوور (تبجا)

===========

جنبش آذربايجان

برای يکپارچگی ايران

===========

مجموعه آثار اسماعيل نوری علا

=============

 

 

=======================================================

شماره 219 ـ دو شنبه 24 تير 1387 ـ  14 ژوئيه 2008

آنچه خوبان همه دارند، تو تنها داری..!

=======================================================

اپوزيسيون محتاج نگاه تازه به جهان است

سام قندچی

مشکل ما عميق تر از اختلاف نسل ها، و يا پير شدن عده اي است که در جنبش ما شخصيت محسوب مي شوند اما سال هاست که نه توان ايفاي نقش رهبري دارند و نه چنين کاري کرده اند. جامعهء ايران، در زمان مشروطيت، شهريور 20، ملي شدن صنعت نفت، و يا حتي در زمان انقلاب 1357، اصلاً اهميتي را که ايران امروز ـ چه از نظر ژئوپليتيک و چه از نظر نفت ـ دارد نداشته و با آن خيلي فاصله داشته است. و مهمتر آنکه، به درست يا به غلط، اکنون ايران بعنوان پايگاه اسلامگرائي ـ که در چالش غرب جريان عمده اي است ـ نگريسته مي شود، درست همانگونه که زماني غرب به شوروي بعنوان پايگاه اصلي کمونيسم (که آن زمان چالش اصلي غرب بود) مي نگريست.

=======================================================

حساسيت جمهوری اسلامی نسبت به کار تشکيلاتی

بهمن احمدی امويی

شايعه سازی در حول شخصيت افراد و نيروهای موثر در اين جريان ها به گونه ای که خود اعضای اين سازمان ها وتشکيلات نيز آن را باور و باز توليد می کنند، ابتدايی ترين و در عين حال موثرترين شيوه انشعاب سازی و کوچک کردن جريان های سازمانی و تشکيلاتی است. حوزه های مالی و اخلاقی مهمترين عرصه های جريان پرونده و شايعه سازی است . پس از آن تقويت درگيری های درونی اين تشکيلات به بهانه هايی چون قدرت طلبی، غير دموکراتيک رفتار کردن و ناتوانی مديريتی توسط عمده افراد حاضر در اين سازمان ها محور اختلاف افکنی و ممانعت از انجام کار است.

=======================================================

جامعه مدني (2)

شهباز نخعی

مفهوم جامعه مدني با آغاز رنسانس در اروپا اندك اندك و در درازاي چند سده شكل گرفت و تكوين يافت. اين تكوين نسبتي مستقيم با نگرش انسان به مفهوم خدا داشت. در قرون وسطي تنها محور سياست و امور اداره جامعه خدا بود. در درازاي چند قرن (شانزدهم تا نوزدهم) انديشمندان غربي از نيكولو ماكياول تا كارل ماركس، نقش خدا را به تدريج كمرنگ كردند و انسان را به جاي خدا محور قرار دادند. سنت توماس از بزرگان مذهب كاتوليك در قرون وسطي ميگويد: "مسئله اصلي علم سياست تنها اين است كه سازمان و نهادي را كشف كند كه امر آمرزش روح را به بهترين نحو آسان كند."

=======================================================

یاد آر، فتوای خون و جنون را!

مسعود نقره کار

رابطه ی فقیه و خون، و مفتی و جنون در تاریخ میهنمان مثال های خوبی برای توضیح و تبیین "تداعی مشابهت" اند. این امر نه تصادفی, و نه از دین ستیزی و اسلام ستیزی ست، ملتی واقعیت های دردناک و هراسناک را بارها دیده و تجربه کرده است, و چنین دیدن ها و تجربه هایی تشابهی در ذهنیت تاریخی و فردی اش حک کرده است که ماندگار به نظر می رسد. بی تردید شماری از فقیهان بودند و هستند که تاب تحمل دگراندیشی را داشته و دارند، که اینان انگشت شمارند. اما اکثریت فقها و مفتی یان خونریز و دارای افکار و کرداری جنون آمیز بوده و هستند.

=======================================================

14 مرداد، روز مشروطه در تبریز

فراخوان جنبش آذربایجان

جنبش آذربایجان برای یکپارچگی و دمکراسی در ایران، برای دفاع از ارزش های تاریخی و منافع ملی در تاریخ چهارده مرداد روز مشروطیت، جشن و راهپیمایی آرامی به مناسبت یک صد و دومین سالگرد انقلاب مشروطه ایران در تبریز، از بازار قدیم تبریز بسوی راسته کوچه، به طرف خانهء مشروطه برگزارخواهد کرد. جنبش آذربایجان از کلیهء هم میهنان داخل کشور، به ویژه مردم تاریخ ساز آذربایجان و اهالی شهرآزادگان ( تبریز) و شهرهای اطراف آن  دعوت می کند در این روز بزرگ و تاریخی شرکت نموده و ضمن دفاع از یکپارچگی کشورعزیزمان ایران ، دست آوردهای افتخار آفرین اجدادی خود را نیز گرامی بدارند.

=======================================================

پيوند برای آشنائی با کتاب

آذربايجان واقعی کجاست؟ تاريخ و زبان آذری کدام است؟

نوشته : احمد خلیل الله مقدم

=======================================================

کتابخانهء اينترنتی>>>

ويدئوها>>>

مطالب در رد سکولاريسم

مطالب در رد سکولاريسم نو

==================

پيوندها:

==================

خبرنامهء گويا

=============

اخبار روز

===========

روشنگری

===========

مردانی نيوز

===========

لج ور

===========

مقالات سياسی

===========

پژوهش هاي

 سوسياليستي

===========

آينده نگری

===========

پشتيبانان

===========

بلاگ نيوز

===========

شبکه سراسری
همکاری زنان ايرانی

===========

شبکه بين المللی همبستگی

با مبارزات زنان ايران

===========

جهان من (حاوی پيوندها)

===========

نژادپرستی و تبعيض

(حاوی پيوندها)

===========

گفتگو

===========

اتحادیه ملی برای دموکراسی

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630