خانه  |   آرشيو   |   فهرست همهء مطا لب، به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

سه شنبه ها

انتشار تدريجی ترجمهء کتاب

زندگی کمال آتاتورک

به قلم لرد کين راس

==================

منتشر شد>>>

==================

پيوندها:

==================

پويشگران

=============

نيلگون

=============

ايرانسکوپ

=============

پيک خبری ايرانيان

=============

سکولاريسم برای ايران

=============

کميتهء نجات پاسارگاد

=============

بنياد ميراث پاسارگاد

=============

انقلاب مشروطيت ايران

=============

اعلاميه ها و ميثاق های

 بين المللی

=============

ريشه کنی تبعيض

=============

ايرانويچ

=============

اتحاد جمهوریخواهان ايران

============

تارنمای جمهوريخواهان

دموکراتيک و لائيک

===========

حزب مشروطهء ايران

===========

جبههء ملی ـ شاخه آمريکا

===========

حبههء ملی ـ شاخهء بلژيک

==========

آژانس خبری کورش

===========

ايرانيان دات کام

 

===========

مجموعه آثار اسماعيل نوری علا

=============

=======================================================

شماره 217 ـ شنبه 22 تير 1387 ـ  12 ژوئيه 2008

پوستری در خيابان تخت طاووس ـ تقديم پرچم بوسيلهء رهبر به امام زمان

=======================================================

                از نگاه يک زن

    يادداشت های هفتگی شکوه ميرزادگی

زنان هنرمند تبعيدی، رو در روی هم!

مراقب باش نرقصی!

مرز جدا سازی جنسيتی کجاست؟

=======================================================

تجارت پرسود خرافات در ایران

گزارش سايت ايران ـ ايران

فتانه- م، یک فالگیر در منطقهء تهرانپارس، انواع فال و دعا را به فال اعداد و ارقام، قهوه، تفاله چای، تاروت، پاسور، کف بینی، شمع، حافظ، تعبیرخواب، طلسم و جادو، دعا و سرکتاب، آینه بینی و احضار ارواح و تسخیر جن تقسیم بندی کرده و تصریح کرد: در این میان فال قهوه، تاروت، پاسور، دعا و سرکتاب و احضار ارواح بالاترین آمار مشتری را به خود اختصاص داده اند و انجام افعالی چون تسخیر جن و فروش موکل جن و موکل آسمانی مشتری و متقاضی خاص خود را دارند.

=======================================================

دفاع از اشرافيت عقيدتی

فرخنده سعيدی

اگر قرار باشد زنان "روشنفکر" اين دوره با توجه به تجربيات سه دهه حکومت اسلامی بر کشورمان از همان اسنادی در طرح مسئله برابر خواهی زنان سود جويند که در دهها سال قبل زنان از آنها استفاده می‌کردند، وضعيت اسفباری است. اگر فمينيست سکولار در دفاع از نظرات خود می‌بايد به منابع و گفتمان دينی روی آورد حتما اشکال در نداشتن حرف تازه‌ای است. فعالين جنبش زنان در ايران به دليلی شرايط سياسی ، اجتماعی ايران امکان طرح و بحث در مورد مسائل بسياری را ندارند. اما اين به معنای آن نيست که خطا ناپذيرند و يا هيچ انتقادی را نبايد به آنها روا داشت.

=======================================================

سخنی با مبارزان چپگرا

رامین كامران

برای براندازی نظام اسلامی استراتژی كارساز باید داشت. نزدیك به یك قرن است كه تصویر ایدئولوژیك اعتصاب و انقلاب عمومی از یك طرف و نبرد چریكی از طرف دیگر در اذهان چپگرایان رادیكال جایگزین استراتژی شده است و این چیرگی از بابت عملیاتی برایشان بسیار گران تمام شده. كارآیی این روش ها امروز هم بیش از گذشته نیست. برای براندازی نظام اسلامی راهی می باید داشت متناسب با ماهیت نظام و موقعیت تاریخی موجود. مدتی است كه ما چنین راهی را به دیگران عرضه كرده ایم و همه را به پا گذاشتن در آن فراخوانده ایم. رفتن به آن مطلقاً محتاج عقب زدن ارزش های ایدئولوژیك چپ نیست، بخصوص چون محورش بر لائیسیته است ولی حاجت به ختم كردن كجتابی یك قرنه با دمكراسی لیبرال دارد.

=======================================================

کتابخانهء اينترنتی>>>

ويدئوها>>>

مطالب در رد سکولاريسم

مطالب در رد سکولاريسم نو

==================

پيوندها:

==================

خبرنامهء گويا

=============

اخبار روز

===========

روشنگری

===========

مردانی نيوز

===========

لج ور

===========

مقالات سياسی

===========

پژوهش هاي

 سوسياليستي

===========

آينده نگری

===========

پشتيبانان

===========

بلاگ نيوز

===========

شبکه سراسری
همکاری زنان ايرانی

===========

شبکه بين المللی همبستگی

با مبارزات زنان ايران

===========

جهان من (حاوی پيوندها)

===========

نژادپرستی و تبعيض

(حاوی پيوندها)

===========

گفتگو

===========

اتحادیه ملی برای دموکراسی

===========

ايران امروز

===========
جمهوری خواهان دمکرات

و لائیک-هانوور (تبجا)

===========

جنبش آذربايجان

برای يکپارچگی ايران

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630