خانه  |   آرشيو   |   فهرست همهء مطا لب، به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

سه شنبه ها

انتشار تدريجی ترجمهء کتاب

زندگی کمال آتاتورک

به قلم لرد کين راس

==================

پيوندها:

==================

پويشگران

=============

نيلگون

=============

ايرانسکوپ

=============

پيک خبری ايرانيان

=============

سکولاريسم برای ايران

=============

کميتهء نجات پاسارگاد

=============

بنياد ميراث پاسارگاد

=============

انقلاب مشروطيت ايران

=============

اعلاميه ها و ميثاق های

 بين المللی

=============

ريشه کنی تبعيض

=============

ايرانويچ

=============

اتحاد جمهوریخواهان ايران

============

تارنمای جمهوريخواهان

دموکراتيک و لائيک

===========

حزب مشروطهء ايران

===========

جبههء ملی ـ شاخه آمريکا

===========

حبههء ملی ـ شاخهء بلژيک

==========

آژانس خبری کورش

===========

ايرانيان دات کام

===========

ايران امروز

===========
جمهوری خواهان دمکرات

و لائیک-هانوور (تبجا)

===========

جنبش آذربايجان

برای يکپارچگی ايران

===========

مجموعه آثار اسماعيل نوری علا

=============

 

 

=======================================================

شماره 203 ـ  شنبه 8 تير 1387 ـ  28 ژوئن 2008

در کنار هم، برای ساختن فردائی بی تبعيض...

=======================================================

از نگاه يک زن

    يادداشت های هفتگی شکوه ميرزادگی

ظلمت ذهن سياهت در جوانی کرده پيرم

آيدا و روشنفکران ما

آيت الله راستگو

آزادی خواهی مانع ازدواج است! 

حد افراط و تفريط

ايران، پناهنگاه قاتل ناموسی

=======================================================

مردان نه فقط جزئی از مشکل، بلکه بخشی از راه‌ حل هم هستند

گزارشی درباره مردان فمینیست در ایران

مریم انصاری

مردهای فمینیست در ایران زیاد نیستند، ولی ایده هایشان در جامعه رو به رشد است، به‌ویژه در میان جوانترها. آنان هم مثل زنان فمینیست لزوما نظر واحدی در مورد "مسئله‌ی زن"، منشأ آن و وضعیت کنونی و آینده آن ندارند، اما همه آنان یک مشکل واحد دارند: اینکه نرینگی سنتی آنها را متهم می‌کند که ضعیف، نادان، ترسو و "نامرد" هستند.

=======================================================

جامعه ، فرد و دولت

فرشید یاسائی

طرفداران نوعی عدالت اجتماعی، طرفداران اقتصاد دولتی، سوسیالیست ها و... این اقدام دولت ها را نئولیبرالیسم طبقه بندی کرده و علل را بیشتر در اقتصاد بد طراحی شده ارزیابی می کنند که گویا دولت با انحصار درآوردن ثروت ملی قادر خواهد بود رفاه عمومی را افزایش دهد. بزبان دیگر مخالفان " نئولیبرالیسم " از دولت توقع نوانخانه ای دارند که عمده ترین وظایفش رسیدگی به متکدیان است! چنین تصور میشود رفاه و بهزیستی اجتماعی با غول وارگی دولت ، امکان پذیر است و با این تفکر، نقش جامعه و تشکل های مردمی و تقسیم قدرت را نادیده و عملا در مقابل اختیار و آزادی فرد؛ قرار گرفته اند.

=======================================================

هشدار کانون مدافعان حقوق بشر به یونسکو

آن چه مایه تأسف است این است که نهادهای بین المللی عهده دار پاسداری از میراث فرهنگی و به طور مشخص سازمان یونسکو، با سکوتی معنادار به تماشای تخریب پاسارگاد نشسته اند. ما بار دیگر ضمن هشدار به یونسکو برای پرهیز از بی اعتنایی به وضعیت پاسارگاد، از همه صاحبان این میراث، یعنی تمامی انسان ها فارغ از تعلقات ملی، برای واداشتن یونسکو به عمل به تعهدات خود استمداد می جوییم. پاسارگاد نهاد تمدن پارسی است که در تکامل معرفت بشری سهم عمده ای داشته است. برای پاسداری از این میراث مشترک، بشریت را به یاری می طلبیم.

=======================================================

سه نامه به، و سه پاسخ از: اسماعيل نوری علا

نامهء اول از: مدیر ناشناس سایت آقای ادیب برومند،

رهبر جبههء ملی ايران

نامهء دوم از: آقای مهرداد وجدانی، از نويسندگان بهائی

نامهء سوم از: آقای اردشير کيوان

=======================================================

کتابخانهء اينترنتی>>>

ويدئوها>>>

مطالب در رد سکولاريسم

مطالب در رد سکولاريسم نو

==================

پيوندها:

==================

خبرنامهء گويا

=============

اخبار روز

===========

روشنگری

===========

مردانی نيوز

===========

لج ور

===========

مقالات سياسی

===========

 سامان نو،

نشريه پژوهش هاي

 سوسياليستي

===========

آينده نگری

===========

پشتيبانان

===========

بلاگ نيوز

===========

شبکه سراسری
همکاری زنان ايرانی

===========

شبکه بين المللی همبستگی

با مبارزات زنان ايران

===========

جهان من (حاوی پيوندها)

===========

نژادپرستی و تبعيض

(حاوی پيوندها)

===========

گفتگو

===========

اتحادیه ملی برای دموکراسی

===========

احترام آزادی

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630