خانه  |   آرشيو   |   فهرست همهء مطا لب، به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

سه شنبه ها

انتشار تدريجی ترجمهء کتاب

زندگی کمال آتاتورک

به قلم لرد کين راس

==================

پيوندها:

==================

پويشگران

=============

نيلگون

=============

ايرانسکوپ

=============

پيک خبری ايرانيان

=============

سکولاريسم برای ايران

=============

کميتهء نجات پاسارگاد

=============

بنياد ميراث پاسارگاد

=============

انقلاب مشروطيت ايران

=============

اعلاميه ها و ميثاق های

 بين المللی

=============

ريشه کنی تبعيض

=============

ايرانويچ

=============

اتحاد جمهوریخواهان ايران

============

تارنمای جمهوريخواهان

دموکراتيک و لائيک

===========

حزب مشروطهء ايران

===========

جبههء ملی ـ شاخه آمريکا

===========

حبههء ملی ـ شاخهء بلژيک

==========

آژانس خبری کورش

===========

ايرانيان دات کام

===========

ايران امروز

===========
جمهوری خواهان دمکرات

و لائیک-هانوور (تبجا)

===========

جنبش آذربايجان

برای يکپارچگی ايران

===========

مجموعه آثار اسماعيل نوری علا

=============

 

 

=======================================================

شماره 191 ـ  دوشنبه 27 خرداد 1387 ـ  16 ژوئن 2008

سکهء ساسانی، يافته شده در آتشکدهء تخت سليمان ـ  آذربايجان غربی ـ 2006 >>>>

=======================================================

مردی برای آینده که به گذشته پیوست

پیام به مناسبت سالگرد درگذشت دکتر پرویز ورجاوند

کورش زعيم

یک زندگی سراسر خدمت به میهن، یک زندگی سراسر مبارزه برای آزادی ملت، یک زندگی پر از فداکاری و از خود گذشتگی، یک قلب پر از اندوه از ناکامی ها، از خودکامگی ها، از بی عدالتی ها، از فساد و تباهی حاکمان خشن و واپس گرا، که چون خاری دلش را ریش کرده بود...

=======================================================

من، تجزيه طلبان و اينترنت

سام قندچی

بجاي تجزيه طلب بايستي بگويم نژادپرست که از اصطلاح فدراليسم هم سوء استفاده ميکنند. کلاً اين ها مثل جريانات فاشيستي ديگر سعي ميکنند که افراد مختلف را بترسانند تا که آدم خودسانسوري کند. در روي اينترنت اين کار را با تهديد هاي ايميلي و ارسال ايميل انجام می دهند و وقتي هم به آنها روشن بگوئي نفرستند در تالارهاي بحث با ترور شخصيت و حملات فردي و امثالهم عمل ميکنند. در دنياي غير مجازي هم که ممکن است با تفنگ حمله کنند.

=======================================================

يادداشت های يک تجزيه طلب

يعقوب (از هلند)

در طول تاریخ هشتاد ساله اخیر توسط رژیمهای شوونیست فارس آنچنان داغی بر دل ملل غیر فارس زده شده که هیچگونه تفاهم و احترام  و اعتماد متقابلی در میان نیست چون تاریخ نشان داده هر موقع شوونیست های فارس در موضع ضعف بوده اند التماس کرده اند مثل انقلاب یا جنگ و وقتی خطر برطرف شده جز تحقیر و توهین چیز دیگری نصیب ملتها  نگردیده است. محافظه کارانه و محتاطانه و دست به عصا راه رفتن و التماس و با طلب عافیت و عنایت و دست به دامن شدن از شوونیسم فارس برای مرحمت بی نتیجه است؛ چون ما با یک شوونیسم سطحی و معمولی طرف نیستیم.

=======================================================

چند نظر دربارهء تأملى بر مقوله ى آلترناتيو سازى و...

تورج پارسی  ـ  دانا استوار انديش

افشا  ـ  رضا عموزاده

(به همراه مقاله ای از زنده ياد دکتر محمود صناعی ـ 1338)

دوست گرامی جناب نوری علا، سلام. پس از خواندن سخنان شما و آقای زعیم در سمینار مریلند و جمعه گردی اخیرتان، اتفاقا به مقاله ای از دکتر محمود صناعی در مجله سخن 1338 یعنی نزدیک به نیم قرن پیش برخوردم و یکبار دیگر متاسف شدم که ما روشنفکران (!) ایرانی سال هاست درجا میزنیم و بقول این فرنگی ها چرخ را دوباره کشف میکنیم. فکر کردم آنرا برای شما و سایتتان بفرستم. بد نیست که با مقدمهء کوتاهی از خود شما بین "پیران کنار گود نشین" پخش ( و شاید کمی موجب شرمساری) شود. (الف. ط.)

=======================================================

کتابخانهء اينترنتی>>>

ويدئوها>>>

مطالب در رد سکولاريسم

مطالب در رد سکولاريسم نو

==================

پيوندها:

==================

خبرنامهء گويا

=============

اخبار روز

===========

روشنگری

===========

مردانی نيوز

===========

لج ور

===========

مقالات سياسی

===========

 سامان نو،

نشريه پژوهش هاي

 سوسياليستي

===========

آينده نگری

===========

پشتيبانان

===========

بلاگ نيوز

===========

شبکه سراسری
همکاری زنان ايرانی

===========

شبکه بين المللی همبستگی

با مبارزات زنان ايران

===========

جهان من (حاوی پيوندها)

===========

نژادپرستی و تبعيض

(حاوی پيوندها)

===========

گفتگو

===========

اتحادیه ملی برای دموکراسی

===========

احترام آزادی

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630