خانه  |   آرشيو   |   فهرست همهء مطا لب، به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

سه شنبه ها

انتشار تدريجی ترجمهء کتاب

زندگی کمال آتاتورک

به قلم لرد کين راس

==================

پيوندها:

==================

پويشگران

=============

نيلگون

=============

ايرانسکوپ

=============

پيک خبری ايرانيان

=============

سکولاريسم برای ايران

=============

کميتهء نجات پاسارگاد

=============

بنياد ميراث پاسارگاد

=============

انقلاب مشروطيت ايران

=============

اعلاميه ها و ميثاق های

 بين المللی

=============

ريشه کنی تبعيض

=============

ايرانويچ

=============

اتحاد جمهوریخواهان ايران

============

تارنمای جمهوريخواهان

دموکراتيک و لائيک

===========

حزب مشروطهء ايران

===========

جبههء ملی ـ شاخه آمريکا

===========

حبههء ملی ـ شاخهء بلژيک

==========

آژانس خبری کورش

===========

ايرانيان دات کام

===========

ايران امروز

===========
جمهوری خواهان دمکرات

و لائیک-هانوور (تبجا)

===========

جنبش آذربايجان

برای يکپارچگی ايران

===========

اتحادیه ملی برای دموکراسی

============

مجموعه آثار

اسماعيل نوری علا

============

 

 

=======================================================

شماره 189 ـ شنبه 25 خرداد 1387 ـ  14 ژوئن 2008

سهم من اين است؟

=======================================================

از نگاه يک زن

يادداشت های هفتگی شکوه ميرزادگی

انرژی هسته ای برای مقابله با پياده نظام آمريکا

زنان قبل از اسلام به موزه های خارج از ايران پناه آورده اند

تبعيض جنسيتی به لحاظ علمی!

قيمت آزادی خواهی

=======================================================

نقش استوره‌ها در شکل‌گیری هویت ملی

گفتگوئی با جلال ستاری

به همت ناصر فکوهی

معتقدم که استوره ضحاک، فریدون و کاوه آهنگر، استوره بنیادی اساتیر ما است، جدال مـیان خیر و شر، تاریکی و روشنایی. حال اگر بخواهیم از این اساتیر در بستر سیاسی نتیجه‌گیری کنیم، می‌توانیم بگوییم که استوره بنیان گذار فرهنگ ما، استوره‌های شاه کـشـی اسـت نه استوره‌های خدا کشی. شاهانی که در برخی اساتیر کشته می‌شوند، نماد شر و حکومت غیرمشروع هستند. در فرهنگ ایرانی، شاه باید در خدمت اهورا و خیر باشد و هر گاه از این وظیفه سرکشی کند، یک قهرمان یا مردم، علیه این شاه ظالم شورش و او را نابود می‌کنند.

=======================================================

سياست به مثابه معرفت

گزارش همايش آموزش علوم سياسي در دانشگاه تهران

امروز علم سياست در ايران در مراكز متعدد آموزش عالي تاسيس مي‌شود و در روزهاي هفتم و هشتم خردادماه سال جاري انجمن علوم سياسي ايران همايشي با موضوع آموزش علوم سياسي در ايران برگزار كرد كه در آن طي بخش‌هاي متفاوت،‌ نزديك به سي تن از اساتيد برجسته علوم سياسي در مورد ابعاد مختلف آموزش اين شاخه اساسي از دانش مدرن سخن گفتند. خبرنگار تهران امروز کوشيده است، خوشه‌چيني از سخنراني‌هاي پانل انديشه سياسي را طی گزارشی ارائه دهد.‌

=======================================================

         گلچين باغ های مجازی....

       ازدواج اجباری

            (بخشنامه)

       تمایلات همجنسگرایانه در محیط‌های یک دست

            و محدود بیشتر بروز می‌کند

            زيگزاگ

       برنامهء پرسش و پاسخ

            راديو معارف

       شهر هرت

            يک خوانندهء سايت

=======================================================

کتابخانهء اينترنتی>>>

ويدئوها>>>

مطالب در رد سکولاريسم

مطالب در رد سکولاريسم نو

==================

پيوندها:

==================

خبرنامهء گويا

=============

اخبار روز

===========

روشنگری

===========

مردانی نيوز

===========

لج ور

===========

مقالات سياسی

===========

 سامان نو،

نشريه پژوهش هاي

 سوسياليستي

===========

آينده نگری

===========

پشتيبانان

===========

بلاگ نيوز

===========

شبکه سراسری
همکاری زنان ايرانی

===========

شبکه بين المللی همبستگی

با مبارزات زنان ايران

===========

جهان من (حاوی پيوندها)

===========

نژادپرستی و تبعيض

(حاوی پيوندها)

===========

گفتگو

===========

احترام آزادی

===========

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630