خانه  |   آرشيو   |   فهرست همهء مطا لب، به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

سه شنبه ها

انتشار تدريجی ترجمهء کتاب

زندگی کمال آتاتورک

به قلم لرد کين راس

==================

پيوندها:

==================

پويشگران

=============

نيلگون

=============

ايرانسکوپ

=============

پيک خبری ايرانيان

=============

سکولاريسم برای ايران

=============

کميتهء نجات پاسارگاد

=============

بنياد ميراث پاسارگاد

=============

انقلاب مشروطيت ايران

=============

اعلاميه ها و ميثاق های

 بين المللی

=============

ريشه کنی تبعيض

=============

ايرانويچ

=============

اتحاد جمهوریخواهان ايران

============

تارنمای جمهوريخواهان

دموکراتيک و لائيک

===========

حزب مشروطهء ايران

===========

جبههء ملی ـ شاخه آمريکا

===========

حبههء ملی ـ شاخهء بلژيک

==========

آژانس خبری کورش

===========

ايرانيان دات کام

===========

ايران امروز

===========
جمهوری خواهان دمکرات

و لائیک-هانوور (تبجا)

===========

جنبش آذربايجان

برای يکپارچگی ايران

===========

اتحادیه ملی برای دموکراسی

============

مجموعه آثار

اسماعيل نوری علا

============

 

 

=======================================================

شماره 186 ـ  چهار شنبه 22 خرداد 1387 ـ  11 ژوئن 2008

اگر چادر به سر نداری، سر نداری...

=======================================================

دموکراسی  حداقلی

کاوه بهبهانی

جویندگان دموکراسی حداقلی در نهایت حکمی می کنند که پیش فرض های فراوان آن در بدایت را نادیده گرفته اند؛ کمینه ها (کمترين ها) ی دموکراسی از هر زبان که می شنویم نا مکررند، کسی که کمینهء دموکراسی را "حق نقد حاکمیت"می داند، باید لحاظ کند پیش فرض چنین حقی، حق آزادی بیان است و آزادی بیان وسعتی دارد به پهنۀ اصناف و حتی وسیع تر، به پهنۀ اشخاص. و بیان دغدغه های کدام شخص در نقد حاکمیت بر دیگری تفوق دارد؟

=======================================================

مشکل تعريف پُرنوگرافی  از ديدگاه آزادی

سوزان مندوس

در تعريف پورنوگرافی همه به صدمهء اخلاقی ارجاع نمی دهند، زیرا نگاهی شکاکانه به این مفهوم دارند یا به این دلیل که معتقدند در یک زمینهء قانونی نباید به چنین مفهومی توسل جست، برای نمونه، گزارش ویلیامز پرنوگرافی را به شرطی نادرست میداند که فرآوردۀ آن مستلزم تحمیل صدمۀ فیزیکی شود یا به مخاطبان ناخواسته و نادانسته اش آسیب برساند. نادرستی اخلاقی به خودی خود هیچ موردی علیه پرنوگرافی نیست. در حقیقت گزارش ویلیامز پرنوگرافی را کاملا ً وفق صراحت جنسی تعریف می کند و هیچ ارجاعی به جایگاه اخلاقی آن نمی دهد.

=======================================================

قبرستان، پاتوق مخفی جوانان سیرجان

گزارشی از سايت زيگزاگ

از آن ها در مورد این که چرا به قبرستان آمده اند پرس و جو می کنم، می گويد: ما قبرستان را خیلی دوست داریم ، شب های جمعه بهترین زمانی است که ما می توانیم با دوستانمان چند دقیقه ای را با آرامش با هم باشیم. این جا ذهنمان دغدغه ای ندارد، برای این که کسی به ما شک نمی کند که به چه بهانه ای به اینجا امده ایم. این جا همه گریه و زاری می کنند و آن قدر ناراحت هستند که کاری به اطراف شان ندارند. البته ما هم تابلو بازی در نمی آوریم. با صدای بلند نمی خندیم که کسی متوجه ما شود.

=======================================================

جزاير، خليج فارس يا کارگران هفت تپه؟ کدام یک؟

سعيد ولد بيگی (نشریه جوانان کمونیست)

جنگ بر سر آلترناتيوهاست. هر كسي دوست دارد آنچه مي خواهد و آنچه به نظرش بهتر است را برقرار كند. در اين ميان و در اين روزها براي ناسيوناليست ها، و حتي بخشي از حاكميت مثل رفسنجاني و ... به صلاح است كه از خليج فارس گفته شود، بهتر است از جزاير سه گانه و ميهن پرستي گفته شود. اما براي ما اينطور نيست. سرنگوني طلبي ما بر  مبناي ميهن پرستي و وطن نيست بلكه بر عكس حول انسان دوستي، آزادي و برابري است. مبناي سرنگوني خواهي ما، انسان ها و يك دنياي بهتر است...

=======================================================

کتابخانهء اينترنتی>>>

ويدئوها>>>

مطالب در رد سکولاريسم

مطالب در رد سکولاريسم نو

==================

پيوندها:

==================

خبرنامهء گويا

=============

اخبار روز

===========

روشنگری

===========

مردانی نيوز

===========

لج ور

===========

مقالات سياسی

===========

 سامان نو،

نشريه پژوهش هاي

 سوسياليستي

===========

آينده نگری

===========

پشتيبانان

===========

بلاگ نيوز

===========

شبکه سراسری
همکاری زنان ايرانی

===========

شبکه بين المللی همبستگی

با مبارزات زنان ايران

===========

جهان من (حاوی پيوندها)

===========

نژادپرستی و تبعيض

(حاوی پيوندها)

===========

گفتگو

===========

احترام آزادی

===========

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630