خانه  |   آرشيو   |   فهرست 743 مطلب: به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

سه شنبه ها

انتشار تدريجی ترجمهء کتاب

زندگی کمال آتاتورک

به قلم لرد کين راس

==================

پيوندها:

==================

پويشگران

=============

نيلگون

=============

ايرانسکوپ

=============

پيک خبری ايرانيان

=============

سکولاريسم برای ايران

=============

کميتهء نجات پاسارگاد

=============

بنياد ميراث پاسارگاد

=============

انقلاب مشروطيت ايران

=============

اعلاميه ها و ميثاق های

 بين المللی

=============

ريشه کنی تبعيض

=============

ايرانويچ

=============

اتحاد جمهوریخواهان ايران

============

تارنمای جمهوريخواهان

دموکراتيک و لائيک

===========

حزب مشروطهء ايران

===========

جبههء ملی ـ شاخه آمريکا

===========

حبههء ملی ـ شاخهء بلژيک

==========

آژانس خبری کورش

===========

ايرانيان دات کام

===========

ايران امروز

===========
جمهوری خواهان دمکرات

و لائیک-هانوور (تبجا)

===========

جنبش آذربايجان

برای يکپارچگی ايران

===========

مجموعه آثار اسماعيل نوری علا

=============

 

 

=======================================================

شماره 178 ـ  سه شنبه 14 خرداد 1387 ـ  3 ژوئن 2008

خشکشوئی بانک ملت

=======================================================

سه شنبه ها: کتاب زندگی کمال آتاتورک

به قلم لرد کين راس

اين هفته: فصل بيست و چهارم ـ حرکت به آنگورا (آنکارای بعدی)

کمال، سوار بر اتومبيل بنز کهنه ای که بعدها هميشه تعريف می کرد که لاستيک های مستعملش را با تکه پارچه پر کرده بودند، از انتهای راه ظاهر شد و پس از پياده شدن همراه با دوستانش به سوی شهر آنگورا براه افتاد. ارتش نامنظم متشکل از هزاران سواره نظام و توپخانه چی که لباس های رنگين محلی به تن داشتند و اسلحه های کهنه شان در آفتاب برق می زد به استقبال آنها شتافتند و همچنان که پرچم های خود را در اهتزاز در می آوردند به رقص و پايکوپی مشغول شدند و صدای کوفتن طبل ها و زنگ ها و دايره ها، همراه با نوای فلوت ها، در خيابان های پر شيب و باريک شهر پيچيد. در پی اين گروه اصناف گوناگون شهر نيز رژه رفتند.

 =======================================================

گلچين باغ های مجازی:

خبرهای موثقی داریم که بوش از ما می ترسد

مي خواهيم مناسبات جديدي در دنيا تنظيم کنيم

احمدی نژاد

مخالفت با سانسور ويژگی برجسته دولت نهم

غلامحسين الهام

پتیشن در اعتراض به ظهور امام زمان

وبلاگ کافه ناصری

آقا!

عادل شاه

نامه ای سرگشاده به مردم ِجهان یا ایران بنویسید!

زنگ انشاء

======================================================

در دفاع از آزادی اقلیت ها

بهزاد مهرانی

در حکومت های دموکراتیک و مردم‌سالار این تنها آزادی و احترام ِ اکثریت نیست که وجه ممیزه‌ی این نظام ها و نظام های دیکتاتوری و یکه سالار است، بل‌که آزادی اقلیت ها برای تبدیل به اکثریت عامل مهم تمیز نظام های دموکراتیک و غیر دموکراتیک است. در نظامی که اقلیت ها از کرامت و ارزشمندی برخوردار نیستند و حق آزادی آن‌ها به رسمیت شناخته نمی شود هر چند که "اکثریت" مردم ِ آن در آزادی به سر برند ـ نمی توان آن را یک نظام دموکراتیک نامید.

======================================================

از نظارت بر انتخابات تا دست بوسي مجريان

الف. عدالت

روند بررسي صلاحيت کانديداهاي انتخابات طي سال هاي گذشته به تدريج به جرياني براي حذف صداهاي قانوني کشور مبدل شد، اين روند اگرچه امسال و در انتخابات مجلس، با توصيه ها و رايزني ها، کمي از سوي شوراي نگهبان تعديل شد اما ابعاد تازه اي به خود گرفت و مسوولان نظارتي انتخابات اين بار بحث صلاحيت ها را از کانديداها به مردم انتخاب کننده کشاندند و در برخي اظهارات خود، مردم را در انتخاب اصلح ناتوان معرفي کردند.

 =======================================================

کتابخانهء اينترنتی>>>

ويدئوها>>>

مطالب در رد سکولاريسم

مطالب در رد سکولاريسم نو

==================

پيوندها:

==================

خبرنامهء گويا

=============

اخبار روز

===========

روشنگری

===========

مردانی نيوز

===========

لج ور

===========

مقالات سياسی

===========

 سامان نو،

نشريه پژوهش هاي

 سوسياليستي

===========

آينده نگری

===========

پشتيبانان

===========

بلاگ نيوز

===========

شبکه سراسری
همکاری زنان ايرانی

===========

شبکه بين المللی همبستگی

با مبارزات زنان ايران

===========

جهان من (حاوی پيوندها)

===========

نژادپرستی و تبعيض

(حاوی پيوندها)

===========

گفتگو

===========

اتحادیه ملی برای دموکراسی

===========

احترام آزادی

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630