خانه  |   آرشيو   |   فهرست 730 مطلب: به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

سه شنبه ها

انتشار تدريجی ترجمهء کتاب

زندگی کمال آتاتورک

به قلم لرد کين راس

==================

پيوندها:

==================

پويشگران

=============

نيلگون

=============

ايرانسکوپ

=============

پيک خبری ايرانيان

=============

سکولاريسم برای ايران

=============

کميتهء نجات پاسارگاد

=============

بنياد ميراث پاسارگاد

=============

انقلاب مشروطيت ايران

=============

اعلاميه ها و ميثاق های

 بين المللی

=============

ريشه کنی تبعيض

=============

ايرانويچ

=============

اتحاد جمهوریخواهان ايران

============

تارنمای جمهوريخواهان

دموکراتيک و لائيک

===========

حزب مشروطهء ايران

===========

جبههء ملی ـ شاخه آمريکا

===========

حبههء ملی ـ شاخهء بلژيک

==========

آژانس خبری کورش

===========

ايرانيان دات کام

===========

ايران امروز

===========
جمهوری خواهان دمکرات

و لائیک-هانوور (تبجا)

===========

جنبش آذربايجان

برای يکپارچگی ايران

===========

مجموعه آثار اسماعيل نوری علا

=============

 

 

=======================================================

شماره 175 ـ  شنبه 11 خرداد 1387 ـ  31 ماه مه 2008

برادر کريس دی برگ در ميان برادران هنر دوستش >>>

=======================================================

از نگاه يک زن

يادداشت های هفتگی شکوه ميرزادگی

زيان همسايه ی بد

بد سليقگی يا خباثت؟

سازمان ميراث فرهنگي  و اهميت زن شهيد

حرف حساب دختر آيت الله خلخالی

 =======================================================

اين هزينه ای است که، به عنوان يک مرد،  می پردازم

گفتگو با امير يعقوبعلی

امير يعقوبعلی از اعضای کميته مردان کمپين يک ميليون امضا است که به يک سال حبس تعزيری محکوم شده است. امير۲۰ تيرماه ۱۳۸۵هنگام جمع آوری امضا در پارک انديشه تهران دستگير شد و ۲۹روز هم در زندان اوين بسر برد. امير که بيست و يک سال سن دارد، معتقد است مردان با تداوم حضورشان در فعاليت های برابری خواهانه زنان نشان می دهند که قوانين نابرابر صرفا متوجه زنان نيست و تمام جامعه درگير زيان های آن می شود. اتفاقاتی که در دوران بازداشت و بازجويی ها برای امير يعقوبلی افتاد متفاوت از تجربه ای است که ديگر اعضای کمپين دربند داشتند؛ به اين دليل که همواره علامت سوال بزرگی در برابر فعاليت های مردان برای احقاق حقوق زنان وجود دارد.

======================================================

لطفاً جوانی همسایۀ من را پس بدهید!

کمال لطیف پور

در و دیوار خانۀ اوربان و اینگرید پوشیده است از هنرهای دستی چینی با همان رنگ ها و طرح ها که همه می دانیم. زن و شوهر بیست و پنج سال از بهترین سال های عمر خود را در چین و کوبا سپری کرده اند. به همین خاطر حالا جزء فقیرترین بازنشستگان سوئد به شمار می روند و از این رو با من همسایه هستند. حقوق بازنشستگی این زن و شوهر به مراتب کمتر از آن است که بدون دریافت کمک هزینۀ اظطراری اموراتشان بگذرد، و این در حالیست که هر دو بیست و پنج سال کار طاقت فرسا انجام داده اند، البته نه در کشور خود، بلکه در چین و در کوبا و به خاطر آرمان های عالی و بشردوستانه.

======================================================

پیرامون فتوای آیت الله منتظری در مورد بهائیان

کاویان صادق زاده میلانی

در گرماگرم بازداشت مسوولان جامعۀ بهائی در ایران و افزایش محدودیت های جامعۀ بهائی، فتوای آیت الله منتظری نمودی از باز شدن فضای تازه ای در گفتمان های میان دینی در جامعۀ مدنی ایران بود. وقایع دو سال اخیر نشان می دهد که جامعۀ مدنی ایران و طیف های سیاسی و فکری دیگر دین بهائی را پدیدۀ ناچیزی در حاشیۀ گفتمان های روز نمی بینند بلکه با وجود فشار شدید و ممتد نیروهای فشار نظام و دستگاههای اطلاعاتی، موضوع دین بهائی و حقوق بهائیان در جامعه از حاشیه به مرکز ثقل اندیشه های معاصر منتقل شده است.

 =======================================================

کتابخانهء اينترنتی>>>

ويدئوها>>>

مطالب در رد سکولاريسم

مطالب در رد سکولاريسم نو

==================

پيوندها:

==================

خبرنامهء گويا

=============

اخبار روز

===========

روشنگری

===========

مردانی نيوز

===========

لج ور

===========

مقالات سياسی

===========

 سامان نو،

نشريه پژوهش هاي

 سوسياليستي

===========

آينده نگری

===========

پشتيبانان

===========

بلاگ نيوز

===========

شبکه سراسری
همکاری زنان ايرانی

===========

شبکه بين المللی همبستگی

با مبارزات زنان ايران

===========

جهان من (حاوی پيوندها)

===========

نژادپرستی و تبعيض

(حاوی پيوندها)

===========

گفتگو

===========

اتحادیه ملی برای دموکراسی

===========

احترام آزادی

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630