دربارهء سکولاريسم  |  دربارهء ما |   تماس   |   جستجو    فيلترشکن  |   کوتاه و گويا  |     عکس و مکث   | English Information Section

آرشيو صفحه اول  |   فهرست کليهء مقالات  |  اين نشريه دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها به روز می شود   |  کتابخانه  |   عکس و کاريکاتورانتخابی

چهارشنبه 6 مرداد 1389

پروانهء معصومی

از دست اوردهای انقلاب

شکوهمند اسلامی

«زن ذلیل» هایی که سی و پنج

 میلیون زن راشکنجه می کنند

شکوه ميرزادگی

معيار شناخت خشونت بعنوان جرم در هر سرزمینی ساختار قوانین موجود در آن سرزمین است. وقتی آمار مربوط به کشوری چون امریکا نشان می دهد که فلان درصد از زنان در معرض خشونت هستند، تعريف قانونی اين «خشونت» با تعريف آن در جامعه ای ديگر متفاوت است. در جامعه ای ممکن است «از نازک تر از گل گفتن» جرم باشد و در کشور ديگری تجاوز در شب اعدام يک دختر باکره ثواب دنيوی و اخروی هم داشته باشد و، در نتيجه، نمی توان بخاطر وجود اشاره به مفهوم «خشونت» در آمارهای دو کشور، مقايسه ای براه انداخته و از آن نتايج دلخواه را گرفت.>>>

جنبش زنان و مسیر شیب دار

 دموکراسی در ایران

پروین اردلان

روزهای بعد‌ از 22 خرداد 88 محک موفقیت حکومت مرد‌سالار و اید‌ئولوژیکی بود‌ که اید‌ئولوژی زن ستیزی‌اش د‌ر کلیه آموزه ‌ها و کلیه جوانب فرماند‌اری‌اش از خانه، مد‌رسه، کتب د‌رسی، مناسبات اجتماعی زن و مرد‌، مناسبات خانواد‌گی زن و شوهر، فضاهای عمومی، سیاسی، قانونی و ... مسلط و فراگیر شد‌ه بود‌. روزهای اعتراضات خیابانی زیباترین روزهای عمرم د‌ر ایران بود‌، د‌ید‌ن ترک برد‌اشتن همه این مناسبات، پرواز هزاران مشت زن و مرد‌ بر فراز پل‌ها و خیابان‌ها و زیرگذرها و روگذرها..، نمایش اعتراض مسالمت‌آمیز و زنانه و خشونت گریزی بود‌ که علیه نظام تمامیت‌خواه و نظامی‌گر قد‌ برافراشته بود‌ و تمام زور و قد‌رت آن را به مضحکه می‌گرفت.>>>

پیشروی جنبش زنان

در پرتو کدام استراتژی سیاسی؟

میثم مردوخ

جنبش زنان هنوز از عدم تشكل يابي و  استرات‍ژي صحیح رنج مي برد، جنبش زنان متاثر از جريان موسوم به اصلاح طلبان هنوز هژموني اين جريان بر فضاي مبارزاتي زنان در قالب »كمپين يك ميليون امضا« سنگيني مي كند كه شناخت ماهیت طبقاتی و سیاسی این جریان و يافتن راه هاي پيشروي و عبور از تند پيچي كه کل مبارزات آزادی خواهانه ایران و مشخصا زنان در آن قرار گرفته اند، را مي طلبد.>>>

همرایی ها و چالش های

پیش روی زنان در جنبش سبز
 
مهرداد درویش پور

سیطره و پیامد سه دهه ایدئولوژی رسمی زن ستیزی که از پشتوانه قانونی نیز برخوردار است، زنان ایران و به وِیژه زنان طبقه متوسط شهری، مدرن، تحصیل کرده و سکولار را به یکی از اصلی ترین چالشگران بنیادگرایی اسلامی و فراتر از آن ایدئولوژی های سنت گرا بدل کرده است و کشش به مدرنیته را در میان آنان افزایش داده است. افزون بر آن روند جهانی شدن در گسترش گفتمان های مدرنیته و به وِیژه گفتمان زن ورانه و برابر خواهی جنسیتی در ایران نقش مهمی داشته است.>>>

همسوئی فمینیسم و

اکولوژی سیاسی

جلال ایجادی

جنبش های اکولوژیک (زيستار مدار)، فمینیستی، صلح طلبی و حقوق بشر از جمله گرایش های برجسته ای بشمار می آیند که از اواخر قرن بیستم میلادی شکل دهنده مناسبات نوین و پیشرفت جهان امروزند. در این نوشته هدف نشان دادن همسوئی میان اکولوژی و فمینیسم است. به بیان دیگر از دید من اکولوژی سیاسی بدون فمینیسم ممکن نیست و فمینیسم بدون اکولوژی قدرتمند نمی باشد. فمینیسم و اکولوژی دارای پیوند بسیار نزدیکی هستند و این دو گرایش رساکننده یکدیگرند.>>>

جایگاه پیشرفت زنان و

چالش های سیاسی عمده پیش رو

موشوع پنجاه و چهارمین اجلاس

کمیسیون سازمان ملل متحد

الهه امانی

سال 2010 سال مهمی برای جنبش جهانی زنان است. اکنون پانزدهمین سالگرد برنامه عمل پکن (‏BPA‏)، سی ‏امین سالگرد تصویب کنوانسیون رفع همهء اشکال تبعیض علیه زنان (‏CEDAW‏)، معروف به منشور حقوق زنان و ‏دختران، و دهمین سالگرد اهداف توسعهء هزاره (‏MDGs‏) است. اینک زمان تامل، سنجش پیشرفت و کار روی چالش ‏ها، شکست ها و چشم اندازهای آینده است...>>>

حاجيه خانم ها برلب حوض حكومت!

ايراندخت دل آگاه

اين خانم ها كه مي كوشند گناه را بر گردن ديگر شياطين خانگي (يعني جناح مخالف) بياندازند، حاضر نيستند بگويند كه موضوع آلودگي هاي زيست محيطي مانند همهء آلودگي هاي اقتصادي و فرهنگي و سياسي اين كشور به چهار سال و هشت سال خلاصه نمي شود و گناه هاشمي و خاتمي، كمتر از احمدي نژاد نيست؛ كه حتا در برخي موارد بيشتر است. چون احمدي نژاد دست كم مي داند كه مورد تنفر اكثريت اين مردم است؛ مردمي كه حتا به بهاي جانشان خواهان سرنگوني اين رژيم اند. در حالي كه سيد محمد خاتمي تا مرتبه «پاپا شكلاتي» بودن هم صعود كرده بود.>>>

زيست جهان جنسی ومقوله‌ حجاب

آشنائی با افکار موجودی به نام

دکتر‌ اکبر جباری

در جامعه ‌‌ای که معماری، شهر سازی، ترافيک، صنعت، ورزش، هنر، رسانه، سينما، سياست و بسياری از امور آن ساختار و ماهيت سکسشوآل دارد، بطور طبيعی، رفتار افراد نيز ماهيت سکسشوآل پيدا می‌کند. يکی از مظاهر اين زيست جهان، «بی‌حجابی» و يا «بدحجابی» است. بی‌حجابی، کنشی است از يکسو هم معلول زيست جهانِ سکسشوآل است و ازسوی ديگر هم علت آن. در اين مقال سعی خواهم کرد کمی درباب اين «عالم» و «زيست جهان» سخن بگويم.>>>

ما زنان

قانوناً کی به بلوغ میرسیم؟

ژیلا گل عنبر

گفته می شود: "ما علیه امنیت ملی اقدام کرده ایم." اما این ما هستیم که امنیت نداریم و در این کشور مردانه امنیت انسان بودن مان، امنیت مستقل بودن مان، امنیت جنسیتی مان و... زیر سوال است. آیا زنان منافع این کشور مردانه را مختل کرده اند؟! برای گرفتن گذرنامه شوهر باید امضا کند. خارج از کشور که دیگر هیچ! قوانین این کشور مردانه علیه تمامی زنان ایران بسیج شده اند. مجوز شوهر برای زن، یک جور تشویق زنان به خانه نشینی هم هست و زنان خسته و آزرده که توان کشمکش با قوانین را از دست داده اند و باورشان شده که شویشان خدایشان است، سراز پیچ و خم های اداری درنمی آورند و هراسان آن را سرنوشت محتوم زنانگیشان می دانند.>>>

بابا فقط آب داد و نان داد

مطلب وارده

بابا گول شیطان را خورد و شناسنامه اش چند بار پر شد. پر شد، خالی شد خالی نشد. خط خورد. زن ها خط خوردند، مادر ها خط خوردند دخترها زن شدند، زن ها مادر شدند و خط خوردند و بابا چون حق دارد، آب می دهد. نان می دهد. مامان، زوجه مامان، ضعیفه مامان، عفیفه مامان، غذا پخت، بابا غذا خورد. مامان لباس را اتو کرد، بابا لباس را پوشید و رفت بیرون ...مامان ظرف شست، بابا روزنامه خواند. بابا روزنامه خواند و اخبار دنیا را فهمید ولی نفهمید مامان غم دارد، بابا اخم کرد.

بقيه در آرشيو

بقيه در ستون مقابل

سال سوم ـ  شماره 883 ـ  جمعه 8 مرداد 1389 ـ 30 جولای 2010

آنچه نصيب است نه کم می دهند / گر نستانی به ستم می دهند!

ترازنامهء سکولار

«ترازنامهء سکولار» کوششی است از جانب صاحب اين قلم برای ارائهء نگاهی بر آنچه در مسير ايجاد تفرقه در اردوگاه سکولارها می گذرد؛ و بررسی سود و زيان اين اتفاقات است، با در نظر گرفتن اينکه گويا، قاعدتاً، هدف کار سياسی اپوزيسيون سکولار ايران خلاص کردن ملت ضجر کشيدهء ما از چنگال حاکمان بی صفتی است که به نام خدا کشوری را به ويرانی و ملتی را به بدبختی کشيده اند.>>>

چرا می‌شود هم مسلمان بود و هم سکولار؟

انديشه

دین مجموعه‌ای از رفتارها و باورها است که در راه و روش زندگی‌یک فرد اثر گذار است. یعنی برای یک فرد، قدری فراتر از یک ایدئولوژی است. اما سکولاریسم یک خصوصیت از سیستم حکومت است. یعنی حتی ایدئولوژی هم نیست و اصلاً در فردیت معنی ندارد. سکولاریسم به این معنی است که حکومت دینی نباشد. یعنی دین حکومت نکند. اما به این معنی نیست که دین نباشد! و سکولار به فردی می‌گویند که معتقد باشد سکولاریسم گزاره مفیدی است و باید ساختار قدرت در جامعه چنین خصوصیتی داشته باشد. حال این فرد هم می‌تواند دیندار باشد و هم بی‌دین. اتفاقاً اکثر افرادی که معتقد به حکومت دینی هستند، چون به دنبال اهداف سیاسی می‌گردند دین‌دار نبوده و دقیقاً با آلوده کردن دین به موارد سیاسی ضد دین عمل می‌کنند.>>>

هیچ کس به اندازهء این شاهزادهء «لال» شفاف سخن نگفته است

الاهه بقراط

جنبش سبز همان گونه که زمینه را برای آزمون حرف و عمل بسیاری از مدعیان فراهم ساخت، امکان سنجش رضا پهلوی را نیز در اختیار مخاطبان وی نهاد. با این جنبش برخی که اصرار می‌ورزند وی باید به خاطر دیکتاتوری پدرش مسئولیت بپذیرد و چه بسا «توبه» کند و از درگاه ملت «پوزش» بخواهد، خیلی زود در برابر یک تناقض قرار گرفتند: چگونه آنها از رضا پهلوی به دلیل عملکرد پدرش پاسخ می‌خواهند ولی همزمان به پشتیبانی از میرحسین موسوی و مهدی کروبی می‌پردازند که باید پاسخگوی عملکرد خودشان در زمان زمامداری‌شان در نظامی باشند که اقداماتش در فرهنگ و عرف جهانی، نامی جز جنایت علیه بشریت ندارد!>>>

رهبری جبهه سکولار جنبش سبز

سايت مجنون

اگر فرضاً ج.ا به هر صورتی سقوط کند، بعد از سقوط، سکولارها نماینده‌ای می‌خواهند که خواست سیاسی‌شان را نمایندگی کند. اگر انبوهی سکولار هم باشند اما با هم نباشند در مقابل انسجام و هماهنگی اسلام‌گرایان هیچ دستاورد سیاسی برای آینده ممکن است نصیب نمی‌شود. باید نمایندگان سکولارها در چانه زنی‌های سیاسی حضور داشته باشند که خواست‌های سیاسی را به مرحله ظهور و تثبیت برسانند.>>>

چشم‌اندازهای جنبش سبز: طرح «دهه چهارم انقلاب اسلامی»

و «گفتمان تعالیِ حکومت کودتا»

جمعی از فعالان سياسی ايران

در پی سالگرد انتخابات بحث برانگيز خرداد ۸۸ بهترين تکريم و بزرگداشت شهيدان جنبش سبز و ياران فداکار ما در زندان و خانواده ها و ساير کوشندگان جنبش سبز در شرايط سخت بيرون از زندان، تلاش برای فهم وقايع يک سال گذشته و گسترش آگاهی جمعی در مورد چشم انداز های آينده ايران و جنبش مردم برای دستيابی به حقوق شهروندی و حاکميت قانون است. متنی که پيش رو داريد محصول کاری جمعی و تلاش در فهم حتی الامکان عينی وقايع اين سال پر اهميت است به مثابۀ واقعه ای که خاطره های نسلی ايرانيان را در دهه های آينده شکل خواهد داد. پرسش اصلی در اين نوشته اين است که واقعه ۲۲ خرداد در کدام بستر سياسی رخ داد و چشم انداز های آينده جنبش سبز و حکومت روياروی آن چيست. هدف از انتشار اين متن کمک به شکل گيری گفت و گو هايی در عرصۀ عمومی است که بر پرسش های مطرح شده در آغاز آن تمرکز يابد.>>>

دموکراسی چه هست و چه نیست

گفتگوی رامين کامران با ژان بشلر

مشکلی که سیاست از آن زاده شده اختلاف است . ویژگی آدمی در قابلیت اختلاف پیدا کردن با همنوعان خویش است، قابلیتی که نتیجه ی آزادی اوست. زیرا از آنجا که رفتار آدمی زادگان پیرو هیچ نوع برنامه ریزی فطری نیست، هرکس باید به ترتیبی آدمیت خاص خویش را ابداع کند و گونه گونی زاییده از این وضع گاه نتایج متضاد به بار می آورد. خلاصه این که آدمیان نه در باب نهادهای مختلف اجتماعی (مذهبی، هنری، جنسی، آشپزی و...) با هم وحدت نظر دارند و نه در بارهء تقسیم خواسته های کمیاب، نظیر قدرت، ثروت و اعتبار اجتماعی. از آن جا که نوع بشر هم پرخاش جو و هم هوشمند است و می تواند برای به کرسی نشاندن عقاید خویش از زور و حیله بهره بجوید ممکن است کار اختلافات به نبردی بکشد که هدفش نابود کردن طرف مقابل باشد. موضوع سیاست اداره ی این اختلافات است.>>>

چرا علما به نجف نمی روند؟

حسن بهگر

چندی است از نامه ی آقای سروش  خطاب به « علما» می گذرد که بقول خود دق البابی کرد  و توصیه نمود که به عنوان اعتراض به نجف هجرت کنند ولی  پاسخی از آیات عظام  نشنید گو اینکه ندادن جواب نیز نوعی جواب است.  اما مخلص به فکر افتادم که از چه زمانی و تحت چه شرایطی  این «علما» راه نجف را پیدا کرده اند. پس از جستجو متوجه شدم  که این هجرت  پس از قدرت گیری افغان های سنی مذهب در ایران رخ داده است. بد نیست ببینیم چگونه بوده است آن داستان.>>>

گفتگوی اسماعيل نوری علا با ستارهء درخشش در صدای آمريکا

پيرامون سکولاريسم، حقوق بشر و سالگرد قتل عام 67>>>

پيوند برای دانلود فايل کوچک صدا>>>

ايدئولوژی حکومت اسلامی در قانون اساسی اش مستتر است

مانا مانی

وقتی در عمل قدرت تصميم گيری در فرد مشخصی (شاه و شيخ) متمرکز شود و قوای سه گانه از استقلال بی بهره باشند، ارجاع استبداد به اجرای قانون اساسی عملاً نه در زمان حاکميت شاه کارساز بود و نه در زمان کنونی . لذا اپوزيسيون آگاه بايد در تدوين سندی باشد که ضمن تضمين آزادی و دموکراسی با اعطای مسئوليت های نامشخص به دولت و رهبران آن؛ درايت کافی بخرج دهد.>>>

آنچه در آينه جوان بيند...

آرشيو

احمدی نژاد درست تر می گويد

کوروش ازتهران

اخیراً آقای کروبی و آقای خاتمی به سخنان محمود احمدی نژاد اعتراض نموده اند که چرا گفته است در جمهوری اسلامی تنها یک حزب وجود دارد و آن حزب ولایت و ادعا نموده اند که جمهوری اسلامی دارای احزاب سیاسی گوناگون بوده. به نظر من حرف احمدی نژاد صحیح تر به نظر می رسد، جمهوری اسلامی از اول دارای یک حزب و یک تفکر سیاسی بوده منتها دارای سلیقه های متفاوت، اختلاف جناح اصلاح طلبان دینی و محافظه کاران بنیاد گرا در جمهوری اسلامی ایران اختلاف "برنامه ای" و "فلسفه سیاسی" نیست بلکه اختلاف"سلیقه ای" در اجرای استبداد دینی بوده است. بعضی اشتراکات دو جناح جمهوری اسلامی به شرح زیر است: هر دو جناح در این رژیم به اصل ولایت فقیه اعتقاد راسخ دارند / هر دو جناح کوچکترین انتقادی به روزگار حکومت خمینی ندارند / از نظر هر دو جناح جمهوری اسلامی خمینی یک قدیس و عارف بی اشتباه بوده / هر دو جناح در ناکارایی و بیمار نمودن اقتصادی ایران سهیم هستند / هر دو جناح با تفاوت سال در سرکوب مردم و روشنفکران و اقلیتهای زبانی و مذهبی دست داشته اند / هر دو جناح معتقدند بازی انتخابات نباید از دست خودی ها خارج شود / هر دو جناح علیرغم تفاوت ادبیات سیاسی مخالف سرسخت سکولاریسم هستند / از نظرهر دو جناح ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر درست بوده / هر دو جناح درباره کشتارهای دهه شصت سکوت می کنند / هر دو جناح قانون اساسی فعلی را جامع الاطراف و پاسخگو به نیازهای جامعه ایران می دانند.

آرشيو

 

آرشيو

شماره 881 ـ  دوشنبه 4 مرداد 1389 ـ  26 جولای 2010 

 

صفحهء اول

 

در گذشت خالق یک نماد جاودانهء معماری

شهرام ايرانی

 

پیروزی دانشگاه بر «انقلاب فرهنگی»!

 شکوه ميرزادگی

 

مشکل حل نشدنی جمهوری اسلامی با علوم انسانی

محمدرضا نيکفر

 

شیرجه در سیاهی، سیاست رسمی حکومت ایران

آنتـــی وار

 

سلام بر دکتر علی جوان، و اگر جامعه ستمزده نباشد

همنشین بهار

 

دانشمندان اُمّ القـُرا و بقيهء مشاهدات

حميد رضا رحيمی

 

نامهٔ سرگشادهء چند تن از دانشجویان دانشگاه یورک در تورنتوی کانادا

دربارهء کمپین برچیدن پرچم جمهوری اسلامی از دانشگاه یورک

 

برنامهء تلويزيونی «درپيشگاه فرهنگ»

دورهء جديد  ـ برنامهء شمارهء يک

بخش اول ـ هويت فرهنگی و هويت ملی

شکوه ميرزادگی>>>

بخش دوم ـ تفاوت های دين و مذهب

و اثر آنها بر درک سکولاريسم

اسماعيل نوری علا>>>

 

پيام شورای هماهنگی شبکهء سکولارهای سبز

به همايش سکولارهای دموکرات در نيويورک

(24 و 25 جولای 2010)

 

رهبری جبهه سکولار جنبش سبز

سايت مجنون

 

یادداشتی، پس از خواندن «نیروی جانشین كجاست؟»

محمود موسادوست

 

نگاهی کوتاه به مقالهء آقای بهگر

شهرام فریدونی

 

دو کتاب جديد از

اسماعيل نوری علا

مبانی سکولاريسم نو

سکولاريسم نو برای ايران

نحوهء سفارش و خريد >>>

گفتگوهای اختصاصی ما

پيوند به نسخهء رايگان اينترنتی>>>>

پيوند به کتاب «ترک های امروز»

کتاب «درد اهل ذمه»

حقوق خود را بيشتر بدانيد

مجموعه ای از مقالات دربارهء

قتل علم زندانيان سياسی

اعلاميه حقوق بشر

اعلاميه ها

و ميثاق های بين المللی

پويشگران

===========

بنياد ميراث پاسارگاد

=============

کميته بين المللی  نجات پاسارگاد

===========

سکولاريسم برای ايران

===========

رنگين کمان

برای آزادی، دموکراسی، جمهوری و لائيسيته

===========

نژادپرستی و تبعيض

(حاوی پيوندها)

===========

مجموعهء فعالان حقوق بشر

در ايران

===========

ريشه کنی تبعيض

=============

خبرنامهء گويا

==========

ايرانيان دات کام

===========

آژانس خبری کورش

===========

نيلگون

===========

آسمان ديلی نيوز

===========

رضا پهلوی

===========

فراتايمز

===========

مقالات سياسی

===========

ايرانسکوپ

===========

پارس ديلی نيوز

===========

مردانی نيوز

===========

خواندنیها

===========

پشتيبانان

===========

بلاگ نيوز

===========

اصغر آقا

===========

الفبا

=============

اخبار روز

===========

ايران امروز

=============

خبرنگاران ايران

=============

انقلاب مشروطيت ايران

=============

اتحاد جمهوریخواهان ايران

============

تارنمای جمهوريخواهان

دموکراتيک و لائيک

===========

حزب مشروطهء ايران

===========

جبههء ملی ـ شاخه آمريکا

==========

جنبش آذربايجان

برای يکپارچگی ايران

=============

روزنه دات کام

=============

لج ور

===========

 سامان نو

===========

آينده نگری

===========

گفتگو

============

هزل (وبلاگ حميدرضا رحيمی)

===========

پيام دانشجو

وبلاگ مهندس طبرزدی

===========

وبلاگ کورش زعيم

===========

تغيير برای برابری

===========

شبکه سراسری

همکاری زنان ايرانی

===========

شبکه همبستگی

 با مبارزات زنان ايران

===========

تريبون ايران

===========

گزيده هائی از

سخنان امام خمينی

مخالفان خود را بشناسيم

آيت الله خامنه ای

دولت نهم روند بسيار خطرناک غربزدگی و گرايش های سکولاريستی را که متأسفانه در حال نفوذ در بدنه مديريتی کشور بود، سد کرده است.

آيت‌الله علم‌الهدي

سکولارها در ایران جایگاهی ندارند! حضور پر شور ملت ایران در بيست و دوم بهمن عامل شکست کامل سکولارها در کشور است.

آيت الله صافى گلپايگانى

اسلام با فرهنگ لائيك و بى دينى مخالف است. دشمنان با استفاده از ترويج فرهنگ لائيك درصدند تا زنان را از خط عفاف و حجاب و كرامت منحرف كرده و سنت هاى اصيل اسلامى را از بين ببرند.

آيت‌الله مکارم شيرازی

نقش تلويزيون در ايجاد تحولات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بسيار مهم است. هر چند که در ساليان اخير برنامه‌هاي ديني و مذهبي در تلويزيون گسترش يافته ولي کساني در آنجا لانه کرده‌اند تلويزيون را به سوي سکولاريسم سوق مي دهند».

سيد محمد خاتمی:

راندن همهء منتقدان با

 چوب سکولاريسم، خود

 مروج اين انديشه است!

 

محمود احمدی نژاد:

  نظام آموزشی ايران

150 سال تحت نفوذ سکولاريسم

 بوده است!

 

 

 

 

چهار شنبه 6 مرداد 1389

بقيه از ستون مقابل

گزارشی از همایش

ایرانیان سکولار دموکرات

از گزارشگر ویژهء

«آینده نگر» از نیویرک

پیرامون «پشتیبانی از جنبش کنونی و رهبران بخش اسلامی جنبش سبز» بود، میان سخنرانان اتفاق نظر وجود داشت که این تشکیلات نوبنیاد و همهء سکولار دموکرات های ایران باید از درخواست های دموکراتیک جنبش و از جمله خواست های شهروندی آقایان موسوی و کروبی پشتیبانی کنند اما باید به گذار از جمهوری اسلامی و گذر از قانون اساسی آن بیاندیشند و خود را در چهارچوب درخواست های اصلاح طلبانه محدود نکنند.>>>

آرشيو

ورود مادر به

عکس خانوادگی ممنوع است؟

آرشيو

© 2010 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fax: 509-352-9630

صصص