بازگشت به خانه  |   فهرست مقالات سايت   |    فهرست نام نويسندگان

يک شنبه 29 آذر 1388 ـ  20 دسامبر 2009

 

فراز هايي از سخنان گهر بار ا مام خميني (ره)  

(بمناسبت هتک حرمت به تصويرامام راحل)

تهيه شده بوسيلهء هيأت ديوانگان حضرت سکينه

امام راحل رهرو پيامبران در عرصه عرفان، ايمان، صداقت گفتار و کردار و استقرار حکومت الله نمونه و اسطوره اي بي نظير و کامل بود. با اشاره به برخي از سخنان گهربار  ايشان عهد به تداوم راه ايشان مي نماييم. هيچ نوشتاري نمي تواند به  عمق و لايه هاي دروني فکری و معرفتي ايشان راه ببرد. با شناخت بيشتر ايشان بشريت امروزه با تمامي علومش حيران خواهد ماند و تا بشر زندگي مي کند مي توان از رهنمودهاي معظم له استفاده نمود. با نگاهی مختصر به بيانات امام روشن مي شود که براي رشد بشر هيچ راهي جز اطاعت محض از دستورات ولي فقيه اعظم و امام راحل وجود ندارد و ديگر کشورها نيز مي بايست از رهنمودهاي ايشان بهره گيرند تا بشريت سعادتمند شود و ما نيز با اهانت انجام شده به تصوير معظم له لازمست  بر اذناب کفر جهانی تاخته و آنها را منهدم نماييم.

 

1- اعتقاد به استقرار حکومت الله :

"در  اسلام شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است" . (ولايت فقيه ص 52)- " زيرا بشر فقط هرج و مرج ايجاد مي کند و به تباهي مي کشد" (صحيفه امام ج 4 ص 402 ) -  "اگر تمام آزادي ها را به ما بدهند ؛ تمام استقلال ها را به ما بدهند و بخواهند قرآن [روحانيت]  را از ما بگيرند نمي خواهيم. ما بيزار هستيم از آزادي منهاي قرآن ...اسلام منهاي روحانيت خيانت است" (صحيفه امام ج 7ص 486) - "اين آزادي را ممکن است براي شما تأمين کند؛ استقلال را هم براي شما ممکن است تأمين کند؛ اما استقلال که توي آن امام زمان نيست؛ آزادي که توي آن قرآن نيست ...ملت اين را مي خواهد؟ خونش را داد براي اين؟ براي آزادي داد؟ ...يا براي خدا داد؟ او اسلام را مي خواست؛ او مي خواست که اسلام در خارج تحقق پيدا کند؛ روحاني اسلام را مي خواهد " (2/3/58  صحيفه امام ج  7ص 461). ـ "اگر بجاي اينکه او [محمد رضا پهلوي] رفت يک رژيم ديگر تحقق پيدا کند مثل رژيمي که در اروپا است مثل رژيم فرانسه ..که کاري به اسلام ندارد يک رژيم غير اسلامي خير ؛ رژيم آزاد منشانه؛ رژيمي که استقلال هم داده؛ آزادي هم مي دهد اما يک آزادي مي دهد که وفق اسلام نيست ما همچو چيزي را نمي خواستيم و نمي خواهيم"( صحيفه امام ج 8 ص 42).

 

2- برنامهء امام براي ريشه کني فقر:

سخنراني در سال 1342 " بايد وزارت اوقاف از ما باشد ... آنوقت ببينيد که ما با همين اوقاف اين فقرا را غني شان مي کنيم .. شما ما را اجازه دهيد که ماليات اسلامي را به آنطوري که اسلام با شمشير مي گرفت بگيريم از مردم، ما فقرا را غتي مي کنيم آن وقت ببينيد که ديگر يک فقير باقي مي ماند؟" (صحيفه امام  ج 1 ص392)-

 

3- اسلام ناب محمدي:

"اسلام آن بود که شمشير را کشيده و تقريبا نصف دنيا يا بيشتر را با شمشير گرفت؛ اين اسلام مرتجع است؟"  (صحيفه امام  ج 1 ص 30) - "البته انحصار به اين معني که بايد اسلام باشد و غير اسلام نباشد همه ما انحصار طلبيم ...مسلمين همه انحصار طلبند؛ پيغمبر ها هم همه انحصار طلب بودند؛ خداي تبارک و تعالي هم انحصار طلب است ... انحصار طلبي في نفسه امر فاسدي نيست (صحيفه امام ج 15  صص 201-200)- "اسلام احکام جنگ دارد؛ اينقدر در قرآن راجع به جنگ با کفار و جنگ با اشخاصي که فاسد هستند در قرآن هست: شمشير ها را بکشيد و اين علف هاي هرزه را قطعشان کنيد ...اينها را قطعشان کنيد يا آدمشان کنيد" (صحيفه امام ج 4 ص 33) - "اگر شمشير براي خدا بلند بشود و براي خدا پايين بيايد اين انگيزه، انگيزهء الهي است ...ارزشمند است (مجموعه آثارج 20 ص 202). - "شما اسلام را به مردم بگوييد ...شما سوره برائت را براي مردم چرا نمي خوانيد؟ [شديد ترين آيات در مورد کشتار مخالفان در اين سوره آمده؛ مي گويد همه آنها را بکشيد تا فتنه اي باقي نماند]. شما آيا ت قتال را چرا نمي خوانيد؟ هي آيات رحمت را مي خوانيد؛ در آن قتال هم رحمت است براي اينکه مي خواهد آدم درست کند؛ آدم گاهي درست نمي شود؛ فرض گاهي نمي شود الا با لکي [داغ کردن]؛ بايد ببرند داغ کنند تا درست بشود؛ جامعه بايد آنهايي که فاسد هستند از آن بيرون ريخته شوند" (مجموعه آثارج 19 صص 139- 138).

 

5- اهداف پيامبران:

"مقصود پيغمبرها اين نبود که دنيا را بگيرند و آبادش کنند، مقصود اين بوده که راه را به اين اهل دنيا، به اين انسان ظلوم [بسيار ستمکار] و جهول [ بسيار جاهل] راه را نشان دهند ...آنطرفش ماوراء و ماوراء آن طرف نور مطلق ؛ انبياء آمدند ما را به آن نور برسانند" ( صحيفه امام ج 13  ص34).   "دين اسلام و دين پيغمبر اكرم؛ آن وقتي كه اجتماعات را درست كرد و توانست قيام كند ...از آن روز برنامه اش اين بود كه بزند؛ بكشد و كشته شود، براي اصلاح جامعه، براي اينكه اين خيانتكارها راقطع اياديشان بكند؛ قطع حياتشان كند" (همان ج 3 ص 393). [و بهمين قياس در انقلاب اسلامي مي فرمايد:] "مگر اين انقلاب براي اين بود كه خانه اي به مردم بدهد؟ يك كسب و كاري براي مردم ايجادكند؟ اين انقلاب براي خدا بود و براي اسلام" (همان کتاب ج 13 ص126). - "انقلاب براي مسكن، اقتصاد، كشاورزي، خوراك نبوده است" (همان ج 9 ص 450 نقلبه مضمون(.

 

5- پيشگيري از بلايا:

"تمام چيزهايي که بشر به آن مبتلاست ...بلکه کارهايي هم که از غيب به ما وارد مي شود چه بسا اين همه زلزله ها و سيل ها و طوفان ها براي اين باشد که خودمان را اصلاح نکرده باشيم " ( صحيفه امام جلد 14 ص 204).

 

6- نفي آزادي هاي دنيوي:

"از دست همين اشخاص که فرياد آزادي مي کشند براي ملت ايران من بدبختي دارم ...ما آزادي در پناه اسلام مي خواهيم، اساس مطلب اسلام است" (صحيفه امام ج 7ص 460) - "اينها که مي خواهند جوان هاي ما آزاد باشند؛ چه آزادي مي خواهند؟ جوان هاي ما آزاد بشوند؟ قمارخانه ها باز  باشد بطور آزاد؛ مشروب خانه ها باز باشد بطور آزاد؛ عشرت خانه ها باز باشد بطور آزاد؟ هروئين کش ها آزاد باشند؟ ترياک کش ها آزاد باشند؟ درياها آزاد باشند؟ ..هر مفسده اي را مي خواهند عمل کنند؟" (صحيفه امام ج9 ص 342 ) - "قلم هاي فاسد نبايد آزاد باشد الان هم فاسدهاشان خيلي آزادند من جمله همين قلم ها که مي گويند چرا آزاد نمي گذاريد" (صحيفه امام ج 10 ص 350).

 

7 - جمهوري:

"اگر چناچه فقيه در کار نباشد طاغوت است؛ يا خدا يا طاغوت؛  اگر با امر خدا نباشد ... اگر رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد غير مشروع است، وقتي غير مشروع شد طاغوت است، اطاعت او اطاعت طاغوت است ... ولايت فقيه تبع اسلام است ...کسانيکه با ولايت فقيه مخالفت مي کنند ...وکالت ندارند اگر حرفي بزنيد که بر خلاف مصالح اسلام باشد وکيل نيستيد حرفتان مقبول نيست، ما به ديوار مي زنيم آن حرفي را که بر خلاف مصالح اسلام باشد، کساني که مي گويند ولايت فقيه تشريفاتي باشد و دخالت نکند اگر متوجه به اين معني باشند مرتد مي شوند" (صحيفه امام جلد 10 صص 222-216).

 

8- برتری حفظ مقدسات از جان انسان:

"اگر ما از مسئلهء قدس بگذريم ؛ اگر از صدام بگذريم ...نمي توانيم از مسئلهء حجاز بگذريم. مسئله حجاز يک بابت ديگري است ... قضيه کشته شدن (زائران ايرانی) نيست، قضيه هتک احترام است ... احترام يک محل مقدسي از بين رفت و مسلمين ساکت نخواهند نشست ...من واقعاً در مسائل خيلي تحمل داشتم؛ در مسائل جنگ؛ در همهء اينها تحمل داشتم؛ اما اين بي تحمل کرد من را؛ مسئله غير از اين مسائل است". (صحيفه امام ج20 صص369 371) "از اين مسائل [کشتارها] هي پيش مي آوردند لکن هر ضرري که به ما وارد مي شد يک نفعي هم بهمراهش بود بزرگتر؛ يعني، ما عمدهء نظرمان اين بود که براي اسلام نتيجه بگيريم، ما مي خواستيم براي اسلام بهره برداري کنيم" (صحيفه امام ج  19 ص 192) [و بهمين لحاظ هر چند يک ميليون شهيد و معلول در راه اسلام جنگ داشتيم اگر ده ميليون و يا صد ميليون هم بود جان ها در مقايسه با حفظ اسلام ارزشي نداشتند].

 

9- حقوق بشر:

"ما همهء بدبختي هايي که داشتيم و داريم و بعد هم داريم از اين سران کشورهايي است که اين اعلاميهء حقوق بشر را امضاء کرده اند. اين اغفال است، افيون است اين، براي توده ها، براي مردم" (صحيفه امام ج 3 ص 323). - "اعدام هايي که در اسلام هست اعدام هاي  رحمت است ... اگر چهار تا دزد را دستش را ببرند در مجمع عمومي؛ دزدي تمام مي شود. اگر چهارتا آدمي که به فحشاء مبتلا است آنرا شلاق بزنند، در جامعه فحشاء از بين مي رود ... اين حقوق دانها نمي فهمند ... اينها مي خواهند حقوق بشر! توچه مي داني بشر چه هست تا حق بشر چه باشد؟!" (صحيفه امام ج 8 ص 332)- [آيت الله خميني خطاب به آيـت الله شريعتمداري و حزب خلق مسلمان:] " قلم هاي شما از تفنگ هاي آن دموکرات ها به اسلام بيشتر ضرر دارد ...قلم هاي شما از سرنيزه هاي رضا خان بدتر است براي اسلام، شما مضرتر هستيد از رضا خان و محمد رضا شاه ...شما در پوشش خلق مسلمان بر خلاف اسلام داريد عمل مي کنيد" (صحيفه امام جلد 10 ص 318-306). - "قيام با قلم و زبان اسفناکتر از قيام مسلحانه است (وصاياي امام)

 

10- دانشگاهيان:

"اين طبقه مردم [عامي] زود صالح مي شوند اينها ؛ ما هر چه [مشکل] داريم از اين طبقه اي است که ادعا مي کنند که ما روشنفکريم و ما حقوق دانيم و ما نمي دانم طرفدار چي هستيم ؛ ...ما از اينها داريم صدمه مي خوريم" (صحيفه امام ج 9 ص 12). - "خطر دانشگاه از خطر بمب خوشه اي هم بالاتر است" (صحيفه امام ج 13ص 418). "وقتي دانشگاه ها بسته شد چه افراد مهم مخالفت کردند. سابق، وقتي دانشگاه دست ما نبود، ديديد که چه  حيواناتي بيرون مي آمد" ( 2/4/60 صحيفه امام ج 14 ص 498). [پيش بيني امام در سال 1341]: "بعد از ده سال ديگر يک جوان سالم براي اين مملکت باقي نمي ماند ... تمام مراکز به فحشا کشيده مي شوند" (صحيفه امام ج 1  ص 136). - "اصرارشان بر اينست که دانشگاه باز شود؛ مي گويند متخصص نداريم [و] اينها [روحانيون] مخالف علمند؛ کي بيشتر از قرآن از علوم صحبت کرده است؟" ( صحيفه امام جلد 14 ص 499).

 

11- آزادي هاي غير مشروع زنان:

[سخنراني 26/1/43:] مگر با چهارتا زن فرستادن در مجلس ترقي حاصل مي شود؟ ...ما مي گوييم اينها را فرستادن در اين مراکز جز فساد چيزي نيست ... ببينيد اگر شما جز فساد چيز ديگري ديديد؟ ما با ترقي زنان مخالف نيستيم با اين فحشاء مخالفيم؛ با اين کارهاي غلط مخالفيم" (صحيفهء امام جلد 1 ص305). "زن ها را وارد کرديد در ادارات؛ ببينيد در هر اداره اي وارد شدند آن اداره فلج شد. فعلاً محدود است، علما مي گويند توسعه ندهيد به استان ها نفرستيد؛ زن اگر وارد دستگاهي شد اوضاع را بهم مي زند؛ مي خواهيد استقلالتان را زن ها تأمين کنند؟" (صحيفه امام جلد 1 ص118)-  "نسوان حق مداخله در انتخابات را ندارند" ـ " وظيفهء ديني همهء ماست که بگوييم و بخواهيم که قانون شرکت نسوان در انتخابات انجام نشود؛.. از ده ميليون نفر جمعيت زن ايراني فقط يکصد نفر زن هرجايي مايل است که اين کار بشود" (صحيفه امام جلد 1 صص 82-83). - "ما مي دانيم دست هاي جنايتکار عوامل استعمار مي خواهند بر ضد قرآن قوانيني  وضع کنند ... از تساوي حقوق زن و مرد دم مي زنند؛ يعني قرآن را زير پا گذاردن، يعني مذهب جعفري را کنار زدن، يعني قرآن را مهجور کردن و بجاي آن کتابهاي ضاله [تورات و انجيل] قرار دادن... اين تساوي حقوق زن و مرد ملغاست، آن از نظر بيست ميليون ايراني مردود و محکوم است" (صحيفه امام ج 1 ص 161).

 

12- معاندين:

"اگر ايشان [شاه] بروند کمونيست يک دانه هم پيدا نخواهد شد براي اينکه اگر ما فرض کرديم يکهزار و پانصد [يا] پنجهزار نفر هم باشد همين جوان هاي قم مي خورند اينها را؛ لازم نيست که تهران هم دخالت بکند ( صحيفه امام ج 4 ص170).

 

13- دمکراسي:

"يک دموکراسي که در هر جا يک معني دارد ... ما نمي توانيم در قانون اساسي بگذاريم که بعد هر کس که دلش مي خواهد آن جوري درستش کند. ما مي گوئيم اسلام. اسلام هر جا يک معني ندارد اسلام يک معني است" ( صحيفه امام ج 10 ص526) ـ "اگر صد ميليون آدم؛ اگر تمام مردم دنيا يک طرف بودند و شما ديديد که  همهء آنها حرفي مي زنند که بر خلاف حکم قرآن است بايستيد و حرف خدا را بزنيد و لو اينکه تمام به شما بشورند. انبياء هم همينطور عمل کردند" ( صحيفه امام ج 13 ص 53 ).

 

14- ملي گرايي:

"ملي گرايي خلاف اسلام است ... خواست اين 35 ميليون جمعيت اين بود که ما اسلام را مي خواهيم اين نبود... جبهه ملي دعوت به راهپيمايي بر عليه لايحه قصاص داده ... تعبير اين بود که  لايحه غير انساني [است]. ملت مسلمان را دعوت مي کند که در مقابل لايحه قصاص راهپيمايي کنند يعني چه؟ يعني در مقابل نص قرآن کريم راهپيمايي کنند؟ ... لايحه قصاص همين مسائل قرآن است ...  دعوت کرده اند که مردم قيام کنند در مقابل قرآن! قيام کنند در مقابل احکام ضروريهء اسلام؟! لکن من کار دارم با آنهايي که پيوند کرده اند با اين جبهه، پيوند کرده اند با منافقين ... اينکه کسي بگويد حکم خدا غير انساني است اين کافر است ... جدا کنيد حساب را از مرتدها؛ اينها مرتدند؛ جبهه ملي از امروز محکوم به ارتداد است" (صحيفه امام صص448-464). "اينکه ما ملي گرا باشيم، ملي گرايي بر خلاف اسلام است ... اين بر خلاف دستور خدا و بر خلاف قرآن است: (کيهان 4/3/59).

 

15- قاطعيت در عمل:

"در اين آخر که قضيه زندان اوين پيش آمد و شکاياتي از آقاي لاجوردي [ رئيس زندان اوين] مي شد و مخالفت هايي مي شد [غير] از احمد [يادگار امام] کسي را نديدم که بيشتر از آقاي لاجوردي طرفداري کند و دفاع نمايد و وجود او را براي زندان اوين لازم و برکناري او را تقريباً فاجعه مي دانست" (مجموعه آثارج 17 ص 92). - "آنکه مکتبي را مسخره مي کند، اسلام را مسخره مي کند، و اگر متعمد باشد مکتبي را مسخره کند، مرتد فطري است و زنش بر وي حرام است و مالش هم بايد به ورثه داده شود، خودش مقتول باشد" (صحيفه امام ج 14 ص 376).

 

16- جنگ:

"هر روز ما در جنگ برکتي داشتيم که در همهء صحنه ها از آن بهره جسته ايم ...ما در جنگ ريشه هاي انقلاب پر بار اسلامي مان را محکم کرديم "  (صحيفه امام ص 283) -  "ما با کي صلح کنيم؟.. آخر قابل صلح نيست ...ما جواب ملت عراق را چه بدهيم؟ حالا ملت خودمان هيچ! ما جواب ملت عراق را چه بدهيم؟ که يک رژيمي چندين سال بر او حکومت کرده است، غاصبانه " (صحيفه امام ج 13  ص 296 ). "تا گرفتاري ها نباشد؛ سختي ها نباشد، جنگ ها نباشد، و کشتار دادن ها و ساير اثرات آن نباشد انسان از آن خمودي و از آن راحت طلبي که در ذاتش است بيرون نمي آيد ... و اين برکات زحمت ها و ناگواري هاي جنگ و لو حق جنگ بود ... و اين يک هديهء الهي است که بدون اينکه دست هاي بشر در آن دخالت داشته باشند خداي تبارک و تعالي به ما عطا فرموده است و بايد قدر اين نعمت را بدانيد" (صحيفه امام ج 14  صص 204- 203 ) ـ "من به تمام اهالي خوزستان و ساير مرز نشيناني که مورد تهاجم واقع شديد تبريک عرض مي کنم ...براي آن چيزي که از دستتان رفته است براي اينکه ظاهرا از دست رفته است" (صحيفه امام ج 14  ص 257 ). "جنگ امروز ما ؛ جنگ با عراق و اسرائيل ...عربستان و شيوخ ...مصر و اردن و مراکش و ابرقدرت هاي شرق و غرب نيست، جنگ ما جنگ مکتب ماست عليه تمامي ظلم و جور؛ جنگ، جنگ اسلام است عليه تمامي نابرابري ها ...و اين جنگ سلاح نمي شناسد، اين جنگ محصور در مرز و بوم نيست؛ اين جنگ جنگ خانه و کاشانه و شکست و تلخي و کمبود و فقر و گرسنگي نمي داند" (صحيفه امام ج 21  ص 61).

 

17- اتمام حجت با طاغوت:

[خطاب به شاه:] "خاضع به اسلام شويد ما شما را  پشتيباني مي کني " (تاريخ 21/1/42)   "به شما ها نصيحت مي کنم که آقا [شما] دوست اسلام هستيد؛ هيأت حاکمه بر مسلمين به اصطلاح هستيد؛ شما عزيز باشيد؛ آقا باشيد؛ بزرگ باشيد ..... بگذاريد ما براي شما خدمت کنيم (26/ 01/42صحيفه نور  ج 1 ص 104 و 109). ـ "شما به  اسلام اعتقاد پيدا کنيد، ما هم جزو سازمان شما ؛ همهء ملت جزو شما" (صحيفه نور  ج 1 ص 110). ـ "يکي دو ساعت از برنامهء راديو دست ما بدهيد ...من به شما قول مي دهم که نه با سلطنت شما مخالفت داشته باشد نه با وزارت شما ... ما مردم را آشنا مي کنيم؛ دنيا را آشنا مي کنيم به احکام اسلام" (صحيفه امام  ج 1 ص391).

 

18- آرمان شهادت:

"اين مجالس عزا و سوگواري و نوحه سرايي ....اينطور ساخته جواناني را که مي روند در جبهه ها و شهادت را مي خواهند و اگر شهادت نصيبشان نشود متأثر مي شوند؛ و آنطور مادراني مي سازد که جوان هاي خودشان را از دست مي دهند و باز مي گويند باز هم يکي دو تا داريم" ( صحيفه امام ج 16 ص346 ).   "مردم مي خواهند جلوي اين جوان هاي چهارده پانزده ساله را بگيرند که به جبهه نروند ولي آنها از دست پدر و مادر فرار مي کنند و به جبهه مي روند" (صحيفه امام ج 17  صص 107-106). ـ  "اينجانب هر وقت با يکي از اين چهره ها روبرو مي شوم و عشق ارزش ها در بيان و چهرهء نوراني اش مشاهده مي کنم و منا جات و راز و نيازهاي اين عاشقان خدا و فانيان راه  حق را در آستانهء هجوم به دشمن مي نگرم که با مرگ دست به گريبان هستند و از شوق و عشق در پوست خود نمي گنجند خود را ملامت مي کنم ...اکنون ملت ما دريافته است که  کل يوم عاشورا و کل ارض کربلا" (صحيفه امام ج 16  ص  151).

 

19- ويژگی های آرمانی جکومت اسلامی:

[در حکومت اسلامي:] "ساواک لازم نيست، فشار نخواهد بود، حکومت اسلامي مبني بر حقوق بشر و ملاحظهء آنست؛ هيچ سازمان و حکومتي به اندازهء اسلام ملاحظهء حقوق بشر را نکرده است؛ آزادي و دموکراسي به تمام معني در حکومت اسلامي است؛ شخص اول حکومت اسلامي با آخرين فرد مساوي است ... [ما] برنامهء مستقل مبني برعدالت، دموکراسي و قانون اساسي [داريم]  (صحيفه امام ج  5 صص-71- 70). - "در جمهوري اسلامي هرگز فاصلهء طبقاتي بدين صورت نخواهد بود و تقريباً همه در يک سطح زندگي مي کنند" (صحيفه امام ج  5 ص 293). - "ما موافق رژيم آزادي هاي کامل هستيم ... ما طبيعتاً نسبت به عقايد مذهبي ديگران بيشترين احترام را پس از سرنگوني ديکتاتوري و استقرار يک رژيم آزاد مي گذاريم" (سخنراني 22/7/57)-  "من بنا ندارم که خودم يا اشخاصي که حالا در پيش من هستند از روحانيون، جانشين رژيم شوند" (صحيفه امام ج  5 ص 308). - "رژيم بدون رضايت مردم هيچ اساس ندارد" (صحيفه امام ج  5 ص 31). "ما اميدواريم که ايران اولين کشوري باشد که کوچکترين فرد ايراني بتواند آزادانه و بدون وجود کمترين خطر به بالاترين مقام حکومتي انتقاد کند و از او در مورد اعمالش توضيح بخواهد" (صحيفه امام ج  5 ص 499). "شما اگر حکومت اسلامي را ببينيد خواهيد ديد که ديکتاتوري در اسلام اصلاً وجود ندارد" (صحيفه امام ج  5 ص 532). - "مارکسيت ها در بيان مطالب  خود آزاد خواهند بود ...هر کس آزاد است که اظهار عقيده کند" (صحيفهء امام ج  3 ص 371).

 

20- ماه محرم:

"کسي که گريه کند يا بگرياند با بصورت گريه دار خودش را بکند اين جزايش بهشت است" (صحيفه امام جلد 10  ص 314). -  "همان سينه زني، همان نوحه خواني، همان ها رمز پيروزي ماست ...همه روضه بخوانند، همه گريه بکنند ... اين بزرگترين امر سياسي است ..گول شياطين را که مي خواهند اين حربه را از دست شما بگيرند نخورند ...تکليف آقايان است روضه بخوانند .. دسته ها بيرون بيايند سينه بزنند ( صحيفه امام جلد 11 صص 100-97).

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه

 

محل اظهار نظر شما:

شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته

و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:

admin@newsecularism.com

newsecularism@gmail.com