خانه  |   آرشيو   |   فهرست همهء مطا لب، به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

سه شنبه ها

انتشار تدريجی ترجمهء کتاب

زندگی کمال آتاتورک

به قلم لرد کين راس

==================

پيوندها:

==================

پويشگران

=============

نيلگون

=============

ايرانسکوپ

=============

پيک خبری ايرانيان

=============

سکولاريسم برای ايران

=============

کميتهء نجات پاسارگاد

=============

بنياد ميراث پاسارگاد

=============

انقلاب مشروطيت ايران

=============

اعلاميه ها و ميثاق های

 بين المللی

=============

ريشه کنی تبعيض

=============

ايرانويچ

=============

اتحاد جمهوریخواهان ايران

============

تارنمای جمهوريخواهان

دموکراتيک و لائيک

===========

حزب مشروطهء ايران

===========

جبههء ملی ـ شاخه آمريکا

===========

حبههء ملی ـ شاخهء بلژيک

==========

آژانس خبری کورش

===========

ايرانيان دات کام

===========

ايران امروز

===========
جمهوری خواهان دمکرات

و لائیک-هانوور (تبجا)

===========

جنبش آذربايجان

برای يکپارچگی ايران

===========

مجموعه آثار اسماعيل نوری علا

=============

 

 

=======================================================

شماره 212 ـ دو شنبه 17 تير 1387 ـ  7 ژوئيه 2008

دهانهء چاه جمکران

=======================================================

برنامهء عملي جبههء سکولار

پاسخ به چند سؤال

سام قندچي

برعکس تصوري که در جنبش سياسي ايران وجود دارد، مبنی بر اينکه گويا رهبران بسياري وجود دارند و مشکل ما اين است که آنها نمی توانند با هم کار کنند، بنظر من، جنبش سياسي ايران اصلاً رهبر ندارد. رهبر، يعني کسي که اخبار جامعه و راه حل هاي حزبي را در نقاط مختلف بکار ببرد و بتواند جمع هاي مختلفي را براي رسيدن به آن اهداف به همکاري با يکديگر بکشاند. امروزه شايد در جنبش مدني ايران، و مشخصاً در جنبش زنان ايران، رهبرانی برای اين جنبش شکل گرفته اند و در ميان آنها تعداد زيادي قادرند کار رهبري را بر عهده بگيرند اما، در 30 سال گذشته، در جنبش سياسي ايران اساساً رهبري شکل نگرفته است.  

=======================================================

 تپانچه ای بر چهرهء خویش زنیم!

 شرط بلاغ به هممسلکان و اعضای جبههء ملی ایران در برون از میهن!

دکتر محمدعلی مهرآسا

هرلحظه که می گذرد و هرچه قلمفرسائی های دوست و اغیار بیشتر میشود، بیشتر در می یابم که کناره گیری ام از تشکلی به نام جبهه ملی امریکا کاری درست بوده است. امروز متوجه شده ام کار هیچ یک از گروه هائی که زیر نام جبهه ملی در خارج از میهن علم برافراشته اند و تشکیلات با مرامنامه و اساسنامه درست کرده اند، به آنگونه که تاکنون بوده و دوام داشته است، اصولی نبوده و نیست. ما اگر مومن به آرمانهای نهضت ملی ایرانیم، تنها و تنها می توانیم وابسته به جبهه ملی ایران باشیم و خود را جبهه ای بدانیم؛ آنهم با ایمان به تمام اساسنامه و مرامنامه ی جبهه ملی ایران در مرکز و قبول کل آن مجموعه.

=======================================================

اصلاح طلبان در بی راهه؛ پیروزی مجدد احمدی نژاد حتمی است!

محمد تهوری

تجربه 30 سال حکومت جمهوری اسلامی، خصوصا تجربه 8 سال نزاع اصلاح‌طلبان با مجموعه حکومت به مردم آموخته است که انتخابات نمایشی برای مشروعیت بخشیدن به حکومت و القاء وجود دموکراسی در بطن جمهوری اسلامی است و به هیچ عنوان منتخبان امکان تغییر و اصلاح امور مطابق خواست مردم را ندارند، لذا بعد از شکست مجلس ششم و در واقع بعد از شکست جنبش اصلاحات ترجیح داده‌اند که دیگر هیزم تنور انتخابات نشوند. بنابراین حتی در انتخابات آزاد، سالم و عادلانه دوره‌ی دوم شوراها که توسط مجلس ششم برگزار شد نیز شرکت نکردند، چون به درستی دریافته بودند که حتی اگر انتخابات آزاد، سالم و عادلانه برگزار شود و منتخبان واقعی مردم به مجموعه قدرت راه یابند، کاری از پیش نخواهند برد.

=======================================================

نامه ای به امام نشسته در نوفل لوشاتو:

چرا با جمهوری اسلامی مخالفم؟

از: زنده ياد دکتر مصطفی رحیمی

دهم دیماه 1357

آیا می توان ادعا كرد كه همه شهیدانی كه در سال های سیاه با خون خود نهال انقلاب را آبیاری كردند طرفدار جمهوری اسلامی بوده اند؟ آیا می توان ادعا كرد كه همه زندانیان سیاسی كه با زندگی و شرف خود مقدمات آزادی ایران را فراهم آوردند دارای ایدئولوژی مذهبی بودند و هستند؟ آیا می توان ادعا كرد كه همه كسانی كه هر روز به بهای جان یا شرف یا آزادی با زندگی خود مبارزه را ادامه می دهند، یك پارچه طرفدار چنین نظری هستند؟ سخن كوتاه : حماسه ای كه ایجاد شده مربوط به همهء ملت ایران است، پس كار منطقی و درست و عادلانه آن است كه فقط مهر ملت برآن باشد و بس. و هر كاری دیگر امری عمومی را اختصاصی خواهد كرد.

=======================================================

کتابخانهء اينترنتی>>>

ويدئوها>>>

مطالب در رد سکولاريسم

مطالب در رد سکولاريسم نو

==================

پيوندها:

==================

خبرنامهء گويا

=============

اخبار روز

===========

روشنگری

===========

مردانی نيوز

===========

لج ور

===========

مقالات سياسی

===========

پژوهش هاي

 سوسياليستي

===========

آينده نگری

===========

پشتيبانان

===========

بلاگ نيوز

===========

شبکه سراسری
همکاری زنان ايرانی

===========

شبکه بين المللی همبستگی

با مبارزات زنان ايران

===========

جهان من (حاوی پيوندها)

===========

نژادپرستی و تبعيض

(حاوی پيوندها)

===========

گفتگو

===========

اتحادیه ملی برای دموکراسی

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630