خانه  |   آرشيو   |   فهرست همهء مطا لب، به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

سه شنبه ها

انتشار تدريجی ترجمهء کتاب

زندگی کمال آتاتورک

به قلم لرد کين راس

==================

پيوندها:

==================

پويشگران

=============

نيلگون

=============

ايرانسکوپ

=============

پيک خبری ايرانيان

=============

سکولاريسم برای ايران

=============

کميتهء نجات پاسارگاد

=============

بنياد ميراث پاسارگاد

=============

انقلاب مشروطيت ايران

=============

اعلاميه ها و ميثاق های

 بين المللی

=============

ريشه کنی تبعيض

=============

ايرانويچ

=============

اتحاد جمهوریخواهان ايران

============

تارنمای جمهوريخواهان

دموکراتيک و لائيک

===========

حزب مشروطهء ايران

===========

جبههء ملی ـ شاخه آمريکا

===========

حبههء ملی ـ شاخهء بلژيک

==========

آژانس خبری کورش

===========

ايرانيان دات کام

===========

ايران امروز

===========
جمهوری خواهان دمکرات

و لائیک-هانوور (تبجا)

===========

جنبش آذربايجان

برای يکپارچگی ايران

===========

مجموعه آثار اسماعيل نوری علا

=============

 

 

=======================================================

شماره 204 ـ  يکشنبه 9 تير 1387 ـ  29 ژوئن 2008

مجلس انسی که ايران را به باد داد...

=======================================================

جای خالی چند پرسش

در مصاحبهء سایت ملیون ایران با دکتر حسین موسویان

شهرام فریدونی

مطلبی که تحت عنوان  "مصاحبه سایت ملیون ایران با دکتر حسین موسویان، مسئول تشکیلات و رئیس هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران"، منتشر شده است، بيشتر حالت  بیانیه ای را دارد که بعداً پرسش ها را به آن افزوده باشند. حال آنکه به نظرم می رسد اگر در قبل و بعد و ميانهء پاسخ ها پرسش های روشنگری افزوده و يا مطرح شده بودند، می توانستند این "مصاحبه" را از حالت بیانیه ای خود خارج کرده به آن قدری جنبهء بیطرفی (لااقل از جانب پرسشگر) ببخشند.  بدين لحاظ، اینجانب خود را موظف دیدم تا که اینگونه پرسش های لازم اما مطرح نشده را به متن آن مصاحبه اضافه کنم و در اینجا برای در جريان قرار گرفتن خوانندگانی که آن مصاحبه را نديده اند عین آن را آورده و بخشی از پرسش های لازم مطرح نشده از نظر خود را نیز می نویسم.

=======================================================

جمهوری اسلامی، قتلگاه دگرانديشان

گفتگو با مسعود نقره کار

زندگی نشان داده است که تفاوت و تنوع محوراصلی و تعيين کننده ی آزادی های سياسی و اجتماعی ست، و پذيرش آن ها عامل پيشرفت انسان و جامعه ست , عدم تحمل دگر انديشی در واقع نا ديده گرفتن اين اصل تعين کننده و حياتی ست . تلاش برای از ميان برداشتن تفاوت ها، به ويژه در گستره ی انديشه و عقيده، تلاشی بيهوده و زيانبار است. تلاش برای يکسان سازی انسان ها و جامعه بشری با توجه به ويژگی های روانی و رفتاری انسان عملی نيست. بايد پذيرفته شود که گستره انديشه، گستره ی "آزادی مطلق" و گستره کردار، "گستره قانون" است.

=======================================================

دریوزگی از دکان آخوند

سيامک مهر

به تازگی ایمیلی دریافت کردم حاوی متن استفتاء و جوابیهء آخوند منتظری در بارهء حکم ارتدادِ جبههء ملی که از سوی آخوند خمینی صادر شده بود اگر اندکی تخیل داشته باشیم، در متن استفتاء تصویر چهرهء مغموم و پشیمان و گردن کج درخواست کنندهء فتوا که خود را یکی از مشتریان دکان آخوند معرفی می کند به وضوح پیداست. ظاهراً با عجز و لابه می گوید: ما غلط کردیم و شکر خوردیم که به حکم قصاص اعتراض کردیم. ما مرتد نیستیم. ما چاکر خانه زادیم. بازاری هستیم و خمس و زکات و سهم امام می پردازیم. مرحمت فرموده ما را مس کنید!

=======================================================

مکاتبات حسين میرمبينی

با آيت الله منتظری دربارهء ولايت فقيه

اين هفته: مکاتبهء چهارم

اما آقای منتظری عزیز، حق نبود که شما در جواب نامه بلند و مستدل من با گفتن اینکه من "شبهه" کرده ام به این مختصر بسنده کنید و مرا به کتاب هایی (نا مشخص) حواله بدهید که موفقیت فهم آنها (درصورتی که مشخص شود آنها کدامند) حتا با مشیت الهی (چنانکه در آخر نامه فرموده اید: ان شاء الله)  غیرممکن می نماید. من از شما راجع به دینی بودن و الهی بودن موضوع ولایت فقیه پرسش دارم، آنگاه شما مرا به کتابهایی که معلوم نیست کدامند رجوع می دهید؟ راستی که خیلی جالب است.

=======================================================

کتابخانهء اينترنتی>>>

ويدئوها>>>

مطالب در رد سکولاريسم

مطالب در رد سکولاريسم نو

==================

پيوندها:

==================

خبرنامهء گويا

=============

اخبار روز

===========

روشنگری

===========

مردانی نيوز

===========

لج ور

===========

مقالات سياسی

===========

 سامان نو،

نشريه پژوهش هاي

 سوسياليستي

===========

آينده نگری

===========

پشتيبانان

===========

بلاگ نيوز

===========

شبکه سراسری
همکاری زنان ايرانی

===========

شبکه بين المللی همبستگی

با مبارزات زنان ايران

===========

جهان من (حاوی پيوندها)

===========

نژادپرستی و تبعيض

(حاوی پيوندها)

===========

گفتگو

===========

اتحادیه ملی برای دموکراسی

===========

احترام آزادی

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630