خانه  |   آرشيو   |   فهرست همهء مطا لب، به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

سه شنبه ها

انتشار تدريجی ترجمهء کتاب

زندگی کمال آتاتورک

به قلم لرد کين راس

==================

پيوندها:

==================

پويشگران

=============

نيلگون

=============

ايرانسکوپ

=============

پيک خبری ايرانيان

=============

سکولاريسم برای ايران

=============

کميتهء نجات پاسارگاد

=============

بنياد ميراث پاسارگاد

=============

انقلاب مشروطيت ايران

=============

اعلاميه ها و ميثاق های

 بين المللی

=============

ريشه کنی تبعيض

=============

ايرانويچ

=============

اتحاد جمهوریخواهان ايران

============

تارنمای جمهوريخواهان

دموکراتيک و لائيک

===========

حزب مشروطهء ايران

===========

جبههء ملی ـ شاخه آمريکا

===========

حبههء ملی ـ شاخهء بلژيک

==========

آژانس خبری کورش

===========

ايرانيان دات کام

===========

ايران امروز

===========
جمهوری خواهان دمکرات

و لائیک-هانوور (تبجا)

===========

جنبش آذربايجان

برای يکپارچگی ايران

===========

مجموعه آثار اسماعيل نوری علا

=============

 

 

=======================================================

شماره 202 ـ  جمعه 7 تير 1387 ـ  27 ژوئن 2008

رهبران دستگير شدهء بهائيان ايران

=======================================================

گره کور احزاب مذهبی

جمعه گردی های اسماعيل نوری علا

مسلمانی که دست به تشکيل حزب سياسی می زند و آن را با مسلمان بودنش تعريف می کند، آشکارا به همگان اعلام می دارد که ما اگر به قدرت رسيديم خواهيم کوشيد تا با تکيه بر ماشين دولت و نيروهای انتظامی (بخوان سرکوبگر) اسلاممان را بخورد همهء اقشار جامعه بدهيم و هر هنجار و ارزشی را که با هنجارها و ارزش های ما منافات که سهل است تفاوت حتی اگر داشته باشد ممنوع سازيم.

=======================================================

انديشه‌ها و عملكرد سيد جمال در بيداری و تجدد مسلمانان

عبدالمجيد الهامی

شايد بيش از همه عالمان و فقيهان سنت‌گرا در ايران، افغانستان، مصر و عثماني با وي به جدال و دشمني برخاسته و به آزار او دست زده باشند. حتي سلاطين مستبد غالباً با تحريك و تشويق همان فقيهان گذشته‌گرا كه اسلام را با فقه و فقاهت مورد اعتقاد خود يكي مي‌شمردند، به آزار سيد دست زدند. اينان بودند كه با تفسيق (دروغگو خواندن يك شخص) و تكفير سيد، راه اقدامات ظالمانه استعمارگران و مستبدان را در مورد وي مي‌گشودند.

=======================================================

شریعتی و روحانیت

علی فیاض

يکی از برجسته ترين مواضع و نظريات دکترشريعتی در شناخت تاريخی مذهب ـ با تکيه بر مبانی جامعه شناسی ـ افشای نقش ثابت منفی و هميشگی روحانيت در طول تاريخ بشری است. در چنين رابطه ای، وی برای مذهب حق يا باطل ، خير و يا شر، تفاوتی قائل نمی شود. چرا که معتقد است که روحانيت در طول تاريخ ، عامل به انحراف کشاندن مذهب بوده است و تمامی اديان ـ اعم از حق يا باطل ـ توسط همين قشر يا طبقه اجتماعی ، مورد سوء استفاده قرار گرفته و در نتيجه از رسالت واقعی و راستين خويش ـ که توسط پيامبران بيان می شد ـ منحرف شده اند.

=======================================================

دو روح الله، دو آرمان

کمال لطيف پور

روح الله خالقی به فاصلۀ چهار سال پس از روح الله خمینی به زندگی گام نهاد. هر دو فرزند یک دوره از تاریخ ایران اند. یکی با شعر و موسیقی حرف زدن آموخت و به جهان نگریست، دیگری با امر به معروف و نهی از منکر خواست جهان را تصحیح کند. هر دو از اشغال ایران توسط قوای متفقین و نهضت ملی شدن نفت تأثیر پذیرفتند. یکی بر روی یک شعر ناب و ناز فارسی آهنگ گذاشت و سرود ملی آفرید، دیگری قرآن و بحارالانوار ورق زد و نظریۀ ولایت فقیه تدوین کرد. هر دو آفریدند؛ یکی با آرمان ایرانی، دیگری با آرمان اسلامی.

=======================================================

کتابخانهء اينترنتی>>>

ويدئوها>>>

مطالب در رد سکولاريسم

مطالب در رد سکولاريسم نو

==================

پيوندها:

==================

خبرنامهء گويا

=============

اخبار روز

===========

روشنگری

===========

مردانی نيوز

===========

لج ور

===========

مقالات سياسی

===========

 سامان نو،

نشريه پژوهش هاي

 سوسياليستي

===========

آينده نگری

===========

پشتيبانان

===========

بلاگ نيوز

===========

شبکه سراسری
همکاری زنان ايرانی

===========

شبکه بين المللی همبستگی

با مبارزات زنان ايران

===========

جهان من (حاوی پيوندها)

===========

نژادپرستی و تبعيض

(حاوی پيوندها)

===========

گفتگو

===========

اتحادیه ملی برای دموکراسی

===========

احترام آزادی

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630