خانه  |   آرشيو   |   فهرست همهء مطا لب، به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

سه شنبه ها

انتشار تدريجی ترجمهء کتاب

زندگی کمال آتاتورک

به قلم لرد کين راس

==================

پيوندها:

==================

پويشگران

=============

نيلگون

=============

ايرانسکوپ

=============

پيک خبری ايرانيان

=============

سکولاريسم برای ايران

=============

کميتهء نجات پاسارگاد

=============

بنياد ميراث پاسارگاد

=============

انقلاب مشروطيت ايران

=============

اعلاميه ها و ميثاق های

 بين المللی

=============

ريشه کنی تبعيض

=============

ايرانويچ

=============

اتحاد جمهوریخواهان ايران

============

تارنمای جمهوريخواهان

دموکراتيک و لائيک

===========

حزب مشروطهء ايران

===========

جبههء ملی ـ شاخه آمريکا

===========

حبههء ملی ـ شاخهء بلژيک

==========

آژانس خبری کورش

===========

ايرانيان دات کام

===========

ايران امروز

===========
جمهوری خواهان دمکرات

و لائیک-هانوور (تبجا)

===========

جنبش آذربايجان

برای يکپارچگی ايران

===========

مجموعه آثار اسماعيل نوری علا

=============

 

 

=======================================================

شماره 184 ـ  دوشنبه 20 خرداد 1387 ـ  9 ژوئن 2008

استاندار قم به نمايندهء قم (علی لاريجانی): رئيس جان، حداد عادل چی شد؟

=======================================================

چرا هر گونه دولت اتنيکی را محکوم مي کنم؟

سام قندچی

من با بحث هائي که مي گويند جريانات تجزيه طلب عامل بيگانه هستند کاري ندارم. از نظر من برنامهء تقسيم اتنيکي و ايجاد دولت هاي اتنيکي حاصلی جز نابودی ايران و بقيهء خاورميانه ندارد. و از اين منظر که بنگريم، ديگر مهم نيست که ايجاد دولت های اتنيکی حاصل تصميم گيری مستقل خود مردم باشد يا توطئه بيگانه. براستی مگر حکومت اسلامي خميني کشورمان را در آستائهء نابودی قرار نداده است؟ حال اينکه در اين برنامه چه بخش مهمي از نيروهاي ملي ايران در گير بوده اند غلط نابود کنندهء آن را موجه نمی کند.

=======================================================

همه چیز بوی پیروزی می دهد؛ ما رشد کرده ايم!

 تلاشی برای تحلیل جنبش دانشجویی جدید ایران

فريد هاشمی

در میان سیاستگذاران دولت اصول گرا جامعه شناس پیدا نمی شود چون اگر پیدا می شد می توانست دربارهء بازسازی و بازتولید متناسب با شرایط که از مفاهیم پایه ای این علم است کمی برای این سیاست گذاران صحبت کند و  بگوید که عقب نشینی جامعه مقطعی خواهد بود و بعد، متناسب با شرایط، خود را برای رسیدن به اهداف خود بازتولید خواهد کرد . این بازسازی مدتی طول خواهد کشید، شاید حتی چند سال، ولی صورت خواهد گرفت و سیاست های منقبض کننده در نهایت ناکارآمد خواهد شد. دولت اصول گرای نهم در سال آخر ریاست جمهوری رئیس دولت خود این مشکل را نه تنها در سطح جنبش های اجتماعی که در سطح توده نیز تجربه خواهد کرد...

=======================================================

راز انحراف در انجمن های اسلامی دانشجويان!
مهدی جمشيدی (کيهان چاپ تهران)

انجمن هاي اسلامي دانشجويان، با وجود آن كه همچنان نام ديرينه ي خويش را حفظ كرده و از لحاظ نام و عنوان انجمن هاي اسلامي باقي مانده اند، اما از اوايل دهه ي هفتاد به بعد، تحولات و دگرگوني هايي را تجربه كرده اند كه تناسبي با نام و اساسنامه و رويكرد و سنت اوليه شان ندارد. در اثر اين تحولات دروني، دغدغه ها و مطالبات و آرمان هاي انجمن هاي اسلامي به صورت آشكاري تغيير يافت؛ اسلام محوري، ظلم ستيزي، صدور انقلاب، نبرد حق و باطل، مهدويت، عدالت خواهي، استكبارستيزي، خودباوري فرهنگي و بازگشت به خويشتن اسلامي و ... به تدريج از كليد واژه هاي گفتمان انجمن هاي اسلامي خارج شدند و جاي خود را به دموكراسي، آزادي، جامعه ي باز، گفت وگوي با جهان پيرامون، تساهل و تسامح، پلوراليسم، غرب گرايي، جامعه ي مدني، سكولاريسم و ... دادند!

=======================================================

ایرانی ترین ایرانی؟

کمال لطيف پور

در روزهای اخیر چندین نوشتار به مناسبت نوزدهمین سال درگذشت خمینی در پايگاه اينترنتی تابناک منتشر شده است. از جمله کسی به نام دکتر حسین علایی طی یکی از این نوشتارها زیر عنوان خمینی؛ پایانی بر تحقیر تاریخی ایرانیان مدعی شده که خمینی ایرانی ترین ایرانی است. اجازه بدهید بر سخنان و دلايل ايشان قدری تأمل کنیم!

=======================================================

کتابخانهء اينترنتی>>>

ويدئوها>>>

مطالب در رد سکولاريسم

مطالب در رد سکولاريسم نو

==================

پيوندها:

==================

خبرنامهء گويا

=============

اخبار روز

===========

روشنگری

===========

مردانی نيوز

===========

لج ور

===========

مقالات سياسی

===========

 سامان نو،

نشريه پژوهش هاي

 سوسياليستي

===========

آينده نگری

===========

پشتيبانان

===========

بلاگ نيوز

===========

شبکه سراسری
همکاری زنان ايرانی

===========

شبکه بين المللی همبستگی

با مبارزات زنان ايران

===========

جهان من (حاوی پيوندها)

===========

نژادپرستی و تبعيض

(حاوی پيوندها)

===========

گفتگو

===========

اتحادیه ملی برای دموکراسی

===========

احترام آزادی

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630