خانه  |   آرشيو   |   فهرست 739 مطلب: به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

سه شنبه ها

انتشار تدريجی ترجمهء کتاب

زندگی کمال آتاتورک

به قلم لرد کين راس

==================

پيوندها:

==================

پويشگران

=============

نيلگون

=============

ايرانسکوپ

=============

پيک خبری ايرانيان

=============

سکولاريسم برای ايران

=============

کميتهء نجات پاسارگاد

=============

بنياد ميراث پاسارگاد

=============

انقلاب مشروطيت ايران

=============

اعلاميه ها و ميثاق های

 بين المللی

=============

ريشه کنی تبعيض

=============

ايرانويچ

=============

اتحاد جمهوریخواهان ايران

============

تارنمای جمهوريخواهان

دموکراتيک و لائيک

===========

حزب مشروطهء ايران

===========

جبههء ملی ـ شاخه آمريکا

===========

حبههء ملی ـ شاخهء بلژيک

==========

آژانس خبری کورش

===========

ايرانيان دات کام

===========

ايران امروز

===========
جمهوری خواهان دمکرات

و لائیک-هانوور (تبجا)

===========

جنبش آذربايجان

برای يکپارچگی ايران

===========

مجموعه آثار اسماعيل نوری علا

=============

 

 

=======================================================

شماره 177 ـ  دوشنبه 13 خرداد 1387 ـ  2 ژوئن 2008

بدون شرح

=======================================================

توفان در راه است؟!

مهرداد شيباني

توفان در راه است و ايران آرامش دوران پيش از توفان را پشت سر مي گذارد. اين ديگر اظهار نظر صريح سرلشگر ‏جعفري، فرمانده کل سپاه پاسداران، است که در هفته اول خرداد 1387 به زبان نظامي در دانشگاه تهران رسانه اي مي ‏شود و رک و پوست کنده اش اين است:‏ ايران بايد منتظر توفان باشد... بله. محاصره کامل است. همه دوستان سابق دشمن شده اند و تمامي کساني که ايران بزرگ را بر نمي تابند، دست به ‏دست هم داده اند و دولت امام زماني باشدت تمام سرگرم پياده کردن مديريت امام زماني در داخل کشور است.‏

=======================================================

دوشنبه ها: از نگاه يک آينده نگر

تکنوکراتهای ايران در دو رژيم

سام قندچی

دوري گزيدن تکنوکرات ها از سياست به اين معني نبوده و نيست که با ديکتاتوري موافقند يا آنکه آنرا دوست می دارند يا که ماهيت حکومت را تشخيص نمی دهند، بلکه بالعکس به آن علت است که از اين ماهيت مطلع بوده و هستند و مي بينند که با دوري از  آن خود را از فشارهاي دستگاه هاي امنيتي دور نگه داشته و قادر خواهند بود که تمرکز حواس خود را روي حرفه خود بگذارند. اين يکنوع تنازع بقاء در يک رژيم ديکتاتوري براي تکنوکرات هاي آن بود. اين واقعيت باعث برداشت هاي غلطي از رابطه تکنوکرات ها و دستگاه استبداد در هر دو رژيم سلطنت پهلوي و جمهوري اسلامي شده است. برداشت غلط از واقعيت زندگي تکنوکرات ها حتي در ميان خود آنها هم رايج است و هر دو رژيم و بازماندگانشان سعي کرده اند از اين ابهام به نفع خود سوء استفاده کنند.

 =======================================================

من از اسلام، اسلام جواهری را می فهمم!

علی لاريجانی

لاریجانی اصول‌گرای محافظه‌کار است. اصول‌گرایی او در سخنان روز اول ریاستش بر مجلس در سه محور تجلی بارزی دارد. او گفته است که به "روش و منش" آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی وفادار است، تأکید کرده است که از اسلام، اسلام "جواهری" را می‌فهمد که منظور از آن اسلام فقهی و فقه شیعی سنتی ثبت‌شده در کتاب "جواهرالکلام" آیت‏اللّه‏ شیخ محمدحسن نجفی، معروف به صاحب جواهر، از فقیهان قرن گذشته است. و همچنین تأکید کرده است که مجلس در امور راهبردی از آیت الله خامنه‌ای، رهبر نظام تبعیت خواهد کرد.

=======================================================

پيش بينی و پيشگويی در علوم اجتماعي

کارل پوپر

عنوان سخنراني من پيش بيني و پيشگويي در علوم اجتماعي است. قصد من انتقاد از آموزه اي است که مي گويد وظيفهء علوم اجتماعي طرح پيشگويي هاي تاريخي است، و پيشگويي هاي تاريخي لازمند اگر بخواهيم در سياست به طريق عقلاني پيش برويم. من اين آموزه را تاريخگرايي خواهم ناميد. تاريخگرايي را من بازمانده يکي از خرافات کهن مي دانم، هر چند مومنان به آن معمولاً اعتقاد راسخ دارند که تاريخگرايي نظريه اي بسيار نوين و پيشرو و انقلابي و علمي است.

======================================================

کتابخانهء اينترنتی>>>

ويدئوها>>>

مطالب در رد سکولاريسم

مطالب در رد سکولاريسم نو

==================

پيوندها:

==================

خبرنامهء گويا

=============

اخبار روز

===========

روشنگری

===========

مردانی نيوز

===========

لج ور

===========

مقالات سياسی

===========

 سامان نو،

نشريه پژوهش هاي

 سوسياليستي

===========

آينده نگری

===========

پشتيبانان

===========

بلاگ نيوز

===========

شبکه سراسری
همکاری زنان ايرانی

===========

شبکه بين المللی همبستگی

با مبارزات زنان ايران

===========

جهان من (حاوی پيوندها)

===========

نژادپرستی و تبعيض

(حاوی پيوندها)

===========

گفتگو

===========

اتحادیه ملی برای دموکراسی

===========

احترام آزادی

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630