خانه  |   آرشيو   |   فهرست 719 مطلب: به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

سه شنبه ها

انتشار تدريجی ترجمهء کتاب

زندگی کمال آتاتورک

به قلم لرد کين راس

==================

پيوندها:

==================

پويشگران

=============

نيلگون

=============

ايرانسکوپ

=============

پيک خبری ايرانيان

=============

سکولاريسم برای ايران

=============

کميتهء نجات پاسارگاد

=============

بنياد ميراث پاسارگاد

=============

انقلاب مشروطيت ايران

=============

اعلاميه ها و ميثاق های

 بين المللی

=============

ريشه کنی تبعيض

=============

ايرانويچ

=============

اتحاد جمهوریخواهان ايران

============

تارنمای جمهوريخواهان

دموکراتيک و لائيک

===========

حزب مشروطهء ايران

===========

جبههء ملی ـ شاخه آمريکا

===========

حبههء ملی ـ شاخهء بلژيک

==========

آژانس خبری کورش

===========

ايرانيان دات کام

===========

ايران امروز

===========
جمهوری خواهان دمکرات

و لائیک-هانوور (تبجا)

===========

جنبش آذربايجان

برای يکپارچگی ايران

===========

مجموعه آثار اسماعيل نوری علا

=============

 

 

 

شماره 173 ـ  پنج شنبه 9 خرداد 1387 ـ  29 ماه مه 2008

هميشه برای خدمت آماده ام...

=======================================================

قوانین ناظر برمشارکت و حقوق زنان در ایران

حمید حمیدی

حضور مبارك اعليحضرت همايونى‏، پس از اهداى تحيّت و دعا، بطوريكه در روزنامه‏ ها منتشر است، دولت در انجمن ‏هاى ايالتى و ولايتى، اسلام را در رأى دهندگان و منتخبين شرط نكرده و به زن‏ها حق راى داده است و اين امر موجب نگرانى علماى اعلام و ساير طبقات مسلمين است. بر خاطر همايونى مكشوف است كه صلاح مملكت در حفظ احكام دين مبين اسلام و آرامش قلوب است. مستدعى است امر بفرمائيد مطالبى را كه مخالف ديانت مقدّس و مذهب رسمى مملكت است از برنامه ‏هاى دولتى و حزبى حذف نمايند تا موجب دعا گوئى ملّت مسلمان شود.

الدّاعى روح الله الموسوى.

 =======================================================

موج تازه برخورد با سایت‌های اینترنتی آغاز شد

ساناز الله ‌بداشتی

آن‌طور که از نحوه اعمال فیلترینگ در اینترنت ‌به‌نظر می‌رسد، موضوع‌های فیلترینگ این دوره از سلسله ‌دستور های صادر شده، ‌نگاهی سختگیر تر داشته تا آنجا که برخی از سایت ‌ها و وبلا‌گ ‌های فعالا‌ن حقوق زنان، ‌حقوق بشر، نویسندگان منتقد به عملکرد دولت و نهاد های دولتی و روزنامه‌ نگاران شناخته‌ شده از مصداق‌ های فیلترینگ معرفی شدند. سختگیری این دستور آنجا پررنگ می‌شود که می‌توان حجم عظیم سایت‌های شخصی (وبلا‌گ) فیلترشده در این دستورالعمل را دید.

=======================================================

گاهی اوقات شما با اشباح طرف هستيد

ناصر تقوايی

مطبوعات رسمی تر هميشه کوشيده اند افرادی که کارشان ممنوع يا دشوار است برای اينکه ممنوعيت و دشواری کارشان را بپوشانند، برچسب کم کاری به آن شخص می زنند و يا سعی می کنند دائم اسم او را در مطبوعات بياورند که مردم تصور کنند افرادی مانند من يا آقای بيضايی داريم کار می کنيم. در ايران اين مسئله تقريبا يک رسم شده است و در نتيجه بعضی علاقه مندان نيز فکر می کنند اين کم کاری از خود ماست، در حالی که اين طور نيست.

=======================================================

بهائيان و حکومت اسلامی

مسعود نقره کار

بهائيان، به عنوان بزرگ ترين اقليت مذهبی در ايران که بيش ۳۰۰ هزار ايرانی را شامل می شوند، هنوز بزرگ ترين قربانيان عقيدتی حکومت اسلامی اند... به نظر می رسد "دولت احمدی نژاد" که به ادعای ايشان "مديريت" اش در دست امام زمان است با بهانه تراشی های مختلف بر آن است تا بساط اعدام ناباوران به "مدير " کشور و دولت اش را بار ديگر پهن کند. انفجار در حسينيه "ره پويان وصال" در شيراز که يک مرکز "ضد بهايی" ست، يکی از اين بهانه تراشی ها برای آغاز و توجيه آزار و کشتار بهاييان است . پس از اين انفجار دستگيری بهاييان افزايش يافته است... پررنگ ترکردن نقش مديريت امام زمان در اداره امور مملکت نشان از ظهور دشنه ی صيقل داده ی اسلام برای آغاز کشتار دگرانديشان, بويژه بهاييان دارد.

 =======================================================

کتابخانهء اينترنتی>>>

ويدئوها>>>

مطالب در رد سکولاريسم

مطالب در رد سکولاريسم نو

==================

پيوندها:

==================

خبرنامهء گويا

=============

اخبار روز

===========

روشنگری

===========

مردانی نيوز

===========

لج ور

===========

مقالات سياسی

===========

 سامان نو،

نشريه پژوهش هاي

 سوسياليستي

===========

آينده نگری

===========

پشتيبانان

===========

بلاگ نيوز

===========

شبکه سراسری
همکاری زنان ايرانی

===========

شبکه بين المللی همبستگی

با مبارزات زنان ايران

===========

جهان من (حاوی پيوندها)

===========

نژادپرستی و تبعيض

(حاوی پيوندها)

===========

گفتگو

===========

اتحادیه ملی برای دموکراسی

===========

احترام آزادی

 

 

 

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630