خانه  |   آرشيو   |   فهرست 715 مطلب: به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

سه شنبه ها

انتشار تدريجی ترجمهء کتاب

زندگی کمال آتاتورک

به قلم لرد کين راس

==================

پيوندها:

==================

پويشگران

=============

نيلگون

=============

ايرانسکوپ

=============

پيک خبری ايرانيان

=============

سکولاريسم برای ايران

=============

کميتهء نجات پاسارگاد

=============

بنياد ميراث پاسارگاد

=============

انقلاب مشروطيت ايران

=============

اعلاميه ها و ميثاق های

 بين المللی

=============

ريشه کنی تبعيض

=============

ايرانويچ

=============

اتحاد جمهوریخواهان ايران

============

تارنمای جمهوريخواهان

دموکراتيک و لائيک

===========

حزب مشروطهء ايران

===========

جبههء ملی ـ شاخه آمريکا

===========

حبههء ملی ـ شاخهء بلژيک

==========

آژانس خبری کورش

===========

ايرانيان دات کام

===========

ايران امروز

===========
جمهوری خواهان دمکرات

و لائیک-هانوور (تبجا)

===========

جنبش آذربايجان

برای يکپارچگی ايران

===========

مجموعه آثار اسماعيل نوری علا

=============

 

 

 

شماره 172 ـ  چهار شنبه 8 خرداد 1387 ـ  28 ماه مه 2008

بدون شرح

=======================================================

مداخله ای در جدل سکولاریزاسیون در ایران

سکولاریزاسیون: زمان ها و زمینه ها

شیدان وثیق

موانع فرایند تحقق سکولاریزاسیون و لائیسیته در کشور ما، آن سدهای مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و تاریخی ای هستند كه جامعه ی ایران را از آزادی، دموكراسی، جمهوری، حقوق بشر، حكومت قانون، برابری زن و مرد، عدالت اجتماعی، ترقی باز نگهداشته است. در این واپس ماندگی، دو عامل اصلی یعنی استبداد شرقی و دین سالاری اسلامی، بدون تردید نقشی مهم، اساسی و تعیین كننده داشته و دارند. مقابله با این دو در همه ی عرصه ها و به ویژه در حوزه ی اندیشه و فرهنگ و نقد و پراتیک سیاسی - اجتماعی، همواره یک میدان اصلی مبارزه و مقاومت را تشکیل می دهد.

 =======================================================

سانسور به خاطر روح لطیف مردم!

شهباز نخعی

بخشی از درفشانی های جناب وزیر ارشاد اسلامی به نقل از تارنمای اینترنتی پیک نت، چنین است: "در ادبیات می گویند: بی خبری خوش خبری است، اگر نوع اطلاع رسانی طوری باشد که برای روح لطیف مردم اسباب زحمت شود، آنها ترجیح می دهند گوش ندهند. اطلاعات اگر سوهان روح مردم باشد، دریافت نکردنش برای آنها مزیت نسبی دارد... یکی از مسایلی که با آن مواجهیم، دروغ در حوزه سیاسی و مسایل حکومتی، همچنین کم فروشی در دادن اطلاعات واقعی به جامعه و یا دادن خبر برعکس و مخدوش است"!

=======================================================

ترور مقدس

نگاهی به جهان فکری دکتر حسن عباسی

عبدی کلانتری

ترور مقدس عبارتي است که دکتر حسن عباسي، يکي از مديران بالارتبهء مسايل استراتژيکِ جمهوري اسلامي ايران، در دفاع از آن سخن رانده است... دکتر عباسي از نظريه پردازان حکومت اسلامي ايران است که مدتي رياست سازمانی به نام مرکز بررسي هاي دکترينال امنيت بدون مرز را به عهده داشت. عنوان بدون مرز حاکي از اعتقاد او به مبارزه اي فرا ـ مليتي يا انترناسيوناليستي است.

======================================================

جامعه مدنی و دشمنانش

فرشید یاسائی

جامعه مدني در واقع نقطه مقابل جامعه بی شکل و بی هویت توده ای است. در جامعهء توده اي، امت یا طبقه، به وسیلهء اهرم های خود - احزاب و تشکل های ویژه و یا موازی و با تصرف قدرت سیاسی، در اولین اقدام آزادی و اختیار فردی را از بين می برند . یکی از "هنر "های ایدئولوژی در جامعهء توده ای، خلق انسان توده ای است که تشکیل دهنده جامعه توده ای می باشد. و در جامعهء توده ای رهبران امت و یا طبقه (دشمنان جامعه باز و مدنی)  هستند که حرفی برای گفتن دارند و نه افراد.

 =======================================================

کتابخانهء اينترنتی>>>

ويدئوها>>>

مطالب در رد سکولاريسم

مطالب در رد سکولاريسم نو

==================

پيوندها:

==================

خبرنامهء گويا

=============

اخبار روز

===========

روشنگری

===========

مردانی نيوز

===========

لج ور

===========

مقالات سياسی

===========

 سامان نو،

نشريه پژوهش هاي

 سوسياليستي

===========

آينده نگری

===========

پشتيبانان

===========

بلاگ نيوز

===========

شبکه سراسری
همکاری زنان ايرانی

===========

شبکه بين المللی همبستگی

با مبارزات زنان ايران

===========

جهان من (حاوی پيوندها)

===========

نژادپرستی و تبعيض

(حاوی پيوندها)

===========

گفتگو

===========

اتحادیه ملی برای دموکراسی

===========

احترام آزادی

 

 

 

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630