خانه  |   آرشيو   |   فهرست 690 مطلب: به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

سه شنبه ها

انتشار تدريجی ترجمهء کتاب

زندگی کمال آتاتورک

به قلم لرد کين راس

==================

پيوندها:

==================

پويشگران

=============

نيلگون

=============

ايرانسکوپ

=============

پيک خبری ايرانيان

=============

سکولاريسم برای ايران

=============

کميتهء نجات پاسارگاد

=============

بنياد ميراث پاسارگاد

=============

انقلاب مشروطيت ايران

=============

اعلاميه ها و ميثاق های

 بين المللی

=============

ريشه کنی تبعيض

=============

ايرانويچ

=============

اتحاد جمهوریخواهان ايران

============

تارنمای جمهوريخواهان

دموکراتيک و لائيک

===========

حزب مشروطهء ايران

===========

جبههء ملی ـ شاخه آمريکا

===========

حبههء ملی ـ شاخهء بلژيک

==========

آژانس خبری کورش

===========

ايرانيان دات کام

===========

ايران امروز

===========
جمهوری خواهان دمکرات

و لائیک-هانوور (تبجا)

===========

جنبش آذربايجان

برای يکپارچگی ايران

===========

مجموعه آثار اسماعيل نوری علا

=============

 

 

 

شماره 166 ـ  پنج شنبه 2 خرداد 1387 ـ  22 ماه مه 2008

بدون شرح

 =======================================================

آزادي هاي سياسي و فرصت هاي مطلوب

بررسي ديدگاه آمارتيا  سن

حسين راغفر

کتاب توسعه به مثابه آزادي محصول شش سخنراني آمارتيا سن در بانک جهاني است که به دوازده فصل تقسيم شده است.  او در تعريف توسعه مي گويد که آزادي هم هدف و هم وسيلهء توسعه است و توسعه حذف همه انواع خلاف آمدهای آزادي است.  در بحث کارکردها اگر بخواهيم نظرات سن را در اقتصاد تبيين کنيم عمدتاً در سه حوزه نظرات او شکل گرفته: فقر، نابرابري، و قحطی. بحث نابرابري با مقاله يي تحت عنوان نابرابري در چي؟ آغاز مي شود.

======================================================

فاشیسم ستیزی

قسمت سوم گذشته ای که هنوز سپری نشده

حمید صدر

تکرار تظاهرات برابری حقوقی زنان اروپایی در چهار دیواری خانه بالاخره کار را به جایی کشاند که یکی از مسنترهای حوزه (بهلول؛ بقیه نیز اغلب بچههای نازی آباد و جوادیه بودند) مرا بعد از جلسه کناری کشید و با شرم حضور پرسید:  آیا فکر نمیکنی که ادامه سکونت شما در این خانه برای حیثیت مصدقیها خوبیت ندارد؟ و آیا بهتر نیست دوستان، منزلی در یک خانه آبرومندتر برای شما دست و پا کنند؟

======================================================

نگاهی به کتاب غلام یا گـُلـِم - به روایت فریدون مقدس

اثر فریدون معزی مقدم

سام واثقی

فریدون معزی مقدم در سفری ماجراجویانه، با شوق و خستگیناپذیریِ باستانشناسی از ردهی هُوارد کارتِر، نه به کاوش راز یک مومیایی چند هزار ساله در اعماقِ خاک، بلکه به کشفِ اسرار چند هزار سالهیِ انسانمانهای خاکی در اعماق آرزوهای نهفته و ذاتیِ انسان میپردازد.او با چیرهدستی کمنظیری در نوشتن، مرتکب گناه بزرگی میشود؛ گناهی که مورد بخشش هیچ پروردگاری نخواهد بود: آفرینش پیامبری از تبار سامی، که راز آفرینش انسان را در کتاب مقدس اش بر سینهی انسان قرن بیست و یکم مینویسد: گاف لام میم ...

======================================================

دو حوزهء معنائی برای مفاهيم دانش و ملی گرائی (ويدئو)

يکی از آفت های انديشه، ظاهر بينی يا، بقول حافظ، ظاهر پرستی است. در هفتادمين برنامهء تلويزيونی در يشگاه فرهنگ، اسماعيل نوری علا به تشريح دو حوزهء معنائی ظاهری و باطنی پديده ها پرداخته و نحوهء سوء استفاده از اختلاط اين دو حوزه از جانب نيروهای سياسی را توضيح می دهد.

 =======================================================

کتابخانهء اينترنتی>>>

ويدئوها>>>

مطالب در رد سکولاريسم

مطالب در رد سکولاريسم نو

==================

پيوندها:

==================

خبرنامهء گويا

=============

اخبار روز

===========

روشنگری

===========

مردانی نيوز

===========

لج ور

===========

مقالات سياسی

===========

 سامان نو،

نشريه پژوهش هاي

 سوسياليستي

===========

آينده نگری

===========

پشتيبانان

===========

بلاگ نيوز

===========

شبکه سراسری
همکاری زنان ايرانی

===========

شبکه بين المللی همبستگی

با مبارزات زنان ايران

===========

جهان من (حاوی پيوندها)

===========

نژادپرستی و تبعيض

(حاوی پيوندها)

===========

گفتگو

===========

اتحادیه ملی برای دموکراسی

===========

احترام آزادی

 

 

 

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630