خانه  |   آرشيو   |   فهرست 675 مطلب: به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

سه شنبه ها

انتشار تدريجی ترجمهء کتاب

زندگی کمال آتاتورک

به قلم لرد کين راس

==================

پيوندها:

==================

پويشگران

=============

نيلگون

=============

ايرانسکوپ

=============

پيک خبری ايرانيان

=============

سکولاريسم برای ايران

=============

کميتهء نجات پاسارگاد

=============

بنياد ميراث پاسارگاد

=============

انقلاب مشروطيت ايران

=============

اعلاميه ها و ميثاق های

 بين المللی

=============

ريشه کنی تبعيض

=============

ايرانويچ

=============

اتحاد جمهوریخواهان ايران

============

تارنمای جمهوريخواهان

دموکراتيک و لائيک

===========

حزب مشروطهء ايران

===========

جبههء ملی ـ شاخه آمريکا

===========

حبههء ملی ـ شاخهء بلژيک

==========

آژانس خبری کورش

===========

ايرانيان دات کام

===========

ايران امروز

===========
جمهوری خواهان دمکرات

و لائیک-هانوور (تبجا)

===========

جنبش آذربايجان

برای يکپارچگی ايران

===========

مجموعه آثار اسماعيل نوری علا

=============

 

 

 

شماره 163 ـ  دوشنبه 30 ارديبهشت 1387 ـ  19 ماه مه 2008

هر سکه دو رو دارد... =======================================================

چرا اقدام حقوقی نياک عليه حسن داعي را محکوم مي کنم

سام قندچي

سه روز پيش سازمان نياک در آمريکا يک دعوي قانوني عليه آقاي حسن داعي الاسلام به دادگاهي در آمريکا تسليم کرد که خبر آن در سيايت اين سازمان موجود است. در اين خبر ذکر شده است که آقاي داعي متعلق به سازمان مجاهدين هستند و سازمان مجاهدين را هم آمريکا در ليست سازمان هاي تروريستي دارد و، در نتيجه، آقاي داعي تروريست هستند و در راستاي خط مشي مجاهدين اقدامات ضد جنگ و طرفدار ديپلماسي نياک را بعنوان خدمت به جمهوري اسلامي نشان داده اند و اينکه نوشته هاشان در اين مورد در نشريات نئوکان ها منتشر شده اند.

======================================================

دولتِ تهی مغزان و مدیریتِ جهان
( بررسی یک قصه)

سیامک مهر

در داستانی علمی- تخیلی به نام " دزدان مغز" موجوداتی ناشناخته از فضاهایی در کهکشان های دور به سوی زمین می آیند و در هرکجا انسانی می یابند با شکافتن کاسهء سر او، مغزش را خارج ساخته و سپس جمجمه را به شکلی تعمیر و ترمیم می کنند که هیچ اثری از جراحی و بریدگی مشهود نباشد. اینکه موجودات فضایی با این عمل خود چه هدفی را دنبال می کنند و یا از مغز ربوده شده چه استفاده ای می برند برای نویسنده این داستان مهم نبوده و در هیچ بخشی به آن نمی پردازد. بلکه آنچه نزد نویسنده اهمیت دارد و این داستان را به همین دلیل به نگارش درآورده، مشکلات و معضلاتی است که پس از مدتی این خیل انسان های تهی مغز به وجود می آورند و به صورت توده ای جانور بیهوده و بی خاصیت، وبال گردن جامعهء بشری می شوند.

======================================================

چرا حجاب؟

فاطمه صادقی

من از حرف زدن در مورد حجاب خسته نمی شوم. در تمام سال های کودکی و جوانی ام، حجاب بخشی از زندگی من بوده و سرنوشت مرا تعیین کرده است. با آن بزرگ شده ام. دو رو برم در خانواده تقریباً همه محجبه اند و مادرم هنوز هم مرا به خاطر به قول خودش اهمال و کوتاهی در حجاب نبخشیده است.حجاب بزرگترین چالش فردی و سیاسی زندگی من بوده است. بعدها وقتی از کودکی در آمدم، به دانشگاه رفتم و خواندم و دیدم که بزرگترین چالش زندگی زنانی بوده است که من حتی با آنها در بسیاری جهات دیگر متفاوتم.

======================================================

ضرورت جبران یک شرمساری تاریخی

بهروز ستوده

زمانی که حکومت خون و جنون پا به عرصهء وجود گذاشت بهائیان ایران جزو نخستین گروه اجتماعی بودند که چوبه های دار برای اعدامشان بر پا شد. و چه شرمساری بزرگی است برای احزاب و سازمان های سیاسی ایران، از خُرد و کلان، که در آن زمان شیفتهء مبارزات "ضد امپریالیستی" امام جماران شدند و بر تمام جنایات و ظلم وستمی که در مقابل چشمانمان بر هموطنان بهائی ما گذشت چشم فرو بستند! آنها از این نظر یک پوزش خواهی بزرگ به این دسته از هموطنان ما بدهکارند که هنوز آنرا، مانند سایر مسائل، به پشت گوش انداخته و دین خود را پرداخت نکرده اند.

 =======================================================

کتابخانهء اينترنتی>>>

ويدئوها>>>

مطالب در رد سکولاريسم

مطالب در رد سکولاريسم نو

==================

پيوندها:

==================

خبرنامهء گويا

=============

اخبار روز

===========

روشنگری

===========

مردانی نيوز

===========

لج ور

===========

مقالات سياسی

===========

 سامان نو،

نشريه پژوهش هاي

 سوسياليستي

===========

آينده نگری

===========

پشتيبانان

===========

بلاگ نيوز

===========

شبکه سراسری
همکاری زنان ايرانی

===========

شبکه بين المللی همبستگی

با مبارزات زنان ايران

===========

جهان من (حاوی پيوندها)

===========

نژادپرستی و تبعيض

(حاوی پيوندها)

===========

گفتگو

===========

اتحادیه ملی برای دموکراسی

===========

احترام آزادی

 

 

 

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630