خانه  |   آرشيو   |   فهرست 668 مطلب: به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

سه شنبه ها

انتشار تدريجی ترجمهء کتاب

زندگی کمال آتاتورک

به قلم لرد کين راس

==================

پيوندها:

==================

پويشگران

=============

نيلگون

=============

ايرانسکوپ

=============

پيک خبری ايرانيان

=============

سکولاريسم برای ايران

=============

کميتهء نجات پاسارگاد

=============

بنياد ميراث پاسارگاد

=============

انقلاب مشروطيت ايران

=============

اعلاميه ها و ميثاق های

 بين المللی

=============

ريشه کنی تبعيض

=============

ايرانويچ

=============

اتحاد جمهوریخواهان ايران

============

تارنمای جمهوريخواهان

دموکراتيک و لائيک

===========

حزب مشروطهء ايران

===========

جبههء ملی ـ شاخه آمريکا

===========

حبههء ملی ـ شاخهء بلژيک

==========

آژانس خبری کورش

===========

ايرانيان دات کام

===========

ايران امروز

===========
جمهوری خواهان دمکرات

و لائیک-هانوور (تبجا)

===========

جنبش آذربايجان

برای يکپارچگی ايران

===========

مجموعه آثار اسماعيل نوری علا

=============

 

 

 

شماره 161 ـ  شنبه 28 ارديبهشت 1387 ـ  17 ماه مه 2008

مبارزه با بد ححاب ها ادامه دارد...

=======================================================

======================================================

حتماً می بخشیم تان چون نوبت ِ شماست

پويا عزيزی

این مملک بی در و پیکر برای خودش سیری را می رود که دخیل نیستی در آن به عنوان یک تابع و تصمیم نمی توانی برای بودن ات یا چگونه بودن ات بگیری؛ برای نبودن ات آزادی و این هم خودش درکی ست از آزادی ای نسبی که باید به باورش رسیده باشی این روزها . تمام گلایه ها و تمام خشم ها که بغض کنی و بعد در دل قطره اشکی بگنجانی اش یا بیش تر حکایت گنجاندن بحر به کوزه ای ست که خون دل می تراود از او، یا بگو خون جگر.

======================================================

هر کتاب مجوزداری در نمايشگاه قابل عرضه نيست!

محمود سالاری

مدير کميته‌ ناشران داخلی

پيش از نمايشگاه ما به يک‌سری از ناشران ابلاغ کرده بوديم که يک‌سری از کتاب‌های‌تان را نمی‌توانيد به نمايشگاه بياوريد؛ مثلا کتابی که برای منطقه‌ای خاص با اعتقادات خاص است، در تهران قابل عرضه نيست. دسته‌ی ديگر، کتاب‌هايی هستند که گفته بوديم بايد جاهايی از آن را حذف کنند؛ اما اين کار را نکرده‌اند و اين دسته نيز جمع‌آوری می‌شوند. بديهی است هر کتابی نمی‌تواند در نمايشگاه عرضه شود. اما گاهی گله‌ی اهل قلم را از فراوانی آثار بازاری می‌شنويم که به راحتی منتشر و عرضه می‌شوند.

======================================================

سفر به جشنوارهء فردوسی در 1313

بخشی از کتاب اينشالا؛ سفرنامۀ خانم مود فون روسن

کمال لطيف پور

حال که بخشی از مطالب روز چهارشنبه را به روز ملی فردوسی بزرگ اختصاص داده و يادی هم از جشنوارهء هزارهء اين شاعر در سال 1313 کرده ايد فکر کردم بگويم که یکی از مدعوین جشنوارۀ هزارۀ فردوسی در آن سال خانمی بود به نام مود فون روسن که از سوئد مسافرت کرد و پس از یک اقامت یک ساله در ایران، شرح خاطرات و مشاهدات خودش را در کتابی به نام اینشالا منتشر کرد. او شخصاً شاهد شور و شادی مردم ایران بود. در اينجا یک صفحه از مشاهدات او را می خوانيد؛ شاید خالی از لطف نباشد.

 =======================================================

کتابخانهء اينترنتی>>>

ويدئوها>>>

مطالب در رد سکولاريسم

مطالب در رد سکولاريسم نو

==================

پيوندها:

==================

خبرنامهء گويا

=============

اخبار روز

===========

روشنگری

===========

مردانی نيوز

===========

لج ور

===========

مقالات سياسی

===========

 سامان نو،

نشريه پژوهش هاي

 سوسياليستي

===========

آينده نگری

===========

پشتيبانان

===========

بلاگ نيوز

===========

شبکه سراسری
همکاری زنان ايرانی

===========

شبکه بين المللی همبستگی

با مبارزات زنان ايران

===========

جهان من (حاوی پيوندها)

===========

نژادپرستی و تبعيض

(حاوی پيوندها)

===========

گفتگو

===========

اتحادیه ملی برای دموکراسی

===========

احترام آزادی

 

 

 

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630