خانه  |   آرشيو   |   فهرست 648 مطلب: به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

سه شنبه ها

انتشار تدريجی ترجمهء کتاب

زندگی کمال آتاتورک

به قلم لرد کين راس

==================

پيوندها:

==================

مجموعه آثار اسماعيل نوری علا

=============

پويشگران

=============

نيلگون

=============

ايرانسکوپ

=============

پيک خبری ايرانيان

=============

سکولاريسم برای ايران

=============

کميتهء نجات پاسارگاد

=============

بنياد ميراث پاسارگاد

=============

انقلاب مشروطيت ايران

=============

اعلاميه ها و ميثاق های

 بين المللی

=============

ريشه کنی تبعيض

=============

ايرانويچ

=============

خبرنامهء گويا

=============

اتحاد جمهوریخواهان ايران

============

تارنمای جمهوريخواهان

دموکراتيک و لائيک

===========

حزب مشروطهء ايران

===========

جبههء ملی ـ شاخه آمريکا

===========

حبههء ملی ـ شاخهء بلژيک

==========

آژانس خبری کورش

===========

ايرانيان دات کام

===========

ايران امروز

===========
جمهوری خواهان دمکرات

و لائیک-هانوور (تبجا)

===========

جنبش آذربايجان

برای يکپارچگی ايران

===========

 

 

 

 

شماره 158 ـ  چهارشنبه 25 ارديبهشت 1387 ـ  14 ماه مه 2008

انتظار تا کدام ببداری؟

=======================================================

پيوندهای مخصوص 25 ارديبهشت،

روز بزرگداشت فردوسی توسی

 

اگر ملت ايران بيدار شود دولتی خواهيم داشت

که قدر فردوسی و کورش را خواهند دانست

مصاحبهء خبرنگار کميته نجات پاسارگاد با فريدون جنيدي

يك برداشت ِ نادرست در انتساب ِ بيتي به فردوسي

جليل دوستخواه

تاريخچهء آرامگاه فردوسی

سالشمار روزگار فردوسی

اسماعيل نوری علا

زبان فارسی در روزگار فردوسی (ناصر خسرو و اسماعيليه)

مقالهء هانری کوربن در جلد چهارم تاريخ ايران دانشگاه کمبريج

یادداشتی برای روزی عزیز

پيام جهانگيری (شيراز)

=======================================================

کارگران و ملیت های تحت ستم

ارژنگ بامشاد

در شرایطی که جنبش ملیت های تحت ستم  از درون با بورژواری محلی همراه است و در بیرون با بورژوازی حاکم و استبداد مذهبی دست و پنجه نرم می کند و بورژوازی بین المللی نیز در راستای اهداف شوم خود حاضر است به این جنبش کمک های گسترده ای ارائه دهد، خطر کشانده شدن این جنبش به جنگ های فرقه ای و مذهبی و حتی دامن زدن به شعار تجزیه طلبی روز به روز قوی تر می شود. در صورت تحقق چنین سناریوی شوم و سیاهی، مصیبت خونباری سراسر کشور را فرا خواهد گرفت. در این جا سئوال کلیدی این است که کدام نیرو  می تواند در مقابل این سناریوی شوم و سیاه در کنار جنبش ملی خلق های تحت ستم قرار گیرد و از همبستگی انسانی کارگران و زحمتکشان و توده های ملیونی کشور دفاع کند؟

 =======================================================

تجزیه طلبی در برابر نبرد طبقاتی

(نگاهی از ديدگاه چپ)

کورش عرفانی

خواست ها، به دلیل آنکه طبقات محروم جامعه در حال حاضر فاقد نمایندگان سیاسی واقعی خود هستند، به صورت روشن بیان نمی شوند، اما این خواست ها از ذات جامعه شناسی سیاسی و طبقاتی توده های محروم بیرون می آید. تا روزی که باشند تشکل های برخاسته از میان این طبقات که مطالبات اجتماعی آنها را به روشنی مشخص سازند. تا آن روز اما وظیفه ی ما نیروهای مستقل و مردمی است که توضیح دهیم:  قوم گرایی و تجزیه طلبی زهر واقعی مبارزهء طبقاتی است، زیرا قوم و زبان و مذهب را به جای طبقهء اجتماعی، که جبهه بندی اصلی جنگ خلق است، قرار می دهد.

======================================================

نمایشگاه کتاب در بن بست اندیشه

سيامک مهر

بر پا کردن نمایشگاه های متعدد کتاب و دایر کردن فروشگاه های کتاب، در هر خیمه و سرپوشی و در هر مکان و مناسبتی، با حجمی برابر با نود درصد کتاب های دعا و معارف اسلامی و تفسیر و قصص قرآن و مزخرفات مذهبی، نشست های شعر خوانی و قصه خوانی توسط عوام الشعرای درباری و قصه نویس های بی مایه مذهبی، هر فرد صاحب ذوق و خردی را از کتاب و کتاب خوانی و مطالعه بیزار و دلزده کرده است. همزمان با این هجمه، و این حجم از عربده، تمامی کتابخانه های کشور را از هر کتاب و متن و اندیشهء مستقلی که مغایر با اصول و فروع خردستیز مکتبِ تجاوز خود دیدند خالی کرده اند.

 ======================================================

حکومت ایران سکولار ترین ملّت دنیا را خلق کرده است!

مهرداد وجدانی  

این پیام  حامل اصولی ست که می تواند خواب کسانی که می خواهند این جهان را با راه حل های هزاران ساله اداره کنند آشفته می کند. مشکل آنها این است که هنوز نفهمیده اند که دین هم تاریخ مصرف دارد. به هر حال سکولارها باید مطمئن باشند که بعد از چمهوری اسلامی، هیچ حکومت دینی دیگری در ایران به قدرت نمی رسد که بخواهند  در برابر آن جبهه داشته باشند. چون از یک طرف دیانت بهائی در پی اشغال هیچ قدرت سیاسی نیست و، از طرف دیگر حکومت مذهبی ایران در این سه دهه سکولار ترین ملّت دنیا را خلق کرده...

=========================================================

کتابخانهء اينترنتی>>>

ويدئوها>>>

مطالب در رد سکولاريسم

مطالب در رد سکولاريسم نو

==================

پيوندها:

==================

اخبار روز

===========

روشنگری

===========

مردانی نيوز

===========

لج ور

===========

مقالات سياسی

===========

 سامان نو،

نشريه پژوهش هاي

 سوسياليستي

===========

آينده نگری

===========

پشتيبانان

===========

بلاگ نيوز

===========

شبکه سراسری
همکاری زنان ايرانی

===========

شبکه بين المللی همبستگی

با مبارزات زنان ايران

===========

جهان من (حاوی پيوندها)

===========

نژادپرستی و تبعيض

(حاوی پيوندها)

===========

گفتگو

===========

اتحادیه ملی برای دموکراسی

===========

احترام آزادی

 

 

 

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630