آرشيو   |   فهرست 644 مطلب: به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

سه شنبه ها

انتشار تدريجی ترجمهء کتاب

زندگی کمال آتاتورک

به قلم لرد کين راس

==================

پيوندها:

==================

مجموعه آثار اسماعيل نوری علا

=============

پويشگران

=============

نيلگون

=============

ايرانسکوپ

=============

پيک خبری ايرانيان

=============

سکولاريسم برای ايران

=============

کميتهء نجات پاسارگاد

=============

بنياد ميراث پاسارگاد

=============

انقلاب مشروطيت ايران

=============

اعلاميه ها و ميثاق های

 بين المللی

=============

ريشه کنی تبعيض

=============

ايرانويچ

=============

خبرنامهء گويا

=============

اتحاد جمهوریخواهان ايران

============

تارنمای جمهوريخواهان

دموکراتيک و لائيک

===========

حزب مشروطهء ايران

===========

جبههء ملی ـ شاخه آمريکا

===========

حبههء ملی ـ شاخهء بلژيک

==========

آژانس خبری کورش

===========

ايرانيان دات کام

===========

ايران امروز

===========
جمهوری خواهان دمکرات

و لائیک-هانوور (تبجا)

===========

جنبش آذربايجان

برای يکپارچگی ايران

===========

 

 

 

 

شماره 157 ـ  سه شنبه 24 ارديبهشت 1387 ـ  13 ماه مه 2008

فاصلهء نسل ها ...  (بزرگتر>>)

=======================================================

سه شنبه ها: کتاب زندگی کمال آتاتورک

به قلم لرد کين راس

اين هفته: فصل بيست و يکم ـ کنگرهء ارض روم

کاظم به حالت افسری که با مافوق خود روبرو می شود وارد اتاق شد، نسبت به کمال احترامات رسمی به جای آورد، و در حالی که خبردار ايستاده و سلام نظامی داده بود گفت: من حامل احترامات افسران و سربازان خود هستم. شما همچنان فرمانده پر افتخار ما هستيد، همانگونه که در گذشته بوديد. کالسکهء رسمی و اسکورت سواران شما در بيرون آماده اند. و ما همگی منتظر صدور دستورات شما هستيم. کمال اندکی جا خورد و سپس طغيان عواطف بر او غلبه کرد...

=======================================================

برای جنبش دانشجویی

امر شخصی، سیاسی است!: این شعار اگر در دهه‌ی هفتاد در اروپا شعاری سیاسی و تندروانه بود برای امروز ما امری بدیهی و غیر قابل انکار است. ما، در ایران، شاهد غلبه‌ء همه جانبهء سیاست هستیم. کوچک‌ترین مسائل ما به سرعت سیاسی می‌شوند(مثلاً، عقب نشینی دو سانتیِ روسری دختری) ، چرا که ما به نوعی سیاستِ از بالا و ایدئولوژیک روبروئیم، سیاستی که می‌خواهد ریزترین امور شخصی و جزئی هم از کلیتِ یکپارچه‌اش دور نیافتد. سیاست برای ما نه در معنای حضور حذف‌شدگان و صدادار کردن بی‌صدایان، بلکه به معنای دخالت دائم کل بر جزء، برای تنظیم و حذف آن است.

=======================================================

سخنان رئيس جمهور جزء مباني اعتقادي شيعه است

علم الهدی، امام جمعهء مشهد

اين افراد، امام زماني را معرفي مي کنند که هيچ کاري به کار دنيا ندارد و فقط در پس پردهء غيبت نشسته است. داستاني هم درست کرده اند که حضرت در جزيره خضراء که جزيره يي خوش آب و هوا است، به همراه خانواده مشغول زندگي هستند و ديگر کاري به کار مردم ندارند که چه بلايا و کشتارهايي بر سرشان مي آيد. همان جا نشسته و منتظر است تا يکباره خداوند بخواهد و ظهور کند و با قدرت غيبي، همه دستگاه هاي کفر را از کار بيندازد و بر جهان مسلط شود.

=======================================================

انتشار يک کتاب خواندنی بر روی اينترنت

کتاب چون قطره بر سنگ، نوشتهء جاناتان پاور و به ترجمهء کمال لطيف پور چند روز است بر روی اينترنت قرار گرفته. مترجم در مقدمهء اين کتاب که به تاريخچهء سازمان عفو بين الملل اختصاص دارد، می نويسد: در دنيائی که حقوق بشر هر روز و هر لحظه در پيشگاه مناسبات تجاری و ملاحظات ديپلماتيک قربانی می شود، آشنائی بيشتر جوانان ايران با اهداف و فعاليت های سازمان عفو، با مبارزاتش، با ناکامی هايش، با دستاوردهايش، و به ويژه با نحوهء سازماندهی هسته های عفو و شبکه های حمايتی، بی شک می تواند گام مثبتی در راستای مبارزات به حق مردم ايران برای نيل  به آزادی و دموکراسی باشد. سکولاريسم نو مطالعهء اين کتاب جالب را به خوانندگان خود توصيه می کند. (پيوند برای خواندن يا دانلود کتاب >>>>)

=========================================================

کتابخانهء اينترنتی>>>

ويدئوها>>>

مطالب در رد سکولاريسم

مطالب در رد سکولاريسم نو

==================

پيوندها:

==================

اخبار روز

===========

روشنگری

===========

مردانی نيوز

===========

لج ور

===========

مقالات سياسی

===========

 سامان نو،

نشريه پژوهش هاي

 سوسياليستي

===========

آينده نگری

===========

پشتيبانان

===========

بلاگ نيوز

===========

شبکه سراسری
همکاری زنان ايرانی

===========

شبکه بين المللی همبستگی

با مبارزات زنان ايران

===========

جهان من (حاوی پيوندها)

===========

نژادپرستی و تبعيض

(حاوی پيوندها)

===========

گفتگو

===========

اتحادیه ملی برای دموکراسی

===========

احترام آزادی

 

 

 

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630