شماره 151 ـ  چهار شنبه 18 ارديبهشت 1387 ـ  7 ماه مه 2008    |   پيوند به تقويم 1387    |   تماس     جستجو در سايت   |   English Section

انتشار تدريجی ترجمهء کتاب

زندگی کمال آتاتورک

به قلم لرد کين راس

سه شنبه ها

پيوند به فهرست کتاب

==================

پيوندها:

==================

مجموعه آثار اسماعيل نوری علا

=============

پويشگران

=============

نيلگون

=============

ايرانسکوپ

=============

پيک خبری ايرانيان

=============

سکولاريسم برای ايران

=============

کميتهء بين المللی نجات پاسارگاد

=============

بنياد ميراث پاسارگاد

=============

انقلاب مشروطيت ايران

=============

اعلاميه ها و ميثاق های

 بين المللی

=============

ريشه کنی تبعيض

=============

ايرانويچ

=============

خبرنامهء گويا

=============

اتحاد جمهوریخواهان ايران

============

تارنمای جمهوريخواهان

دموکراتيک و لائيک

===========

حزب مشروطهء ايران

===========

جبههء ملی ـ شاخه آمريکا

===========

حبههء ملی ـ شاخهء بلژيک

==========

آژانس خبری کورش

===========

ايرانيان دات کام

===========

ايران امروز

===========
جمهوری خواهان دمکرات

و لائیک-هانوور (تبجا)

===========

جنبش آذربايجان

برای يکپارچگی ايران

===========

 

3آرشيو روزهای گذشته >>  |   فهرست 620 مطلب: به ترتيب نام نويسنده يا موضوع>>

ب   

خرج عطينا...

     
 

گزارشی از قيمت اجاره مسکن در تهران

خبرگزاری مهر

ورود حجم بالاي نقدينگي به بازار مسکن در سال گذشته و تورم موجود همچنان رشد شتابان قيمت اجاره ‌بها براي سال جاري، نگراني‌هاي مستاجران را دو چندان کرده است. در بازار متعادل اجاره بهاي مسکن خانواري با درصد معيني از ميانگين درآمد خود، بايد از عهده تأمين مسکن برآيد، اين در حالي است که هم ‌اکنون وضعيت درآمدي افراد با توجه به سير صعودي قيمت اجاره بهاي مسکن به گونه‌اي است که مستاجران را در تهيه سرپناهي براي زندگي و يا به زبان آسانتر جايي براي گذراندن شب به دليل افزايش ساعات کاري براي گذران زندگي، ناتوان کرده است.

 
       
 

تاريخيت حوزهء عمومي و روشنفکران آن

عبدی کلانتری

تصور مي کنم بتوانيم در بارهء وضع خاص ايران يک حکم کلي بدهيم: در مقايسه با اروپا و آمريکا، ما همانطور که جامعهء مدني نداشته ايم، حوزهء عمومي (سپهر همگاني) هم نداشته ايم، در نتيجه روشنفکر حوزهء عمومي هم نمي توانسته ايم داشته باشيم، زيرا ، در حقيقت و در اصل، ما روشنفکري مُدرن نداشته ايم (و نداريم). اين البته يک تز سراسري و کلي است. با استثنا ها کاري نداريم. هر فرهنگي، هر قدر هم راکد باشد، به هرحال زايندگي ها و پويايي هايي دارد و در گوشه ـ کنار هاش چهره هاي منفردِ خلاق را مي توان پيدا کرد. در فضاهاي بستهء سياسي نيز امکان آفرينندگي ها و ارتباط هاي فکري سازنده يکسره از ميان نمي رود.

 
       
 

منظور از "نظام" در لايحه جرم سياسی چيست؟

اعظم طالقانی

ماده قانونی اين لايحه که در آن مصاديق جرم سياسی تعريف شده است، در روشنی و صراحت مشکلات اساسی دارد. استفاده از عبارات کلی همچون تبليغ موثر عليه نظام ابهامات بسياری را به وجود می‌آورد... در اين لايحه بايد واژه نظام تعريف شود و مشخص شود که آيا اين کلمه شامل يک فرد يا شخصيت حقوقی و يا جريان حاکم می‌شود يا اينکه نظامی با مشروعيت را در بر می‌گيرد که اگر رفراندمی برگزار شود، رأی مردم به آن سيستم آری خواهد بود.

 
       
 

زنگ تفريح: آموزش ریاکاری

ارسال کننده: ناشناس

یکی از رموز موفقیت در نظام مقدس جمهوری اسلامی، ریاکاریست، ریاکاری یکی از صفات پسندیده ایست که بزرگان ما مکرر یادگیری آن را به همه ی مومنین سفارش کرده اند. ریاکاری خود از زیر مجموعه های بسیار مختلف و متنوعی تشکیل شده است؛ یکی از زیر مجموعه های اصلی ریاکاری، حک کردن جای مُهره نماز بر روی پیشانیست. امروزه داشتن جای مُهره نماز بر پیشانی یکی از ارکان اصلی رسیدن به دایره ی قدرت است؛ جای مُهر را می توان به شیوه های مختلفی بر روی پیشانی حک کرد، ما در اینجا قصد داریم تا تعدادی از این شیوه ها را به شما آموزش بدهیم.

 

 

توجه: برای سبک کردن بار صفحه، بخصوص برای دريافت کنندگان با سرعت پائين،

مطالب هر روز بلافاصله به صفحات آرشيو نيز منتقل می شوند

3آرشيو روزهای گذشته >>>>

 

 

 

 

 

کتابخانهء اينترنتی>>>

ويدئوها>>>

مطالب در رد سکولاريسم

مطالب در رد سکولاريسم نو

==================

پيوندها:

==================

اخبار روز

===========

روشنگری

===========

مردانی نيوز

===========

لج ور

===========

مقالات سياسی

===========

 سامان نو،

نشريه پژوهش هاي

 سوسياليستي

===========

آينده نگری

===========

پشتيبانان

===========

بلاگ نيوز

===========

شبکه سراسری
همکاری زنان ايرانی

===========

شبکه بين المللی همبستگی

با مبارزات زنان ايران

===========

جهان من (حاوی پيوندها)

===========

نژادپرستی و تبعيض

(حاوی پيوندها)

===========

گفتگو

===========

اتحادیه ملی برای دموکراسی

===========

احترام آزادی

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630

website statistics