آرشيو  |  خانه  |   فهرست همهء مطالب به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

 

=======================================================

شماره 349 ـ  پنج شنبه 30 آبان 1387 ـ  20 نوامبر 2008

=======================================================

جنبش عليه تبعيض

احمد زيدآبادی

با قاطعيت مي‌توان گفت كه خواست و مطالبه مجموعه نيروهاي اصلاح طلب و تحول خواه و يا شايد بسياري ‏از نيروهاي مخالف نظام، چيزي فراتر از رفع تبعيض در ابعاد مختلف آن نيست و اگر نظام سياسي فقط قادر ‏به رفع تبيعض عليه شهروندان ايراني باشد، جامعه ايران به ساحل امن و آسايش و ثبات و رفاه خواهد رسيد.‏ فعالان سياسي و اجتماعي در ايران هر كدام به بخشي از تبعيض‌هاي جاري معترض‌اند و هر گروه و دسته به ‏فراخور حال خود، در اين باره اولويت بندي‌هاي ويژه خود را دارد.‏

=======================================================

سکولاريسم نو: آيا رژيم از هم اکنون ترسيده و امير انتظام را به زندان بر می گرداند؟

هشدار به اپوزسیون

حشمت الله طبرزدی

گویا رژیم اسلامی بی رحم تر از این است که درنگ کند تا ببیند تصمیم قطعی مبارزین و شخص امیر انتظام برای انتخابات پیش رو چیست. به همین دلیل گفته شده است که ممکن است مرخصی ایشان را تمدید نکند. امید است که چنین نباشد. حال اگر فرض را بر این قرار دهیم که رژیم روز جمعه اقای انتظام را به زندان برخواهد گرداند، - در حالی که همگان اگاه هستند که به دلیل بیماری های گوناگون و دستور اکید پزشکان، زندان برای سلامتی ایشان بسیار خطرناک است. مگر قرار است یک پیرمرد ۷۵ ساله تا کی در زندان باشد؟ - در ان صورت همه ی ما می دانیم که اقای انتظام به دلیل دفاع از حقوق همه ی ما به زندان افتاده است. ایا همین مسئله کافی نیست که حول دفاع از انتظام تا ازادی گرد هم اییم وبنیان یک جنبش اجتماعی را تقویت نماییم؟

=======================================================

جبران عقب ماندگی در ترکيه

وضعيت زنان

بخشی از کتاب ترک های امروز (4)

آندرو مانگو

مطلب اختصاصی سکولاريسم نو

در سرآغاز هزارۀ جديد، در ترکيه هم، مثل بسياری از کشورهای غربی، افکار سياسی با وضع جيب مردمان ارتباط مستقيم داشت و تعهدات ايدئولوژيک نسبت به محاسبات مربوط به امتيازات شخصی در درجۀ دوم قرار می گرفت. در واقع، ژنرال هايي که بين سال های 1980 تا 1983 بر ترکيه حکمرانی کردند، در هدف خود، که غير سياسی کردن مردم ترکيه بود، تا حد زيادی موفق شدند و از اين نظر همان روندی را دنبال کردند که در اروپا آغاز شده بود و طی آن سياست های ايدئولوژی زده فريبندگی خود را از دست داده بودند.

=======================================================

آيا اسلام می تواند غيرسياسی شود؟

بخش دوم: تاز جامعۀ سياسی بدوی تا امپراتوری
عبدی کلانتری

آنچه می خوانيد در چهار بخش تنظيم شده است. بخش های اول و دوم به جامعه شناسی سياسی اسلام می پردازد و بخش های سوم و چهارم به يک بررسی مقايسه ای دربارهء تحول تاريخی ايمان به دين. اصطلاح تجربهء مدينه را از محمد آرکون اسلام شناس الجزايری ـ فرانسوی گرفته ايم تا به يکی از مهمترين و قدرت مندترين خيالواره (imaginary) های سياسی ـ دينی جهانی در آغاز شکل گيری تاريخی خود، يعنی مرحلهء نطفه بندی تئولوژی سياسی آن، نگاهی بيندازيم. بخش های سوم و چهارم ــ باز هم در چشم اندازی تاريخی ــ روند نهادی شدن ايمان قلبی، جمود و چيزگون شدن (reification) آن را در هيأت اديان رسمی بررسی می کند.

===================== کوتاه و گويا  ====================

رد پای شیطان در کتب درسی

علیرضا علی احمدی وزیر آموزش و پرورش در ديدار با آيت الله مصباح یزدی در مورد ناکامی پرورشی ‏جمهوری اسلامی، ادعا کرد که رد پای شیطان را در کتب درسی پیدا کرده و گفت: کتاب های درسی حجیم و بی ‏روح و خسته کننده است و رد پای شیطانی در آن ها وجود دارد.‏ وزیر آموزش و پرورش در عین حال تاکید کرد: کتاب های درسی باید مبتنی بر تامین نیازهای روحی و روانی ‏تدوین شود، و بر همین اساس برنامۀ درس ملی در تمامی رشته های درسی کشور در حال تدوین است.‏ >>>>                     (آرشيو)

======================================================

قرار دادگاه ایالتی برلین در مورد

شکایت دوم آقای حمید شوکت از آقای منوچهر صالحی>>>>

======================================================

معانی اجتماعی اخلاق (ويدئو)

اسماعيل نوری علا

برنامهء هشتاد و نهم در پيشگاه فرهنگ

 دانلود فايل سبک صدا>>        آرشيو

======================================================

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fax: 509-352-9630