آرشيو  |  خانه  |   فهرست همهء مطالب به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

 

=======================================================

شماره 344 ـ  شنبه 25 آبان 1387 ـ  15 نوامبر 2008

=======================================================

سه زن با دست های قلاب شده در کنار هم فریاد می کشند.

آنها جزو زنانی هستند که در اولین زمستان سرد انقلاب 1357

روز جهانی زن را با فریادشان به روز اعتراض تبدیل کردند

جنبش زنان در بازی مار و پله ـ پروین اردلان>>>>

=================  شنبه ها: از نگاه يک زن  ==================

 

 

    يادداشت های هفتگی شکوه ميرزادگی

زنان شيطان صفت دف زن و رحيم مشايي معصوم

مردان کنترل کننده ی شهوت

یا مرگ يا برابری

سياسی بازی برای زن های غير خودی  ممنوع!

=======================================================

 

ارث نابرابر، تبعيضی که کمتر رسانه ای شده

گفت و گو با خديجه مقدم

‏ "ارث برابر زنان و مردان" يکي از قوانين مورد اعتراض زناني است که مي خواهند عليه قانون نابرابر فعاليت کنند. ‏نابرابري ارث بر اساس جنسيت و ارث نبردن زنان از زمين، يکي از موارد تبعيض آميزي است که ادبيات مردانه حاکم بر ‏جامعه ايراني، کمتر به آن اجازه روشدن، داده است. اين نابرابري اگر چه بخش عمده اي از جامعه را شامل مي شود، اما ‏راهي به رسانه ها نيافته است و در گفت و گوهاي معمول و متداول اجتماعي نيز کمتر مثال و مصداق نابرابري جنسيتي ‏تلقي شده است. با اين حال وقتي پاي انگيزه به ميان مي آيد، منافع اقتصادي، يک عامل تعيين کننده براي حرکت است. از ‏اين رو کارگروه "ارث برابر"، يکي از موفق ترين کارگروه هاي کمپين بوده است. در گفت وگويي با خديجه مقدم، فعال ‏جنبش زنان که اين روزها بيشتر وقتش صرف توجيه و آموزش فعاليتهاي اين کارگروه مي شود، دربارۀ ارث نابرابر ‏صحبت کرده ايم. ‏

=======================================================

هویت زنانه؛ انحلال یا تحریف؟

فاطمه ظریف جلالی

در کنار همۀ دخترانی که امروز سرکشانه و معترضانه از آرایش هایی استفاده می کنند که حتی به واکنش حاکمیت منجر می شود، کم نیستند دخترانی که هرگونه تظاهر زنانه ای را در خود سرکوب می کنند و رفتارهایی مشابه پسران را انتخاب می کنند. هر دو اینها می تواند واکنشی باشد به القاء هویتی فرمایشی، تحریف شده و نا بسامان و، در عین حال، دور از منطق انسانی، برای زن در جامعه امروز ایران! هویتی که در آن، به هر شکل ممکن، حتی با تظاهرات کاملاً طبیعی بدن زنانه مقابله می شود.

=======================================================

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com- Fxa: 509-352-9630