آرشيو  |  خانه  |   فهرست همهء مطالب به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

 

=======================================================

شماره 312 ـ   سه شنبه 23 مهر 1387 ـ  14 اکتبر 2008

=======================================================

   =============  سه شنه ها: زندگی کمال آتاتورک  ==============  

به قلم لرد کين راس

فصل چهل و يک ـ قسمت دوم ـ بحران در چاناک

لرد دربی، در انتقاد به طرز تلقی منفی نسبت به کمال، و عموماً در گله از دولت، به سر آوستين چمبرلين نوشته بود: اين که مصطفی کمال را يک شورشی بخوانيم مانعی ندارد اما بياييد جای انگليس و ترکيه را عوض کنيم. اگر کمال از ميان ما برخاسته بود مسلماً ما او را فردی شورشی نمی ديديم بلکه او در چشم ما ميهن پرستی بود که در راه کشورش می جنگيد و مصمم بود نگذارد ديگران آن را تکه پاره کنند و قسمت هايي از آن را به يونانی های بيکاره  ای بدهند که نه قدرت جنگيدن دارند و نه توان اداره يک امپراتوری بزرگ را.

=======================================================

بيانيه دفتر تحكيم وحدت؛ تامل يا عقب نشينى سياسى؟

فرج سرکوهی

زبان، لحن، ساختار و محتواى اين بيانيه را مى توان از منظرهاى گوناگون تحليل كرد اما حتى گزارشى كوتاه از آن، كه در اين يادداشت آمده است، اهميت بيانيه اى را نشان دهد كه سايه تلخ بن بست سياسى، وزن سنگين سركوب حكومت و تلخكامى شكست جناح هاى مجاز حكومتى در آن چندان تيره است كه مى تواند تحول در برنامه بزرگ ترين نهاد دانشجویی ايران را، به رغم واقع بينى و سنجيدگى آن، چون عقب نشينى اجبارى از اهداف كلان سياسى و قناعت تحميلى به اهداف خرد اجتماعى و فرهنگى جلوه دهد.

=======================================================

روشنفكر نمی‌تواند المثنای دیگری باشد

 محمد بهارلو

تقلیل فرهنگ و هنر و ساده‌سازی و كلیشگی بخشی از رفتاری بود كه رسانه علیه روشنفكر و تولید اندیشه به آن دست می‌زد. رسانه به جهت رسانگی خود از فرهنگ و صاحبان فكر فقط خبر می‌ساخت خبری كه در حكم رویدادهای سطحی امور روزانه بود. این ادعا كه از محافل بی‌نام و نشان روشنفكری، از جمله كافه فیروز و كافه نادری كه پاتوق امثال هدایت و آل‌احمد بود، ده‌ها نویسنده و شاعر بیرون آمده، اما از دانشگاه تهران هنوز هیچ نویسنده و شاعری بیرون نیامده است، احتمالا محصول همین كشاكش‌ها است. راست این است كه روشنفكران با الگوهای مسلط بر فرهنگ جامعه كنار نمی‌آیند، اگرچه اجبارا از آنها تاثیر می‌پذیرند.

======================================================

مذهب و خشونت

گفتگو با پرفسور ریچارد شرودر

اسلاًمگرائی پدیده ای  نو در جواب مدرنیسم شکست خورده در کشور های اسلامی است. آن روز که ناپلئون ارتش مصر را در پای اهرام شکست داد دنیای اسلاًم باور کرد که فرهنگ و ابزارهای قدیمی اش که در دوره ای از قرون وسطی او را در برابر غرب حفظ می کرد، ديگر کهنه و از کار افتاده شده و آنان شکست خورده اند. بنابراین، مسلمانان تلاًش کردند که ظاهراً ازغرب بیآموزند و راه آن را در پیش بگیرند. اما نه پیاده کردن اقتصاد و ایجاد دستگاه بورکراتیک عظیمی که با تقویت افکار ناسیونالیستی همراه بود به آن ها کمک کرد و نه تشکیل دولت های باصطلاح سوسیالیستی نتیجهء لازم را ببار آورد تا او را دوباره با غرب مساوی کند.

=======================================================

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630