آرشيو  |  خانه  |   فهرست همهء مطالب به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

 

=======================================================

شماره 309 ـ  شنبه 20 مهر 1387 ـ  11 اکتبر 2008

=======================================================

=================  شنبه ها: از نگاه يک زن  ==================

    يادداشت های هفتگی شکوه ميرزادگی

در خانه به زنجير نگه نتوان داشت

منزل های مجلس اسلامی هم کتک می خورند

ادب آموختن از برنامه های تلويزيونی حکومت اسلامی

خانم دبير کل هم آمدند

زن يک چشمی به بازار آمد!

=======================================================

حذف زنان از زمان بنی عباس شروع شد!

گفتگو با آيت‌الله‌ محمد ابراهيم جناتي

روايات ضد زن همه ريشه در دوران بني‌عباس دارد. پنجاه ‌هزار حديث كه بيشتر آنها هم ضدزن هستند در دوران بني‌عباس جعل شده‌ و مابين احاديث ما آمده‌اند؛ احاديث و رواياتي كه اكثراً پايه و اساس ندارند. از طرفي، بر فرض - تاكيد مي‌كنم كه بر فرض - پيامبر هم چنين چيزي را فرمودند، شما بايد ببينيد چه زماني بوده كه پيامبر چنين چيزي را فرمودند... در مسائل اجتماعي و در ادارهء مملكت اصلاً‌ و ابداً در هيچ كجاي دين اسلا‌م مساله زن و مرد مطرح نشده است.

=======================================================

آقای صانعي، از نگاهی ديگر

حجۀ الاسلام قاسم روانبخش

همواره تلا‌ش مي‌کند لا‌اقل سالي يا ماهي يک‌بار يک فتواي جديد و خلا‌ف مشهور فقها صادر کند که براي نوانديشان به‌ويژه طبقه زنان آن‌ها تازگي داشته باشد، به‌طوري که در برخي رسانه‌هاي کشورهاي عربي از وي به مفتي‌النساء‌ في قم تعبير مي‌کنند... تازه‌ترين ديدگاه‌هاي وي در مورد امام جمعه و امام جماعت شدن زن‌ها براي مردها  است! او سعي مي‌کند ميان زنان و مردان تساوي کامل برقرار کند ولي صراحت برخي آيات قرآن مثل آيات مربوط به ارث و طلا‌ق وي را دچار مشکل اساسي کرده است! البته ممکن است در آينده‌اي نه چندان دور آن‌ها را نيز مثل ولي‌فقيه شدن و امام جمعه شدن براي مردها و تساوي ديه زن و مرد راه حلّي برايش پيدا شود!

=======================================================

سازمان مجاهدین در تیررس لابی های ملاها

جهانشاه رشيديان

از نظر اپوزیسیون سکولار و دمکراتیک، مخالفت با مجاهدین دو دلیل اصلی دارد: ۱) سازمان مجاهدین خلق یک سازمان اسلامی است و مانند رژیم حاکم و یا هر جریان اسلام سیاسی غیر دموکراتیک، غیر قابل اصلاح و ارتجاعی است. ۲) سازمان مجاهدین به دلیل همکاری با رژیم صدام فاقد صلاحیت ملی است... اما پيوند ناگسستنی این دو اصل برای رژیم و مدافعانش مطرح نیست و آنان فقط جنبهء دوم را عمده می کنند؛ حال آنکه، از نظر اکثریت مردم، هر دو جنبه به یکسان و در پيوند با هم مهم هستند.

=======================================================

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630