آرشيو  |  خانه  |   فهرست همهء مطالب به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

 

=======================================================

شماره 289 ـ  يک شنبه 31 شهريور 1387 ـ  21 سپتامبر 2008

=======================================================

پيوند به نشريهء سه پنج ـ  دربارهء سانسور و فيلترينگ (پی.دی.اف)>>>>

=======================================================

دولت مهرورز و طرح تقلب اقتصادی!

شهباز نخعی

ظاهر طرح فریبنده است. این که در خانه ات بنشینی و دولت سر ماه یک چک برایت بفرستد، هواداران بسیاری می یابد. برای انجام طرح، از ماه پیش دولت مرکز آمار را مامور کرده تا با توزیع پرسش نامه هایی "اطلاعات اقتصادی خانوار"ها را جمع آوری کنند تا براساس آنها یارانه های نقدی پرداخت شوند... اما، در پس ظاهر عوام فریبانه طرح هدفمند کردن یارانه ها، باید به باطن آن نیز توجه کرد. همین ضرورت توجه به باطن طرح است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی را واداشته تا با آن مخالفت کنند. این مخالفان می گویند که اجرای طرح موجب افزایش نرخ تورم به میزان 30 درصد می شود... در افزایش مهار گسیختهء تورم، طبعاً قشرهای کم درآمد یعنی دهک های پایین درآمدی بیشتر از کسانی که درآمدهای بالا دارند آسیب می بینند.

=======================================================

چند مقاله دربارهء رضا شاه شناسی

اندر مقوله‌ء تلاش دربارهء سردارسپه رضاشاه کبیر

(منوچهر تقوی بيات)

نقد یا نفی؟ (پیام جهانگیری)

اندر فواید خاموشی! (مینا ایرانی)

چندی است که سايت روزنامک، به سردبيری مسعود لقمان، دست به انتشار مقالات گوناگونی دربارهء تاريخ معاصر ايران زده و از جمله مطالبی را در مورد رضاشاه پهلوی منتشر کرده است. اخيراً آقای منوچهر تقوی بيات نامه ای را خطاب به آقای مسعود لقمان در سايت ايران شناخت منتشر کرده است که تاکنون دو پاسخ را از جانب آقای پيام جهانگيری و خانم مينا ايرانی (که احتمالاً نام مستعار است) برانگيخته است. از آنجا که، جز آقای تقوی، سه تن ديگر اين گفتگو جزو جوانانی هستند که در ايران زندگی می کنند و لحن و نوع خطابشان ويژگی جالبی دارد، خوانندگان سکولاريسم نو را به خواندن اين سه مقاله و نيز به آشنائی با روزنامک دعوت می کنيم.ه

=======================================================

اصلاح طلبان در مقام مدافع روحانيون؟

احمد زيدآبادی

چه بخواهيم و چه نخواهيم، چه واقعيت داشته باشد و چه نداشته باشد، مردم ايران نظام جمهوري اسلامي را ‏نظام حاكميت روحانيت مي‌دانند و عموم مشكلات پيش روي جامعه را به روحانيون نسبت مي‌دهند، بخصوص ‏روحانيوني كه از تريبون‌هاي رسمي نظام امكان اظهار نظر دارند.‏ از اين رو، اگر نامزد احتمالي اصلاح طلبان در انتخابات آينده بخواهد در مقام نقد آقاي احمدي نژاد بر ‏بي‌اعتنايي او به درخواست برخي روحانيون بلندپايه تكيه كند، در نزد افكار عمومي در چهره نماينده حكومت ‏و مدافع استمرار حاكميت روحانيون و در نتيجه حامي وضع موجود ظاهر خواهد شد و راي بسياري از اقشار ‏و طبقات اجتماعي ناراضي را از دست خواهد داد.‏

=======================================================

در اين تبعيد فرهنگي...‏‎‎

گفتگو با اسماعيل خوئی

دربارهء انتشار کتابی از او در ايران

حدود بيست سال پيش، دکتر اسماعيل نوري علا بر اين عقيده بود که چنين کاري [انتشار کارهای تبعيديان، در ايران] روا نيست و ‏چنين کاري را به خوردن همزمان از توبره و آخور مانند مي کرد: مگر مي شود که از آسايش و آرامش و امنيت ‏پناهندگي برخوردار باشي و کارهايت در ايران چاپ شود؟‏ چنين تضادي در ذات خودش بسيار شگفت انگيز است و سوال ديگري که مطرح مي شود اين که اگر انساني به ‏راستي يک پناهنده سياسي باشد چه طور آثارش در ايران چاپ مي شود؟.. حقيقت اين است که من نيز در سال هاي آغازين چنين مي انديشيدم. اندک اندک اما پرسشي براي من پيش ‏آمد که آيا ما با مردم و فرهنگ خودمان سر جنگ داريم يا جنگ ما با فرمانروايي است؟ پيداست که ما با مردم و ‏فرهنگ خود سرجنگ نداريم.‏..

=======================================================

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630