شماره 152 ـ  پنج شنبه 19 ارديبهشت 1387 ـ 8 ماه مه 2008   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

انتشار تدريجی ترجمهء کتاب

زندگی کمال آتاتورک

به قلم لرد کين راس

سه شنبه ها

پيوند به فهرست کتاب

==================

پيوندها:

==================

مجموعه آثار اسماعيل نوری علا

=============

پويشگران

=============

نيلگون

=============

ايرانسکوپ

=============

پيک خبری ايرانيان

=============

سکولاريسم برای ايران

=============

کميتهء بين المللی نجات پاسارگاد

=============

بنياد ميراث پاسارگاد

=============

انقلاب مشروطيت ايران

=============

اعلاميه ها و ميثاق های

 بين المللی

=============

ريشه کنی تبعيض

=============

ايرانويچ

=============

خبرنامهء گويا

=============

اتحاد جمهوریخواهان ايران

============

تارنمای جمهوريخواهان

دموکراتيک و لائيک

===========

حزب مشروطهء ايران

===========

جبههء ملی ـ شاخه آمريکا

===========

حبههء ملی ـ شاخهء بلژيک

==========

آژانس خبری کورش

===========

ايرانيان دات کام

===========

ايران امروز

===========
جمهوری خواهان دمکرات

و لائیک-هانوور (تبجا)

===========

جنبش آذربايجان

برای يکپارچگی ايران

===========

 

 

 

 

3آرشيو روزهای گذشته >>  |   فهرست 624 مطلب: به ترتيب نام نويسنده يا موضوع>>

تمرين نشستن در پشت در دادگاه های ملی فردا...

     
 

خليفه ای ايستاده، پشت به نام های بزرگ

شکوه ميرزادگی

آيت الله خامنه ای در ديداری از فارس و با اشاره به تخت جمشيد سخنانی گفته اند که دليل بسياری از وقايعی را که در طول چندين سال گذشته در ارتباط با ميراث های تاريخی و فرهنگی و طبيعی ما پيش آمده کاملاً روشن می کند. با سخنان ايشان اکنون ديگر به شکلی کاملاً مستند می شود گفت که دولت و حکومتی که زير نظر و تحت کنترل ايشان است نه از روی عدم مديريت، و نه از روی اشتباه و ندانم کاری، بلکه با برنامه ای حساب شده و به طور کاملاً عمدی به نابود سازی گذشته ی فرهنگی و تاريخی ما برخاسته است.

 
       
 

حکومت اسلامي، خندق عراق و لبنان، و نقش سکولارها

سام قندچي 

برخلاف سازمان های گذشته نگر، مشروعيت جريانات آينده نگر و کل جنبش مدني ايران نه از وقايع تاريخی گذشته که در شکل گيري يک جامعه گلوبال در دنيا تأمين می شود و با طرح سکولاريسم چالشی جدي را در برابر رژيم ايدئولوژيک اسلامي قرار می دهد. در نتيجه وقتي که مي پرسيم کي اين رژيم خواهد رفت بايستي درست به اين واقعيات توجه کنيم که ما هنوز يک حزب سياسي سکولار چه در داخل ايران و چه در خارج تشکيل نداده ايم؛ هنوز حتي يک سازمان سياسي کوچک سکولار که مشروعيت خود را از جريانات گذشته ايران نگيرد شکل نداده ايم. پس چه انتطاري داريم؟

 
       

 

آیا زمان باز نگری کارنامه هایمان  رسیده است؟

حسین لاجوردی

امروز پای به سی امین سال تجربه هایمان گذاشته ایم، تجربه هائی که اگر نتوانسته اند یاری رسان ما باشند بدون تردید برای آینده گانمان بسیار با ارزش خواهند بود. در این دوره کم و بیش طولانی تلاش های فراوان انجام شده است که بلکه بتواند براین بی هویتی ها و حقارت ها فائق آمد و آینده روشنی را ترسیم نمود ولی بدلایلی بی شمار که شاید تکرارش نیز دردی را دوا نکند ، این امکان برای هیچ فرد و گروه و سازمان و حزبی بوجود نیامده است. ..

 
       
 

آآزادي مطبوعات؛ هنوز هم دردسری برای استبداد

فرشید یاسائی

نظريه ای كه معتقد به رشد دموكراسى سياسى و آزادى در کشور است ، خواهان فضای آزاد روشنگرى است و مفهوم جديدى به نام آزادى ‏سیاسی خصوصا آزادی مطبوعات را مطرح می کند. مخالفان آزادی سیاسی این خواست را به مثابه نظام اجتماعی لیبرالیسم قلمداد کرده و، چون ماهیتا با آزادی مشکل اساسی دارند، آن را محکوم و طرد می کنند. این نظریه از بدو انقلاب عمدتا توسط حزب توده در بازار آشفته سیاسی اوائل انقلاب برای جلوگیری از رشد آزادیخواهی مردم ایران و در راستای سیاست مسکو و آنتی آمریکانیسم به ادبیات سیاسی کشور تزریق شده است.

 
       
 

عام، خاص، نسبی؛ سه مفهوم فرهنگی (ويدئو)

اسماعيل نوری علا

عام در برابر دو معنای مختلف می نشيند؛ خاص و نسبی. اختلاط اين دو مفهوم اخير موجب می شود که نادانان و مغرضان عاميت مفاهيمی همچون حقوق بشر، دموکراسی و آزادی را به حوزء بحث های مربوط به نسبيت فرهنگی بکشانند و نتيجه بگيرند که اين مفاهيم نيز نسبی هستند و هر جامعه ای می تواند ـ بر بنياد فرهنگ خود ـ با انسان ها، آزادی و حقو شان برخورد کند. اينگونه است که می توان با چسباندن صفت اسلامی به دموکراسی اسلامی رسيد و به حق و رأی و زندگی مردم تجاوز کرد.

 
       
 

موفقيت ترانهء  رپ ما مرد نيستيم

کيواندخت قهاری

استقبال از رپ ما مرد نيستيم به نظر شاهين نجفی، سازندهء آن، روزنهء اميدی را برای هنرمندان جوان و کوشا در ايران باز می‌کند. وی برای آنان پيامی دارد: من مايلم از اين فرصت استفاده کرده، بگويم که اين کار در عرض اين چند روز فقط نشان داد که نااميد نشوند و بدانند که حتی اگر کاری را هيچ شرکتی ساپورت نکند، هيچ کس به اين دليل که اين کار می‌خواهد حرف بزند اين کار را پشتيبانی نکند، حتی سايت ها هم قبول نکنند که اين کار را پخش کنند، باز هم اين نشان می‌دهد که کاری که انگشت روی مسائل حساس می‌گذارد و حرف دل را می‌زند و می‌خواهد با واقعيت طرف شود، اثر خودش را می‌گذارد.

 

توجه: برای سبک کردن بار صفحه، بخصوص برای دريافت کنندگان با سرعت پائين،

مطالب هر روز بلافاصله به صفحات آرشيو نيز منتقل می شوند

3آرشيو روزهای گذشته >>>>

 

کتابخانه>>>

ويدئوها>>>

مطالب در رد سکولاريسم

مطالب در رد سکولاريسم نو

==================

پيوندها:

==================

اخبار روز

===========

روشنگری

===========

مردانی نيوز

===========

لج ور

===========

مقالات سياسی

===========

 سامان نو،

نشريه پژوهش هاي

 سوسياليستي

===========

آينده نگری

===========

پشتيبانان

===========

بلاگ نيوز

===========

شبکه سراسری
همکاری زنان ايرانی

===========

شبکه بين المللی همبستگی

با مبارزات زنان ايران

===========

جهان من (حاوی پيوندها)

===========

نژادپرستی و تبعيض

(حاوی پيوندها)

===========

گفتگو

===========

اتحادیه ملی برای دموکراسی

===========

احترام آزادی

 

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630

website statistics