شماره 150 ـ  سه شنبه 17 ارديبهشت 1387 ـ 6 مه 2008 |   پيوند به تقويم 1387  |  تماس  جستجو در سايت  |   English Section

انتشار تدريجی ترجمهء کتاب

زندگی کمال آتاتورک

به قلم لرد کين راس

سه شنبه ها

پيوند به فهرست کتاب

==================

پيوندها:

==================

مجموعه آثار اسماعيل نوری علا

=============

پويشگران

=============

نيلگون

=============

ايرانسکوپ

=============

پيک خبری ايرانيان

=============

سکولاريسم برای ايران

=============

کميتهء بين المللی نجات پاسارگاد

=============

بنياد ميراث پاسارگاد

=============

انقلاب مشروطيت ايران

=============

اعلاميه ها و ميثاق های

 بين المللی

=============

ريشه کنی تبعيض

=============

ايرانويچ

=============

خبرنامهء گويا

=============

اتحاد جمهوریخواهان ايران

============

تارنمای جمهوريخواهان

دموکراتيک و لائيک

===========

حزب مشروطهء ايران

===========

جبههء ملی ـ شاخه آمريکا

===========

حبههء ملی ـ شاخهء بلژيک

==========

آژانس خبری کورش

===========

ايرانيان دات کام

===========

ايران امروز

===========
جمهوری خواهان دمکرات

و لائیک-هانوور (تبجا)

===========

جنبش آذربايجان

برای يکپارچگی ايران

===========

 

 

 

 

آرشيو روزهای گذشته >>  |   فهرست 616 مطلب: به ترتيب نام نويسنده يا موضوع>>

نيروهای نجات بخش بشريت از شر سکولاريسم

     
 

سه شنبه ها: کتاب زندگی کمال آتاتورک

به قلم لرد کين راس

اين هفته: بخش دوم ـ قسمت دوم از فصل بيستم: آغاز مبارزه

انقلاب کماليست زاده شده بود و چهار دوستی که طرح آن را در قسطنطنيه ريخته بودند اکنون در آماسيا گرد هم آمده بودند تا اعلاميهء استقلال کشورشان را به روی کاغذ آورند... در اين گردهمآيي بود که کمال نيات واقعی خود را آشکار ساخت و برای دوستانش توضيح داد که اکنون از طريق شبکهء ارتباطی گسترده ای که بين مقامات نظامی و مدنی و سازمان های دفاع از حقوق مردم به وجود آمده، زمينه ای مناسب فراهم شده است و مردم نسبت به فکر مقاومت توجه روز افزونی نشان می دهند و، به همين، دليل وقت آن رسيده است که اين نهضت دارای تشکيلاتی باشد...

 
       
 

عادل بودن معیارانسانیت است!

پاسخی به منتقدین نود وسومین سالگرد هولاکاست ارامنه

رضا رحیم پور

سخن من این بود که آن دسته از ترک های طرفدار رژیم عثمانی که تلاش دارند تا به بهانهء وجود جنگ بین دولت ترک عثمانی و روسیه تزاری و شرکت در نخستین جنگ جهانی، کشتار و آواره کردن میلیون ها نفر ارامنه را توجیه کنند، دارای فکری نادرستند و برای ریشه یابی اين واقعه باید به عقب تر از آن رجوع کرد. ولی پاسخ هایی که از چند خواننده ارجمند و نيز برخی از همشهری های آذربایجانی خودم دریافت کردم مملو است از آنکه که ای خفته در خواب چگونه سخن از" هولاکاست ارامنه " سرمی دهی، وقتی که ارامنه در خوجالی جنایات و کشتارهائی بس دلخراش از آذربایجانی ها کرده اند!

 
       
 

همه اعتقادات مردم مثبت، سازنده و در خور احترام نيست

هايده مغيثی

در دولت سکولار اصل برابري در برابر قانون، در صورت وجود شرايط لازم ديگر، تأمين كننده حق شهروندان بدون توجه به جنسيت٬ وابستگي مذهبي يا قومي آنان به آزادي مذهب در حوزه خصوصي و نيز آزادي بي مذهبي است. نيز چون دولتمردان در جایگاه رهبران مذهبي قرار ندارند امكان ترديد و تأمل يا انتقاد از اعمال و سياست هاي آنان بدون خطر اتهام كفر و ارتداد وجود دارد. بنابراين برخلاف ادعاي برخي روشنفكران پوپوليست غربي يا غرب نشين، رسالت تاريخي سکولاریسم به پايان نرسيده و در رأس مطالبات برابري طلبان و دموكراسي خواهان در جهان و در ايران قرار دارد.

 
       

يک کتاب بر روی اينترنت: گاندی و استالين

به قلم لوئی فيشر

ترجمهء غلامعلی کشانی

گاندی که بود، استالین چگونه عمل کرد؟ گاندی چونان انسان، چه تشابهاتی با استالین داشته است؟ و چه تفاوت‌هایی؟ آیا می توان از رفتار این دو، آموزه‌هایی برای به‌زیستی و کاستن از درد و رنج خود و همسایگان خود برگیریم؟ آیا باز هم، گاندی ها و استالین های تازه ای ممکن اند؟ آیا مسئله‌ی این دو، هنوز برای ما می‌تواند تازگی داشته‌ باشد؟

پيوند به وبلاگ غلامعلی کشانی >>>

 
 

توجه: برای سبک کردن بار صفحه، بخصوص برای دريافت کنندگان با سرعت پائين،

مطالب هر روز بلافاصله به صفحات آرشيو نيز منتقل می شوند

3آرشيو روزهای گذشته >>>>

 

کتابخانهء اينترنتی>>>

ويدئوها>>>

مطالب در رد سکولاريسم>>

مطالب در رد سکولاريسم نو>>

==================

پيوندها:

==================

اخبار روز

===========

روشنگری

===========

مردانی نيوز

===========

لج ور

===========

مقالات سياسی

===========

 سامان نو،

نشريه پژوهش هاي

 سوسياليستي

===========

آينده نگری

===========

پشتيبانان

===========

بلاگ نيوز

===========

شبکه سراسری
همکاری زنان ايرانی

===========

شبکه بين المللی همبستگی

با مبارزات زنان ايران

===========

جهان من (حاوی پيوندها)

===========

نژادپرستی و تبعيض

(حاوی پيوندها)

===========

گفتگو

===========

اتحادیه ملی برای دموکراسی

===========

احترام آزادی

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630

counter stat