شماره 148 ـ  يک شنبه 15 ارديبهشت 1387 ـ  4 ماه مه 2008    |   پيوند به تقويم 1387    |   تماس     جستجو در سايت   |   English Section

انتشار تدريجی ترجمهء کتاب

زندگی کمال آتاتورک

به قلم لرد کين راس

سه شنبه ها

پيوند به فهرست کتاب

==================

پيوندها:

==================

مجموعه آثار اسماعيل نوری علا

=============

پويشگران

=============

نيلگون

=============

ايرانسکوپ

=============

پيک خبری ايرانيان

=============

سکولاريسم برای ايران

=============

کميتهء بين المللی نجات پاسارگاد

=============

بنياد ميراث پاسارگاد

=============

انقلاب مشروطيت ايران

=============

اعلاميه ها و ميثاق های

 بين المللی

=============

ريشه کنی تبعيض

=============

ايرانويچ

=============

خبرنامهء گويا

=============

اتحاد جمهوریخواهان ايران

============

تارنمای جمهوريخواهان

دموکراتيک و لائيک

===========

حزب مشروطهء ايران

===========

جبههء ملی ـ شاخه آمريکا

===========

حبههء ملی ـ شاخهء بلژيک

==========

آژانس خبری کورش

===========

ايرانيان دات کام

===========

ايران امروز

===========
جمهوری خواهان دمکرات

و لائیک-هانوور (تبجا)

===========

جنبش آذربايجان

برای يکپارچگی ايران

===========

 

3آرشيو روزهای گذشته >>  |   فهرست 591 مطلب: به ترتيب نام نويسنده يا موضوع>>

ب   

رشته ای بر گردنم افکنده دوست! / می کشد هر جا که خاطرخواه اوست

     
 

در همسایگی های ما

داریوش همایون

دیگر موضوع مقایسه با اروپا نیست که ایرانیان تصورش را نیز نمی کنند. موضوع رویاروئی اسلام و غیر اسلام نیز نیست که کسانی بترسند و واپسماندگی و شوربختی ملی را به نگهداری ایمان و شریعت ببخشند. در برابر دیدگان ایرانیان، جامعه هائی از ترکان و عرب های مسلمان ــ که اگر چه امامزاده و سینه زنی ندارند در فرائض مذهبی پابرجا تر ند ــ دارند فرسنگ ها از کشور امام زمان پیش تر می افتند. مشکل ملی ما اکنون رسیدن به اروپا نیست، واپس تر نیفتادن از همسایگانی است که سی سال پیش آرزومند روز ما می بودند.

 
       
 

دن کيشوت هائی بر پهنهء تاريخ   

عباس مخبر

روشنفکران غالباً آدم هايي انديشه ورز، آرمان خواه، ناراضي، بي پول يا کم پول و غالباً تحت تعقيب اند؛ تحت تعقيب دستگاه هاي سازمان يافته قدرت ـ از انواع حکومت ها گرفته تا صاحبان زر و زور و خانواده، و گاهي حتي دوستان و فرزندان. اغلب هنگامي که رويداد خوشي در جامعه اتفاق مي افتد، مي گويند به رغم گزافه گويي هاي روشنفکران بيمار... و هنگامي که اوضاع قمر در عقرب مي شود مي گويند بر اثر خيانت ها يا ندانم کاري هاي روشنفکران بريده از مردم.... پس يکي ديگر از کارکردهاي اجتماعي بارز روشنفکران ايفاي نقش سپر بلا است و به همين يک دليل هم که شده به نفع همه مدعيان است که اين گروه به حيات محدود شده اش ادامه دهد.

 
       
 

زن روزنامه نگار در ایران: جرم مضاعف

میر علی حسینی

سازمان گزارشگران بدون مرز که مرکز آن درپاريس قرار دارد، با صدور اطلاعيه ای بمناسبت روز جهانی زن، سرکوب زنان روزنامه نگار توسط دولت و گروه های مذهبی را محکوم کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز دراطلاعيه خود می نویسد: نبايد پذيرفت که در سال ۲۰۰۸، مدافعان حقوق زنان زندانی شده و يا به مرگ تهديد شوند. گزارشگران بدون مرز همچنين بسته شدن روزنامه ها و نشريات در ايران و دستگيری وب نگاران فمينيست (وبلاگ نویسان و روزنامه نگاران اینترنتی) را محکوم کرده و دولت محمود احمدی نژاد را مسئول اين سرکوب ها می داند.

 
       
 

دعوت بی چماق، برای مطالعه اعضای حوزه ی علمیه قم

مجتبا مینوی

مخالفین اسلام همواره گفته اند و می گویند که اسلام دین شمشیر است ، یعنی به زور شمشیر گسترده شده است و مردمان ازترس به آن ایمان آورده اند. اگر بعضی از ما هم در قدیم چنین سخنی گفته و بهانه ای به دست مخالفین داده باشند ما باید امروز به رفتار و کردار و گفتار خود خلاف آن را ثابت کنیم ، نه آن که در روزگاری که دنیا طرفدار حکومت بین المللی و اتحاد اقوام و آزادی در عبادت و شیوه ی پرستش است ما مثل اقوام وحشی کلند و تبر به دست بگیریم و خانه ای را که غیر ما برای پرستیدن همان خدایی بنا کرده است که ما می پرستیم ویران سازیم . و خود را مستوجب سخریه و اظهار نفرت نفرت عالمیان سازیم .

 

 

توجه: برای سبک کردن بار صفحه، بخصوص برای دريافت کنندگان با سرعت پائين،

مطالب هر روز بلافاصله به صفحات آرشيو نيز منتقل می شوند

3آرشيو روزهای گذشته >>>>

 

 

 

 

 

کتابخانهء اينترنتی>>>

ويدئوها>>>

مطالب در رد سکولاريسم

مطالب در رد سکولاريسم نو

==================

پيوندها:

==================

اخبار روز

===========

روشنگری

===========

مردانی نيوز

===========

لج ور

===========

مقالات سياسی

===========

 سامان نو،

نشريه پژوهش هاي

 سوسياليستي

===========

آينده نگری

===========

پشتيبانان

===========

بلاگ نيوز

===========

شبکه سراسری
همکاری زنان ايرانی

===========

شبکه بين المللی همبستگی

با مبارزات زنان ايران

===========

جهان من (حاوی پيوندها)

===========

نژادپرستی و تبعيض

(حاوی پيوندها)

===========

گفتگو

===========

اتحادیه ملی برای دموکراسی

===========

احترام آزادی

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630

website statistics