شماره 147 ـ  شنبه 14 ارديبهشت 1387 ـ 3 مه 2008 |   پيوند به تقويم 1387  |  تماس  جستجو در سايت  |   English Section

انتشار تدريجی ترجمهء کتاب

زندگی کمال آتاتورک

به قلم لرد کين راس

سه شنبه ها

پيوند به فهرست کتاب

==================

پيوندها:

==================

مجموعه آثار اسماعيل نوری علا

=============

پويشگران

=============

نيلگون

=============

ايرانسکوپ

=============

پيک خبری ايرانيان

=============

سکولاريسم برای ايران

=============

کميتهء بين المللی نجات پاسارگاد

=============

بنياد ميراث پاسارگاد

=============

انقلاب مشروطيت ايران

=============

اعلاميه ها و ميثاق های

 بين المللی

=============

ريشه کنی تبعيض

=============

ايرانويچ

=============

خبرنامهء گويا

=============

اتحاد جمهوریخواهان ايران

============

تارنمای جمهوريخواهان

دموکراتيک و لائيک

===========

حزب مشروطهء ايران

===========

جبههء ملی ـ شاخه آمريکا

===========

حبههء ملی ـ شاخهء بلژيک

==========

آژانس خبری کورش

===========

ايرانيان دات کام

===========

ايران امروز

===========
جمهوری خواهان دمکرات

و لائیک-هانوور (تبجا)

===========

جنبش آذربايجان

برای يکپارچگی ايران

===========

 

 

 

 

آرشيو روزهای گذشته >>  |   فهرست 604 مطلب: به ترتيب نام نويسنده يا موضوع>>

صحنه ای از يک فيلم مستند به کارگردانی آرش رياحی >>>

     
 

از نگاه يک زن

يادداشت های هفتگی شکوه ميرزادگی

زنان در صف مقدم کوشش برای حفظ

     ميراث های فرهنگي و طبيعی

نقش توامان مادری و کارگری زنان

زندان، جايزه ی زنان استثنايي

سير تحولی و تکاملی حجاب

 
       
 

جهانی شدن و منافع ملی

مهدی تقوی

جهانی شدن نابرابری ها را افزايش داده است و بيشتر به نفع مالکان سرمايه بوده است تا مزد بگيران و حقوق بگيران. کاهش مخارج دولت از طريق کاهش اندازهء دولت و حذف سوبسيدها (مخارج رفاه اجتماعی) درآمدها را در گروه های درآمدی بالا افزايش و در گروه های درآمدی پائين کاهش داده است. به همين دليل است که هنگام تشکيل اجلاس های سازمان تجارت جهانی، شاهد تظاهرات کارگران و بی کاران در کشور های محل برگزاری اجلاس هستيم.

 
       
 

اول ماه مه و جنگ و جدل دو رفيق ...

پویان انصاری

رفيق! وقتی راحت می شود رفت بین کارگران، روشنفکر باید مغزش تیر خورده باشد که یواشکی با کارگران تماس برقرار کند، حالا برعکس، این کارگران هستند که راحت از هر جای و نقطه ایران، حتی از غياث آباد، می توانند با کمونیست ها تماس بگیرند، پرچم های سُرخ هم که آن زمان کسی جرئت نداشت نامش را ببرد اکنون در شهرهای ایران، زیر آسمان آبی، میدرخشد. حالا بنشین از مبارزهء قهرآمیز و از این چیزها بگو رفیق، آن شیوه مبارزه را، لولو بُرد، شیر فهم شدی!؟

 
       

داستان خراب کردن مقبره رضا شاه

صادق خلخالی

ما در حدود دويست نفر ، با هم جمع شديم و با بيل و كلنگ ، به طرف حضرت عبدالعظيم به راه افتاديم .من در صحن مطهر حضرت عبدالعظيم براي مردم سخنراني پرشوري كردم و گفتم: دوره قرار گرفتن بناهاي زشت و زيبا در كنار هم، پس از انقلاب اسلامي به پايان رسيده و مردم مسلمان ايران نمي توانند در كنار مزار شهيدان به خون خفته و چهره هاي درخشان اسلام، مقبره جنايتكاراني مانند رضا خان و ناصر الدين خان و ... را تحمل نمايند. بايد به هر وسيله كه شده ، مقبره هاي سردمدارن كفر و الحاد تخريب شود.

 
 

توجه: برای سبک کردن بار صفحه، بخصوص برای دريافت کنندگان با سرعت پائين،

مطالب هر روز بلافاصله به صفحات آرشيو نيز منتقل می شوند

3آرشيو روزهای گذشته >>>>

 

کتابخانهء اينترنتی>>>

ويدئوها>>>

مطالب در رد سکولاريسم>>

مطالب در رد سکولاريسم نو>>

==================

پيوندها:

==================

اخبار روز

===========

روشنگری

===========

مردانی نيوز

===========

لج ور

===========

مقالات سياسی

===========

 سامان نو،

نشريه پژوهش هاي

 سوسياليستي

===========

آينده نگری

===========

پشتيبانان

===========

بلاگ نيوز

===========

شبکه سراسری
همکاری زنان ايرانی

===========

شبکه بين المللی همبستگی

با مبارزات زنان ايران

===========

جهان من (حاوی پيوندها)

===========

نژادپرستی و تبعيض

(حاوی پيوندها)

===========

گفتگو

===========

اتحادیه ملی برای دموکراسی

===========

احترام آزادی

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630

counter stat