شماره 146 ـ  جمعه 13 ارديبهشت 1387 ـ دوم ماه مه 2008   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

انتشار تدريجی ترجمهء کتاب

زندگی کمال آتاتورک

به قلم لرد کين راس

سه شنبه ها

پيوند به فهرست کتاب

==================

پيوندها:

==================

پويشگران

=============

نيلگون

=============

ايرانسکوپ

=============

پيک خبری ايرانيان

=============

سکولاريسم برای ايران

=============

کميتهء بين المللی نجات پاسارگاد

=============

بنياد ميراث پاسارگاد

=============

انقلاب مشروطيت ايران

=============

اعلاميه ها و ميثاق های

 بين المللی

=============

ريشه کنی تبعيض

=============

ايرانويچ

=============

خبرنامهء گويا

=============

اتحاد جمهوریخواهان ايران

============

تارنمای جمهوريخواهان

دموکراتيک و لائيک

===========

حزب مشروطهء ايران

===========

جبههء ملی ـ شاخه آمريکا

===========

حبههء ملی ـ شاخهء بلژيک

==========

آژانس خبری کورش

===========

ايرانيان دات کام

===========

ايران امروز

===========
جمهوری خواهان دمکرات

و لائیک-هانوور (تبجا)

===========

جنبش آذربايجان

برای يکپارچگی ايران

===========

 

 

 

 

3آرشيو روزهای گذشته >>  |   فهرست 598 مطلب: به ترتيب نام نويسنده يا موضوع>>

از آن بترس که پشت سرت نشسته است...

     

 

سخنرانی بازرگان و مقالهء خاتمی

27 سال پيش، همزمان با ترور انور سادات در مصر، مهندس مهدی بازرگان، بعنوان نماينده مجلس شورای اسلامی، در تاريخ 15 مهر 1360نطق قبل از دستوری را آغاز کرد که پس از 5 دقيقهء اول آن، با حملهء برخی از نمايندگان، و از جمله آيت الله خلخالی، از تريبون مجلس پائين کشيده شد. فردای آن روز، حجت الاسلام محمد خاتمی، که در آن زمان نمايندهء مجلس و نماينده امام در روزنامه کيهان و رئيس آن مؤسسه بود، طی مقاله ای مهندس بازرگان را به شادات تشبيه کرد. متن کامل آن سخنرانی ناتمام و مقالهء خاتمی و پاسخ مهندس بازرگان را در اينجا می خوانيد. >>>>

 
       
 

فقدان منافع مشترک در خارج از کشور

جمعه گردی های اسماعيل نوری علا 

خارج کشوری ها می توانند در راستای شراکت در امر سياسی ناظر بر داخل کشور به امکانات و توانائی های عملی خود بيانديشند و برای هموار کردن راهی که به انحلال حکومت اسلامی در ايران بيانجامد در ابعاد کارآمدتر توانائی خود عمل کنند. من، متأسفانه، تأسيس حزب و ايجاد اتحاديه های سياسی را از جملهء اين اقدامات نمی بينم و حتی اينگونه فعاليت ها را موجب عقب افتادن کار و اتلاف انرژی تلقی می کنم. اين احزاب و اتحاديه ها، که نطفه شان در لوله های لابراتواری خارج کشور بسته شده و در فضاهای آزاد و فارغ از وبال بال رشد می کنند، در فردای تغيير رژيم در ايران نخواهند توانست نقشی مؤثر بازی کنند.

 
       
 

از سايت ها و وبلاگ های ديگر:

روز جهانی کارگر و جامعه کارگری ایران

     کورش زعيم

سكولارها مردم‌سالاري ديني را بحثي انحرافي مي‌دانند

     واعظی، رييس دانشگاه باقرالعلوم

اماميهء مشهد: نمادي از عدالت محوري!

هوشنگ اميراحمدی، کيهان تهران و اسفنديار رحيم مشاعی

 
       
 

فرهنگ سياسي و توسعه يافتگي

نقدي بر کتاب فرهنگ سياسي ايران

ژند شکيبي

حکومت پهلوي، به بيان اين کتاب، با اينکه قدرت هاي مستقل قبيله يي را از بين برد و يک حکومت مرکزي قدرتمند تاسيس کرد، اما همچنان استمراري بود بر فرهنگ سياسي قبيله يي. به نظر بنده اين نوع تعبير از حکومت پهلوي صحيح نيست. با اينکه حکومت پهلوي مستبد بود، ولي فرهنگ سياسي آن زمان و همچنين رابطه ميان سلطنت و نهادها ويژگي هاي قبيله يي نداشت. دوره پهلوي را مي توان به راحتي با دوران استبداد هدايت شده در اروپاي قرن 17 و 18 مقايسه کرد.

 

توجه: برای سبک کردن بار صفحه، بخصوص برای دريافت کنندگان با سرعت پائين،

مطالب هر روز بلافاصله به صفحات آرشيو نيز منتقل می شوند

3آرشيو روزهای گذشته >>>>

 

کتابخانه>>>

ويدئوها>>>

مطالب در رد سکولاريسم

مطالب در رد سکولاريسم نو

==================

پيوندها:

==================

اخبار روز

===========

روشنگری

===========

مردانی نيوز

===========

لج ور

===========

مقالات سياسی

===========

 سامان نو،

نشريه پژوهش هاي

 سوسياليستي

===========

آينده نگری

===========

پشتيبانان

===========

بلاگ نيوز

===========

شبکه سراسری
همکاری زنان ايرانی

===========

شبکه بين المللی همبستگی

با مبارزات زنان ايران

===========

جهان من (حاوی پيوندها)

===========

نژادپرستی و تبعيض

(حاوی پيوندها)

===========

گفتگو

===========

اتحادیه ملی برای دموکراسی

===========

احترام آزادی

 

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630

website statistics