شماره 145 ـ  پنج شنبه 12 ارديبهشت 1387 ـ  اول ماه مه 2008    |   پيوند به تقويم 1387    |   تماس     جستجو در سايت   |   English Section

انتشار تدريجی ترجمهء کتاب

زندگی کمال آتاتورک

به قلم لرد کين راس

سه شنبه ها

پيوند به فهرست کتاب

==================

پيوندها:

==================

پويشگران

=============

نيلگون

=============

ايرانسکوپ

=============

پيک خبری ايرانيان

=============

سکولاريسم برای ايران

=============

کميتهء بين المللی نجات پاسارگاد

=============

بنياد ميراث پاسارگاد

=============

انقلاب مشروطيت ايران

=============

اعلاميه ها و ميثاق های

 بين المللی

=============

ريشه کنی تبعيض

=============

ايرانويچ

=============

خبرنامهء گويا

=============

اتحاد جمهوریخواهان ايران

============

تارنمای جمهوريخواهان

دموکراتيک و لائيک

===========

حزب مشروطهء ايران

===========

جبههء ملی ـ شاخه آمريکا

===========

حبههء ملی ـ شاخهء بلژيک

==========

آژانس خبری کورش

===========

ايرانيان دات کام

===========

ايران امروز

===========
جمهوری خواهان دمکرات

و لائیک-هانوور (تبجا)

 

3آرشيو روزهای گذشته >>  |   فهرست 591 مطلب: به ترتيب نام نويسنده يا موضوع>>

ب   

بزرگداشت روز بين المللی کارگر در حکومت اسلامی ...  (عکس از ابراهيم نوروزی)

     
 

جشن اول ماه مه

اعلامیه ی شورای مركزی كارگران ایران (اردیبهشت ۱۳۰۱)

این روزی است که دولت باید موجودیت ملت را بفهمد. باید به حکومت فهماند که تو نوکر ملت هستی باید موافق خواهش ملت رفتار کنی. تو نمی توانی از آزادی قلم، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات جلوگیری کنی زیرا آن حق مشروع ملت است. تو نباید بدون رضا و خواهش ملت بر خلاف مصالح ملت با اجانب معاهده عقد کنی: زیرا آن حق را ملت به تو نداده است. تو نباید و نمی توانی حکومت را برای شخص خود آلت استفاده قرار داده اولاد و اتباع خود را وکیل کنی و قوم و خویش خود را در ادارات دولتی جابجا نمائی.

 
       
 

شهروند به جاي شهريار: اخلاق و سياست در بازخواني ماکياولي

حسين فراستخواه

براي بسياري از ما، داوري درباره اخلاق ماکياولي، کاري به غايت سهل و مختصر مي نمايد. اين انديشمند فلورانسي، عموماً به عنوان اصلي ترين مبين رويکرد غيراخلاقي به سياست شناخته مي شود که به خشونت و فريب مشروعيت مي بخشد. او را آفريدگار اين جمله بدنام مي شناسيم که هدف، وسيله را توجيه مي کند و نيز کساني را که از اين مشرب مي نوشند، ملقب به ماکياوليست مي کنيم. اما در واقع، چيزي بيش از برداشت عرفي و تعبير عاميانه از خلق و خو و شخصيت او هم وجود دارد.

 
       
 

از این برزخ راهی به بیرون نیست؟

رامین کامران

داریوش شایگان، در کنار سیدحسین نصر، علی شریعتی، احسان نراقی و جلال آل احمد جزو روشنفکران سنت گرای ایران به شمار می آید. این اندیشمندان علی رغم تفاوت های فراوان وجه اشتراک مهمی دارند و آن عبارت بود از خلاصه کردن سنت و هویت ایرانی در اسلام و دفاع از آن در برابر نفوذ تمدن غربی. اما آنچه این گروه را از افرد دیگر، نظیر طالقانی یا مطهری که به همین راه رفته اند، متمایز می سازد آشنایی شان با تمدن غربی است و مهم تر از آن، این امر که اسباب نقد فرهنگ غربی را هم از خود آن گرفته اند تا بتوانند مثل وارد کنندگان لوازم برقی و مکانیکی، انتقاد وارداتی و مونتاژ ایرانی شان را به بازار فکری بفرستند.

 
       
 

بنویسید درد و رنج ، بخوانید زندگی!
نامه فرزاد کمانگر

معلم و فعال حقوق بشر اعدامی به مناسبت روز معلم

قرار شد یاسر نیز سرزمینمان را از نو نقاشی کند بدون فقر و نابرابری، بدون اینکه کول بر های بانه، سردشت، مریوان و کامیاران مجبور شوند، برای جابجایی ۱۰ کیلو چای برای دوهزار تومان، جانشان را بدهند، او یک منظره زیبا از طبعیت کشید که مردم مشغول کارند و زیر آن نوشت "کاش دیگر مرگ به کمین نان نمی نشست".

 

توجه: برای سبک کردن بار صفحه، بخصوص برای دريافت کنندگان با سرعت پائين،

مطالب هر روز بلافاصله به صفحات آرشيو نيز منتقل می شوند

3آرشيو روزهای گذشته >>>>

 

 

 

 

 

کتابخانهء اينترنتی>>>

ويدئوها>>>

مطالب در رد سکولاريسم

مطالب در رد سکولاريسم نو

==================

پيوندها:

==================

اخبار روز

===========

روشنگری

===========

مردانی نيوز

===========

لج ور

===========

مقالات سياسی

===========

 سامان نو،

نشريه پژوهش هاي

 سوسياليستي

===========

آينده نگری

===========

پشتيبانان

===========

بلاگ نيوز

===========

شبکه سراسری
همکاری زنان ايرانی

===========

شبکه بين المللی همبستگی

با مبارزات زنان ايران

===========

جهان من (حاوی پيوندها)

===========

نژادپرستی و تبعيض

(حاوی پيوندها)

===========

گفتگو

===========

اتحادیه ملی برای دموکراسی

===========

احترام آزادی

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630

website statistics