آرشيو  |  خانه  |   فهرست همهء مطالب به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

 

=======================================================

سال دوم ـ شماره 368 ـ  سه شنبه 19 آذر 1387 ـ  9 دسامبر 2008

=======================================================

تصويری از 16 آذر در دانشگاه

به قلم لرد کين راس

فصل چهل و هفتم ـ تشکيل حزب مترقی

کمال درختان کهن استانبول را تحسين می کرد اما بيشتر دوست داشت که رشد روز به روز يک درخت را در مقابل چشمان خود تماشا کند. لذا شخصاً در طراحی و کاشت يک باغ ميوه در مزرعۀ جديد خود دخالت و نظارت داشت و، در عين حال، معتقد بود که نبايد درختان کهن را قربانی توسعۀ جديد کرد. يک بار، در حالی که با اتومبيل از ميان مزرعه می گذشت، اتومبيل را متوقف کرده و با تعجب پرسيد: در اين جا درختی بود؛ چه بر سر آن آمده است؟ هيچ کس نمی دانست. اما او هنوز، از زمان روزهای جنگ که اين مزرعه وجود نداشته و بيابانی بيش نبود آن موجود زندۀ سبز را به خاطر می آورد. او سخنش را اينگونه ادامه داد: درخت کهنۀ بی رمق اما همچنان زنده ای بود و در بهار بوی خوشی داشت. و همانجا برای حفظ همۀ درختان کهن دستوراتی صادر کرد.

=======================================================

سه قربانی بزرگ نفرين نفت

فریدون خاوند

نفرين مواد اوليه، يکی از درونمايه های قديمی ادبيات اقتصادی است. نخستين قربانی اين نفرين، اسپانيای قرون هفدهم و هيجدهم ميلادی بود که به طلای بر آمده از قاره نوپيدای آمريکا معتاد شد  و به دليل اين اعتياد، در انجام انقلاب صنعتی و دستيابی به تمدن مدرن، ده ها سال از همسايگان اروپايی خود عقب ماند. آفت طلا جامعه اسپانيا را در کام نابسامانی های بزرگ فرو برد، از جمله با ايجاد تکان های سخت در پيوند با کاهش و يا افزايش ورود فلز زرد به بنادر اين کشور، و نيز نابرابری های شديد اجتماعی ميان برخورداران و محرومان از اين رانت.

======================================================

عده‌ای در صدد تبديل نظام اسلامی به نظام سکولاريستی بودند

غلامحسين الهام

چندی پيش روندی در کشور شکل گرفته بود که درصدد تبديل نظام اسلامی به يک نظام سکولاريستی بود و حتی رهبر نيز در اين باره فرمودند بايد مانع از نفود سکولاريسم در بدنه مجموعه مديران کشور شويم؛ در واقع عبور و عدول از نظام شرعی و دينی و رفتن به سوی نظام سکولاريستی مهمترين دغدغه رهبری در گذشته بود که هم اکنون رفع شده است. الهام گفت: چگونه مسوولان نظام انقلابی که مبنای آن آيين اسلام است می‌توانند به سوی سکولاريزم حرکت کنند؟ اين روند خيلی خطرناک بود که جلو آن گرفته شد...

======================================================

از فدرالیسم نترسیم!

وبلاگ کلبۀ درويشی يک مجنون

در سایت سکولاریسم نو مطلبی دیدم راجع به فدرالیسم با این عنوان که دربارۀ خطر فدراليسم در ايران مشتاقنه آنرا خواندم تا ببینم نگارنده چه خطری  در فدرالیسم می بیند و به چه دلیل؟ خطر را می توانستم پیش بینی کنم اما دلیل را خیر. چیزی که در این نوشته در کلیتش یافتم این بود: عنوان نمودن مسئله بسیار بحث انگیز حکومت فدرالیسم و ایجاد پارلمانهای استانی و محلی که با توجه به بافت جغرافیائی؛ اجتماعی و پیشینه های تاریخی زمینه و مقدمه ایست برای از هم پاشیدن و تجزیه کشور.

======================================================

===================== کوتاه و گويا  ====================

خواب ديدم

فرستنده: اشکان رضوی

خواب ديدم قيامت شده است. هر قومي را داخل چال ه‏اي عظيم انداخته و بر سر هر چاله نگهباناني گرز به دست گمارده بودندT بجز چالۀ ايرانيان. خود را به عبيد زاکاني رساندم و پرسيدم: عبيد! اين چه حکايت است که بر ما اعتماد کرده نگهبان نگمارده ‏اند؟ گفت: می دانند که به خود چنان مشغول شويم که ندانيم در چاهيم يا چاله. خواستم بپرسم: اگر باشد در ميان ما کسي که بداند و عزم بالا رفتن کند... نپرسيده گفت: اگر کسي از ما فيلش ياد هندوستان کند، خود بهتر از هر نگهباني لِنگش کشيم و به تهِ چاله باز گردانيمش!      (آرشيو)

======================================================

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630