آرشيو  |  خانه  |   فهرست همهء مطالب به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

 

=======================================================

سال دوم ـ شماره 365 ـ  شنبه 16 آذر 1387 ـ  6 دسامبر 2008

=======================================================

=================  شنبه ها: از نگاه يک زن  ==================

    يادداشت های هفتگی شکوه ميرزادگی

شادباش برای شصتمين سالگشت تصويب اعلاميه حقوق بشر

آيا هيلری می تواند خواب زن ستيزها را آشفته کند؟

هشدار مدافعان حقوق بشر به جمهوری اسلامی در ارتباط با زن ها

همبستگی دانشجويان  با کمپين يک ميليون امضا

=======================================================

نقدی بر روش های مردسالارانه درجنبش چپ

میهن جزنی

بدون تعارف شرکت ما در نهادهای مردانه باید توام با آموزش آنان باشد. از آنها بخواهیم دست آوردهای تئوریک زنان را از دهه شصت ميلادی به بعد مطالعه نموده و در جریان آخرین بحثهای فلسفی ـ اجتماعی فمینیستهای اروپائی و آمریکایی قرار بگیرند. همچنین با پیگیری اخبار مبارزاتی زنان کشورمان به خصوص در عرصه های ترویجی، تبلیغی و عملکردهای مقطعی و روزانه آنان ، خود را هرچه بیشتر به دانش فمینیستی و جنسیتی که بین مبارزان داخل کشور که سالهاست معمول و رایج شده است، مسلط سازند. باید آنان را به وظایف روشنفکری شان توجه داد که بالاخره یک زمانی چرخ این دستگاه تبعیض جنسیتی باید از حرکت باز ایستد و این میسر نمیشود مگر با اتحاد مردان و زنان آگاه که سامانه های مرد سالارانه هزاره ها را ساختار شکنی کرده و نهادهای جدیدی را برپا دارند.

======================================================

نگاهی به کتاب گل صحرا، دربارۀ ختـنۀ دختران

ترانه بنی یعقوب

واريس دبری شايد زيباترين و در عين حال غمگين ترين ديپلمات مستقر در سازمان ملل در نيويورک باشد. از صحراهای سومالی آمده است. کتاب خاطراتی دارد به نام گل صحرا. در اين کتاب فاجعه ای را شرح می دهد که قربانيان آن دختان کم سن و سال اند. آنها که در اين سن و سال ختنه می شوند. چند سال بعد به خانۀ بختی که برای آنها جز شور بختی نيست فرستاده شوند. او خود پنج ساله بود که ختنه اش کردند و سيزده ساله بود که مرد شصت ساله ای خواستگارش شد. او تن به اين ازدواج نداد و از خانه گريخت...

=====================================================

برابری زن و مرد در جهان مرد‌‌گان

شهرزادنیوز

تصویب لایحه‌ی برابری دیه زن و مرد در سوانح رانندگی، آن هم در مجلسی که کارش را با ارائه‌ی لایحه‌ی "تشویق تعدد زوجات" آغاز کرد، از نظر بسیاری شگفتی آفرین بود اما کنکاشی عمیق‌تر در قوانین مربوط به بازماندگان و یا ورثه‌ی متوفی، قانون ارث را در پیش روی می‌نهد: در صورت فوت زن در حادثه‌ی رانندگی، دیه به ورثه می‌رسد. با توجه به این که قانون ارث تغییری نکرده و ارث دختران نصف پسر و ارث مادر یک سوم و پدر دو سوم است، مردان به همین نسبت از قانون برابری دیه زن و مرد، بیشتر سود می‌برند تا زنان!

===================== کوتاه و گويا  ====================

هوشنگ اميراحمدي ازدانشگاه راتگرز نيوجرسي كنار گذاشته شد

سايت پيک ايران

خبر دريافتی: بنا به گزارش ها، هوشنگ اميراحمدي ازدانشگاه راتگرز نيوجرسي كنار گذاشته شد. اين بركناري بدنبال بررسي مديريت دانشگاه راتگرز از گزارش هاي دريافتي مبني بر سوء استفاده مالي هوشنگ اميراحمدي بهنگام جمع آوري  كمك هاي مالي براي مركز مطالعاتي خاور ميانه اين دانشگاه طي دوران رياست وي بر اين مركز بوده است. در بررسي مديريت دانشگاه راتگرز  مشخص شد دكتر اميراحمدي با استفاده از عنوان استادي و رياست مركز مطالعات خاورميانه اي اين دانشگاه نسبت به جمع آوري كمك هاي مالي و اعانات مالي براي اين مركز كرده كه قسمتي از اين كمك ها به مصرف اهداف شخصي خود و شوراي آمريكاييان  ايرانيان  رسيده است. وي قبلاً رييس بخش برنامه ريزي و سياست عمومي بوده و رياست مركز مطالعاتي خاورميانه دانشگاه راتگرز را بر عهده داشت. دكتر امير احمدي اينك استاد مدعو دانشگاه كمبريج انگلستان است.      (آرشيو)

======================================================

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630