آرشيو  |  خانه  |   فهرست همهء مطالب به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

 

=======================================================

سال دوم ـ شماره 362 ـ  چهار شنبه 13 آذر 1387 ـ  3 دسامبر 2008

=======================================================

با کوشندگان حفظ محيط زيست همراه شويم>>>>>

======================================================

خرافه، امامزادۀ سیار است، نه درختان كهنسال قم و گیلان!

مژگان جمشيدی

در مملكتی كه مسئولانش خود را داعیه دار همۀ كشورهای جهان می دانند و یكی از افتخاراتشان حكومت اسلامی، ‌مملكت اسلامی، ‌اقتصاد اسلامی،‌ سیاست اسلامی و همه چیز اسلامی است،‌ اگر مردمش درخت را تنها از روی باور های فرهنگی مورد احترام قرار می دهند، این تقدیس و احترام را عین خرافه، و درخت بدبخت زبان بسته را عامل ترویج خرافه معرفی می كنند و، به جای اینكه مردم را هدایت كنند، درخت را قطع می كنند! وا اسفا كه حماقت چنان به اوج رسیده كه خرافه پرستان و مروجان اصلی خرافه را نمی بینیم و درختان زبان بسته را عامل ترویج خرافه می پنداریم!

======================================================

ساموئل هانتينگتون و تبيين دوگانۀ دموکراتيزاسيون

هومان دورانديش

هانتينگتون، براي تبيين وضعيت کشورهاي توسعه يافتۀ دموکراتيک و توسعه نيافتۀ غيردموکراتيک، مشکل چنداني ندارد، چرا که وي طبيعتاً توسعۀ اقتصادي و رهبران کارآمد از حيث دموکراسي خواهي را عامل گذار در کشورهاي توسعه يافتۀ دموکراتيک دانسته، و عدم توسعۀ اقتصادي و رهبران ناکارآمد (از همان حيث) را عامل عدم گذار در کشورهاي توسعه نيافته غيردموکراتيک مي داند. اما زماني که بحث عدم گذار در کشورهاي توسعه يافتۀ غيردموکراتيک يا بحث گذار در کشورهاي توسعه نيافته دموکراتيک مطرح مي شود، هانتينگتون ناگزير است امر واقع را صرفاً با توجه به مولفۀ رهبري سياسي تبيين کند.

======================================================

انتخاب ما چيست؟

فرهاد جعفری

در چنین وضعیتی (که خرید چندکیلو گوشت، چند کیلو میوه، چند کیلو برنج اعلای ایرانی، چند کیلو ماهی قابل خوردن؛ و بسیاری انتخاب‌های دیگرمان هزینه‌ای به مراتب بیشتر از همین یکی‌دو سال پیش دارد) حقیقتاً انتخاب کدام‌یک از ما، همان انتخاب دوست ما هادی هست یا خواهد بود: گیاه‌خواری به منظور تن ندادن به نزول اخلاقی و تن ندادن به مناسبات کثیف و حقیر اجتماعی؛ برای همچنان شرافتمند باقی‌ماندن؟ به‌راستی کدام‌مان دهانش را خواهد دوخت تا ایمانش را نفروشد؟! یا کدام‌مان ذائقه‌اش را تغییر خواهد داد تا اصالت و نجابتش را نفروشد؟!... چند درصدمان؟!

======================================================

در ایران ظرفیت اصلاحات وجود ندارد

گفت‌وگو با احمد باطبی

چه آرزویی بجز آزادی و دموکراسی می‌توان برای ایران داشت؟ من می‌خواهم مردم ایران مزه رفاه اقتصادی را حس کنند. فکر می‌کنم باید برای رسیدن به دموکراسی یک کار فرهنگی طولانی انجام دهیم. بدون ظرفیت‌سازی جامعۀ مدنی، تحقق دموکراسی مشکل است. دموکراسی تمرین می‌خواهد و یک شبه ایجاد نمی‌شود. مردم باید بخواهند که دموکراسی داشته باشند. تمرین اخلاق دموکراتیک کنند. من معتقدم جمهوری اسلامی یک اتفاق یک شبه نبود. حتی دیکتاتوری درون جمهوری اسلامی هم تنها در سی سال گذشته محقق نشده است.

======================================================

يک تصحيح لازم

در مورد مقالۀ آقای اميرهوشنگ آريان پور

روز گذشته، سکولاريسم نو مبادرت به انتشار نامه / مقاله ای از آقای امير هوشنگ آريان پور کرد که از طرف مدير وبلاگ احترام آزادی برای ما ارسال شده بود. چند ساعت بعد، آقای آريان پور، طی يک تماس تلفنی، در حاليکه توضيح می دادند که من هيچگاه در نوشته هايم خودم را دريادار نمی خوانم، از ما خواستند که متن مقالۀ ايشان را نه از وبلاگ احترام آزادی که از سايت خبرگزاری جبهۀ ملی ايران نقل کنيم تا متن درست تر به ديد خوانندگانمان رسيده باشد. اين خواست ما را کنجکاو کرد تا دو متن را با هم مقايسه کنيم. در اين مقايسه معلوم شد که علاوه بر چند اصلاح انشائی، جملات و عباراتی نيز به مقالۀ آقای آرين پور افزوده شده است. لذا، تصميم آن شد که، بجای جايگزين کردن متن اصلی با متن وبلاگ آحترام آزادی، اضافات و تغييرات انجام شده بوسيلۀ اين وبلاگ را در همان متن منتشر شدۀ ديروز مشخص کنيم. >>>>

===================== کوتاه و گويا  ====================

فرار به جلو

در آستانۀ سي سالگي انقلاب ايران!د

به گزارش خبرگزاری تابناك مدعی شده است که، هم‌زمان با نزديك شدن به سي سالگي انقلاب اسلامي ايران، برخي رسانه‌هاي غربي و نيروهاي اپوزيسيون، برنامه‌هاي ويژه‌اي را براي تخريب و هجمه عليه ايران تدارك ديده‌اند. از جمله اصلي‌ترين اين برنامه‌ها، قرار است از سوي گردانندگان شبكه بي.بي.سي در دستور كار قرار گيرد. اين شبكه كه وابستگي نزديكي با سرويس‌هاي اطلاعاتي انگليس دارد، قصد دارد تا در آستانه سي سالگي انقلاب ايران، اسناد سازمان ام.آی.6 را كه هر سي سال يك بار از رده خارج و قابليت انتشار مي‌يابد، با اهداف مشخص و از پيش تعيين‌شده منتشر كند به گونه‌اي كه قرار است افشاي اين اسناد در پايان به ضرر جمهوري اسلامي تمام شود!    (رجوع کنيد به داستان برداشتن چوب و فرار گربه دزده!)            (آرشيو)

=======================================================

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630