آرشيو  |  خانه  |   فهرست همهء مطالب به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

 

=======================================================

سال دوم ـ شماره 360 ـ  دو شنبه 11 آذر 1387 ـ  1 دسامبر 2008

=======================================================

اپرای کربلا يا قادسيه؟

======================================================

میدان های نبرد سیاسی و ایدئولوژیک ما

داریوش همایون

پيام به کنگرۀ هفتم حزب مشروطۀ ايران

لیبرال دمکرات نیز مانند مشروطیتی که پادشاهی تنها جزء کوچکی از آن به شمار می رود در گوش ایرانی تازه و نا آشناست ولی سرتاسر نظام حکومتی مورد نظر ما تنها در آن قالب می گنجد. حکومت اکثریت مردم در چهارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر نامش دمکراسی لیبرال است ــ دمکراسی که دیکتاتوری اکثریت را نیز بر نمی تابد و حقوق سلب نشدنی فرد انسانی را در یک جامعه شهروندی تضمین می کند و هم در شکل پادشاهی و هم جمهوری با موفقیت کار کرده است. ما مانند شخصیت نمایشنامه مولیر که نمی دانست همه عمر نثر می گفته است از نام فلسفۀ سیاسی خود بی خبر بودیم. اکنون پی برده ایم که به پیشرو ترین و آزادمنش ترین خانواده سیاسی جهان تعلق داریم و به جای آنکه بگذاریم دیگران ما را به میل خود تعریف کنند خود پیشگام شده ایم.

======================================================

حكايت ِ قانون اساسي و مهندس بازرگان

مهدي معتمدي مهر

منتقدان به شيوه و عمل‌كرد زنده‌ياد مهندس بازرگان بايد توجه كنند كه ايراد بر تاكيد بازرگان به تشكيل مجلس موسسان، به زير سوال بردن اخلاقيات و پاي‌بندي به پيمان و شيوع انديشه‌ي "اصالت مصلحت" و در راستاي پروژه‌ي "قرباني‌سازي حقيقت در مذبح مصلحت" و به عبارت امروزين آن، ماكياوليسم، است كه تجربه‌ي تاريخي اين ملت، داغ‌ها از آن به دل دارد. اصرار بازرگان و ياران ايشان به ضرورت تشكيل مجلس موسسان ممكن است منجر به ورود مبحث رهبري به آن شده باشد اما از سوي ديگر به تداوم و استمرار مشروطيت در معناي حاكميت قانون و محدوديت حاكمان به قانون اساسي نيز انجاميد.

======================================================

ایران زمان برای سیاست نوین

رضا پهلوی

بدون خلاقیت یک سیاست موثر جدید با پشتیبانی تلاش های دیپلماتیک جدی و محکم که در برگیرندۀ قوی ترین نقش برای اکثریت قاطع ایرانیانی که مخالف با دیدگاه ها و ارزش های حاکمین کنونی هستند، هیچ چیز تغییر نخواهد یافت. در شرایطی که تجویز یک سیاست همکاری که در اصل همپایه با تسلیم از نظر رژیم معنی خواهد شد، باید این واقعیت را نیز همواره مد نظر داشت که هزینۀ هرنوع درگیری نیز نهایتا در دراز مدت افزایش خواهد یافت. تنها سیاست معنی دار و متناسب آن خواهد بود که ملت ایران را متعهد به نجات ایران و دعوت به عهده داری نقش موثر و تعیین کننده در این سیاست جدید که تضمین کنندۀ حفظ تمامیت ارضی، آزادی انتخاب و تجلی دموکراسی باضافۀ احترام به حقوق فردی است، نمود.

======================================================

این آقای اسپنسر جانسون کیست؟

امین بیات

آیا ممکن است ایشان به آقای شوکت کمک مادی کرده باشد و یا آن که اسناد و مدارکی را در اختیار ایشان گذاشته باشد که تا کنون مردم ایران از آنها آگاهی نداشته اند؟ بهر حال کسی که تاریخنویسی میکند تا ما بتوانیم باور کنیم که آدمی ارتجاعی و نوکر بیگانه چون قوام السطنه توانست با برخورداری از هنر دیپلماسی ایران را نه یکبار بلکه چندین بار از مهلکه نجات دهد، خوب است نقش یک بیگانه را در نوشتن کتاب تاریخی خود درباره همین شخصیت سیاسی روشن کند تا کسانی چون آقای صالحی نتوانند از این پاشنه آشیل علیه ایشان استفاده کنند و مدعی شوند که گویا ایشان از جائی برای نوشتن کتاب خود پول و پله ای گرفته است. 

===================== کوتاه و گويا  ====================

پيشنهادات جديد معاون وزير آموزش و پرورش

اعتماد - يکي از معاونان وزير آموزش و پرورش پيشنهاد کرد معاونين پرورشي مدارس روحانيون باشند. به گزارش ايرنا، مهدي اميني همچنين از تعطيل نشدن کلاس ها هنگام نماز انتقاد کرد و گفت: چگونه است که براي برپايي نماز نمي شود کلاس فيزيک را تعطيل کرد و زمان تعطيلي مدرسه را براي امر مهم نماز اختصاص مي دهيم؟ وي افزود: براي نهادينه کردن تقوا و علم در آموزش و پرورش لازم است معاون پرورشي يک روحاني برجسته باشد تا تمامي اهداف پرورشي محقق شود.                  (آرشيو)

================== می تر سند که می ترسا نند  =================

خدا را بر آن بنده بخشایش است / که دائم پی سلب آسایش است!

حميدرضا رحيمی (مدير سايت هزل)

در همۀ گفتارها و نوشتارها، مقدمه و موخره با هم در رابطه اند و هر دو نیز با مضمون و محتوای مستتر در متن در پیوند و هم از اینروست که خواننده یا شنونده از آن، درک و دریافت مشخصی دارد و نیز، همه جا واژگان معنای خودشان را دارند الا در جمهوری اسلامی  شکوهمند ما. نمونه ها، فراوان و دم دست اند. مثلاً وقتی نیروی محترم انتظامی متخلص به "ناجا" می گوید که بنا دارد که از فلان تاریخ "امنّیت اجتماعی" که به قول عوام already حال و بلکه نفس اهالی را گرفته است، "ارتقاء" بدهد، یعنی تنبیه شهروندان نگون بخت بوجه ماضی کافی نبوده و مقرر است که مجدداً تسمه از گردۀ ملت بینوا، به ویژه زنان و جوانان بکشد!... پس در این گفتار، "طرح امنیت اجتماعی" یعنی "طرح سلب امنیت و حذف کلیۀ حقوق فردی و اجتماعی"!...            (آرشيو)

===============  دوشنبه ها: از نگاه يک آينده نگر ===============

در هفتۀ گذشته آقای سام قندچی ابتدا نامۀ اعتراض آميزی در مورد انتشار مقاله ای از نويسنده ای ديگر در سايت سکولاريسم نو برای ما ارسال داشتند و سپس، در نامۀ بعدی خود، اين شرح را برای ما فرستادند: دوست عزيز دکتر نوري علا، به هر حال سکولاريسم نو سايت شما است و صاحب اختيار آن. ولي من ديگر با سکولاريسم نو همکاري نخواهم کرد. با آرزوي موفقيت براي شما و تشکر از محبت هاي شما. با احترام. سام قندچي من، جز اظهار تأسف از تصميم اين نويسندۀ خوشفکر سخن ديگری ندارم و اميدوارم در هر کجای ديگری که تراوشات قلمی خود را منتشر می کنند همواره با موفقيت و سرفرازی همراه باشند. (نوری علا)

=======================================================

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630