آرشيو  |  خانه  |   فهرست همهء مطالب به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

 

=======================================================

شماره 351 ـ  شنبه 2 آذر 1387 ـ  22 نوامبر 2008

=======================================================

اوبا ما و نگاه های منتظر زنان

=================  شنبه ها: از نگاه يک زن  ==================

    يادداشت های هفتگی شکوه ميرزادگی

آيا زنی بر صندلی وزارت امنيت داخلی آمريکا خواهد نشست؟

کابوسی که رييس حزب سوسيالست فرانسه شد

تغيير اوبامائی يا تقليد از الگوی قوانين مربوط به زنان ايران؟

زنان در چرخه ی توليد و مصرف!

======================

خواهران ميرابا ل

پروانه هايي که سوختند تا زنان جهان نسوزند

(به مناسبت 25 نوامبر، روز جهانی حذف خشونت عليه زن ها)

=======================================================

پژوهشی درباره خشونت علیه زنان

کاری از سازمان بهداشت جهانی سازمان ملل

تهیه و تنظیم: حمید حمیدی

تمام اشكال خشونت - روانی، اقتصادی، عاطفی و جسمانی - از قدرت طلبی و سلطه گری فرد آزار رسان ناشی می شود. در گزارش های مربوط به خشونت در خانواده معمولاً زنان و كودكان به عنوان قربانیان اصلی و مردان به عنوان افراد خاطی قید می شوند. چون بنابر آمار جهانی حدود 90 درصد از قربانیان خشونت خانگی زنان و حدود 10 درصد مردان هستند. مردان نیز مورد سوءرفتار زنان قرار می گیرند، اما بخش عمده خشونت خانگی، به ویژه موارد مرگ آور و خطرناك آن، از سوی مردان علیه دختران و زنان خانواده صورت می گیرد. چه تلخ است که در سال روزی وجود داشته باشد كه به عنوان روز مبارزه با خشونت علیه زنان نامیده شود و متأسفانه چنین روزی وجود دارد (25 نوامبر) چون هنوز خشونت علیه زنان با اشكال مختلف در همه جای دنیا شانس داشتن زندگی سالم و راحت را از آنها گرفته است.

=======================================================

جنبش زنان سکوت نخواهد کرد

ترانه بنی یعقوب

طرح سخنانی از جانب سلمان ذاکر عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم و عضو کمیسیون قضائی مجلس مبنی بر بازگشت دوباره ماده 23 که با مخالفت همه مردم مواجه شده موجب حیرت همگان شده است. او گفته است: "ماده 23 لایحه حمایت از خانواده که حذف شده عین خواسته اسلام است و مجلس قصد داشت با تطبیق نظر اسلام برخی مشکلات فعلی زنان و جامعه را حل کند." او با انتقاد از حذف این ماده در کمیسیون قضایی تاکید کرده است: "حذف کردن هنر نیست بلکه بهتر بود که به جای حذف ماده؛ مجلس به اصلاح ایرادهای آن می پرداخت."

================== می تر سند که می ترسا نند  =================

مراسم سالگرد فروهرها برگزار نشد

نيروهای انتظامی و امنيتی ايران روز جمعه اول آذر ماه مانع برگزاری

مراسم دهمين سالگرد قتل داريوش و پروانه فروهر در تهران شدند.

===================== کوتاه و گويا  ===--=================

سکولاريسم در کمين نشسته است!

حسن رحيم پور ازغندی

سکولارها می گويند ما به دنبال حکومت ضد دينی نيستيم، بلکه در پی حکومت غير دينی هستيم...

 آنها می گويند ما خدا را عبادت می کنيم اما اطاعت نمی کنيم!     (آرشيو)

=======================================================

ما پی گير يک حکومت دموکرات سکولار برای ايران هستيم

 رضا پهلوی

در گفتگوئی کوتاه با تلويزيون بين المللی بی.بی.سی (ويدئو)

=======================================================

آيا اسلام می تواند غيرسياسی شود؟

بخش چهارم و پايانی: ناکامی ليبراليسم در جهان اسلام
عبدی کلانتری

آنچه می خوانيد در چهار بخش تنظيم شده است. بخش های اول و دوم به جامعه شناسی سياسی اسلام می پردازد و بخش های سوم و چهارم به يک بررسی مقايسه ای دربارهء تحول تاريخی ايمان به دين. اصطلاح تجربهء مدينه را از محمد آرکون اسلام شناس الجزايری ـ فرانسوی گرفته ايم تا به يکی از مهمترين و قدرت مندترين خيالواره (imaginary) های سياسی ـ دينی جهانی در آغاز شکل گيری تاريخی خود، يعنی مرحلهء نطفه بندی تئولوژی سياسی آن، نگاهی بيندازيم. بخش های سوم و چهارم ــ باز هم در چشم اندازی تاريخی ــ روند نهادی شدن ايمان قلبی، جمود و چيزگون شدن (reification) آن را در هيأت اديان رسمی بررسی می کند.

=======================================================

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630