بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

آذر   1387 ـ نوامبر 2008  ـ

آرشيو آثار نويسنده در اين سايت

خواهران ميرابا ل

پروانه هايي که سوختند تا زنان جهان نسوزند

به مناسبت 25 نوامبر، روز جهانی حذف خشونت عليه زن ها

شکوه ميرزادگی

 بيست و پنجم نوامبر به عنوان روز جهانی حذف خشونت عليه زنان شناخته شده است. ممکن است برخی از خودشان بپرسند که مگر نه اين است که هر روز در هر گوشه و کنار اين جهان خشونتی عليه زنان بوده و هست، پس چرا بيست و پنجم نوامبر؟

در واقع روز بيست و پنجم نوامبر، سال ها قبل از آن که به وسيله ی سازمان ملل به عنوان روز جهانی حذف خشونت از زنان شناخته شود، در کشورهای آمريکای لاتين به عنوان روز نفی خشونت عليه زنان" و يا "روز پايان خشونت عليه زنان" شناخته می شده است.

اين روز، در آغاز، توسط اولين گردهمایی "زنان آمريکای لاتين و جزاير کارائيب"  در بوگوتای کلمبيا (از 18 تا 21 جولای 1981) مطرح شد. شرکت کنندگان در آن گردهمایی، خشونت نسبت به زنان، از ضرب و جرح های خانگی گرفته، تا تجاوز و آزار جنسی، و خشونت های دولتی همچون شکنجه و بدرفتاری با زنان زندانی سياسی را محکوم کرده و روز 25 نوامبر را برای گراميداشت خاطره ی خواهران "ميرابال" (Mirabal) تعيين نمودند و در همان سال از سازمان ملل خواستند که اين روز را به عنوانی روزی جهانی به رسميت بپذيرند و بالاخره در سال 1999 سازمان ملل پذيرفت که روز 25 نوامبر، سالگرد مرگ اين سه خواهر، را به عنوان روز جهانی حذف خشونت عليه زنان اعلام کند.

خواهران ميرابال، که سال ها با ديکتاتور کشور خود، تروهيلو، جنگيدند، عاقبت به دست عوامل او، و وقتی که با اجازه ی حکومت به ديدن همسران زندانی خود می رفتند، کشته شدند. ديکتاتور، مدتی قبل از کشتن اين خواهران، اعلام کرده بود که دو مشکل بزرگ برای او وجود داردـ يکی کليسا و يکی هم خواهران ميرابال.

و تصور می کرد که با کشتن اين خواهران يکی از مشکلات خود را حل کرده است در حالی که همين امر سبب شد که خشم و انزجار مردم نسبت به حکومت بالا بگيرد و تنها يک سال پس از مرگ اين خواهران، حکومت تروهيلو به پايان کار خود رسيد.

اين خواهران، که به نام پروانه های فراموش نشدنی خوانده می شدند، به عنوان سمبل مبارزه عليه خشونت نسبت به زنان شناخته شده و سراسر سرزمين دومينکن از نام و ياد آنها پر شد.

در همان هنگام زنان فعال در دومينکن روز مرگ آنها را به عنوان روز مبارزه با خشونت اعلام نموده و سپس، همانطور که گفته شد، آن را به سازمان ملل نيز پيشنهاد کردند.

در بند اول بيانيه ای که سازمان ملل برای اعلام روز جهانی حذف خشونت عليه زنان منتشر کرد تاکيد شده است که هر نوع خشونتی که نتيجه اش صدمه ی فيزيکی يا جنسی يا روانی به زنان باشد، يا هر اقدامی که به زور يا از طريق محروم کردن هاي غيرقانونی آزادی های شهروندی زنان را محدود سازد، چه در محيط اجتماع و چه در محيط خصوصی، خشونت خوانده می شود.

ياد خواهران ميرابال زنده و به اميد روزی که ميليون ها ميليون پروانه در سراسر جهان آزادانه و بدون خشونت زندگی کنند.

www.shokoohmirzadegi.com

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه

 

محل اظهار نظر شما:

شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته

و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:

admin@newsecularism.com

newsecularism@gmail.com

newsecularism@yahoo.com

 

 

New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fax: 509-352-9630