آرشيو  |  خانه  |   فهرست همهء مطالب به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

 

=======================================================

شماره 350 ـ  جمعه 1 آذر 1387 ـ  21 نوامبر 2008

=======================================================

آيا می دانستيد که ملکۀ ثريا محجبه ظاهر می شد و شاه هم در جوانی مو سپيد کرده بود؟

صحنه ای از يک سريال دروغگوی تلويزيونی حکومت اسلامی دربارۀ 28 مرداد 1332

=====================  جمعه گردی ها  =====================

يقين آگاهانه به آزادی، عين آزادی است!v

اسماعيل نوری علا

نسل جوان ايران در معرض يک جريان تبليغاتی قوی ضديت با آمريکا قرار دارد که از حد و حدود مخالفت با دخالت و حضور آمريکا در منطقۀ ما گذشته و به حد زير پرسش بردن خود سيستم سياسی و قضائی و اجتماعی اين کشور کشيده است. حکومت اسلامی البته مهمترين مرجعی است که در اين بوق بی اعتبار ساختن نهادهای مدنی آمريکا می دمد اما، بنظر من، در اين کار سر دمداران اصلی حکومت تنها نيستند و نيروهای اجتماعی ديگری نيز وجود دارند که در اين کار حکومت اسلامی را به انحاء مختلف ياری رسانده و، حداقل اينکه، با آن همصدائی می کنند.

=====================================================

درک نادرست از جامعۀ سکولار غربي

و نشناختن سرشت اسطوره اي  انديشۀ شرقی

گفتگو با يدالله موقن

كساني چون يوسف خان مستشار الدوله، ميرزا ملكم خان، ميرزا آقا خان كرماني، شيخ احمد روحي، احمد كسروي، جلال آل احمد، احمد فرديد، احسان طبري، سيد حسين نصر، فريدون آدميت، احسان نراقي، داريوش شايگان، مهندس مهدي بازرگان و علي شريعتي درك درستي از مبادي فرهنگ اسلامي ‏و ‏ايراني و تفاوتش با فرهنگ غربي نداشته‏اند... مثلاً مرحوم مهدي بازرگان با آنكه در فرانسه ترموديناميك خوانده بود و استاد همين رشته در دانشگاه بود چون فيلسوف علم نبود از ساختار انديشة علمي ‏درك درستي نداشت و، از آن سو، چون درك علمي-  فلسفي استواري نيز در مباحث ديني نداشت، دو قلمروی فكري متفاوت را در ذهن خود چنان در هم خلط كرده بود كه انسان حيرت مي‏كند.

===================== کوتاه و گويا  ====================

یک خاطره شیرین از رهبر، خداوند چرا اين همه عزت به حضرت آقا داده است؟

حضرت آيت الله جوادي آملي (زيد عزه) مي فرمايد : يک روز مهمان مقام معظم رهبري بودم. سفره را که گستردند، فرزند ايشان آقا مصطفي نيز نشسته بـود. آيت اله خامنه اي به وي نگاهي کردند و فرمودند: پاشو برو! من خدمت ايشان عرض کردم: اجازه بفرماييد آقازاده هم باشند؛ من از او خواستم که با هم باشيم. آقا فرمودند: ايـن غـذا مـال بيـت المال است، شما هم مهمان بيت المال هستيد .براي بچه ها جايز نيست که بر سر اين سفره بنشينند. آنها به منزل بروند و از غذاي خانه بخورند. من در آن لحظه فهميدم که خداوند چرا اين همه عزت به حضرت آقا داده است .  (آرشيو)

=======================================================

در حاشیۀ هدیۀ 230 میلیون یوروئی خامنه ای به قم

تقی روزبه

من با دیدن این رقم نجومی و غیر قابل تصور ابتدا آن را چند بار خواندم و پیش خود گفتم مبادا دارم اشتباهی می خوانم و مثلا صد را  هزار و هزار را میلیون می بینم! ولی هرچه دقت کردم دیدم نه خیر! چشمان ازحدقه درآمده ام اشتباه نمی کند. گفتم شاید غلط تایپی است، گشتی در لابلای اخبار زدم دیدم غلطی هم در کار نیست و تصحیحی هم حول آن صورت نگرفته است و احمدی نژاد هم که امتیاز ابلاغ این رشوه تاریخی برای ترمیم رابطه نه چندان حسنه خود با روحانیت نصیبش شده، بیهوده از طرحی در ابعاد ملی سخن به میان نیاورده است. البته تا این زمان پیش خود فکرمی کردم به قدرکافی به معنای  مبسوط الید بودن واقف هستم. اما ازشما چه پنهان پس ازمشاهده این رقم فهمیدم که چقدرخوشبین بوده ام.

=======================================================

آيا اسلام می تواند غيرسياسی شود؟

بخش سوم: چيزگون شدن ايمان
عبدی کلانتری

آنچه می خوانيد در چهار بخش تنظيم شده است. بخش های اول و دوم به جامعه شناسی سياسی اسلام می پردازد و بخش های سوم و چهارم به يک بررسی مقايسه ای دربارهء تحول تاريخی ايمان به دين. اصطلاح تجربهء مدينه را از محمد آرکون اسلام شناس الجزايری ـ فرانسوی گرفته ايم تا به يکی از مهمترين و قدرت مندترين خيالواره (imaginary) های سياسی ـ دينی جهانی در آغاز شکل گيری تاريخی خود، يعنی مرحلهء نطفه بندی تئولوژی سياسی آن، نگاهی بيندازيم. بخش های سوم و چهارم ــ باز هم در چشم اندازی تاريخی ــ روند نهادی شدن ايمان قلبی، جمود و چيزگون شدن (reification) آن را در هيأت اديان رسمی بررسی می کند.

=======================================================

يک فيلم عالی، به زبان انگليسی، دربارۀ تاريخ ايران

ايران، هفت چهره از تمدن

======================================================

نامۀ آقای منوچهر صالحی

در مورد قرار دادگاه ایالتی برلین >>>>

======================================================

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630