آرشيو  |  خانه  |   فهرست همهء مطالب به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

 

شماره 347 ـ  سه شنبه 28 آبان 1387 ـ  18 نوامبر 2008

 =============  سه شنه ها: زندگی کمال آتاتورک  ==============  

1922 ـ ازدواج

به قلم لرد کين راس

فصل چهل و چهارم ـ  امضاء قرارداد صلح

آن چه که کمال به عنوان رييس يک دولت غربی لازم داشت يک همسر بود؛ زنی که بتواند در چشم مردم نماد زن تحصيل کرده و آزاده ای باشد که کمال می خواست همۀ زنان ترکيه را به همآنگونه درآورد و می ديد که لطيفه می تواند چنين نقشی را بازی کند... مسلمانان ترکيه معمولا برای ازدواج پنج شنبه را انتخاب می کنند. حال آن که روز بعد دوشنبه بود. کمال و لطيفه به سراغ يک قاضی رفتند و از او خواستند که آن ها را برای هم عقد کند. غازی که به زحمت بر شگفتی و گيجی خود غلبه می کرد با درخواست آن ها موافقت نمود. تشريفات ازدواج هم به سبک اروپايي در خانۀ پدری لطيفه برگزار شد و، برخلاف رسم اسلامی که عروس و داماد نبايد تا پس از انجام تشريفات يکديگر را ببينند، آن ها دور يک ميز روبروی هم نشسته و سوگند ياد کردند. در اين مراسم کاظم کارابکر شاهد کمال بود.

=======================================================

پان ترکیسم؛ وزش باد شرقی از غرب

نگاهی به کتاب پان ترکيسم و ايران

اشکان شیرازی

نکتۀ اساسی بیات آنجا است که نشان می دهد تلاش های معطوف به شناخت و بازتعریف هویت ایرانی، درست از سوی دستگاه نظامی گرای رضا خان متوقف شدند، و در دوران رضاخانی نه تنها فرایند اجرای سیاست های هویت بخشی تحت نظارت سازمان نظامی حکومت قرار گرفت و به نوعی تصلب انجامید، بلکه بسته شدن فضای اندیشه و تبادل افکار در دوران رضاخان خود تلاش های فکری که اساس سازندۀ سیاست ها بودند را نیز به پایان رساند.

=======================================================

روشنفكران ایرانی و برآمدن رضاشاه

مهرزاد بروجردی

به باور من، و به ناخواه بسیاری نظریه ‌پردازان اسلام‌گرا، ملی و چپ، سیاست ‌های رضاه‌شاه مانع شكوفایی و گسترش اندیشه‌های مدرن در ایران نبوده و خودكامگی دستگاه فرمانفرمایی‌اش نهال اندیشه ‌ورزی در ایران را سترون نساخته است. افزون بر این، خدمتگزار قدرت انگاشتن روشنفكران این عصر نیز رای سنجیده‌ای نیست. برآنم كه داوری در این باره نیازمند نگاهی ژرف‌تر و معتدل‌تر به كارنامۀ روشنفكری این دوران است. بسا كه هنگام آن رسیده باشد كه داوری‌های یكسویه و ناروای پیشین را به كناری نهیم و بر دستاوردهای اندیشگی و عملی روشنفكران این دوره چشم بگشاییم.

=======================================================

تاکتیک اشتباه باعث افزایش خطر تجزیه ایران است

حمیدرضا خادم

اینکه تجزیه طلبان در مقابل چنین سخنانی عکس العمل های تند نشان دهند موضوع جدیدی نیست، این تقابل از بدو تاسیس جبهه ملی ایران همواره وجود داشته و تردیدی نیست تا زمانی که خواست یکپارچگی و حفظ تمامیت ارضی ایران در نیروهای ملی و تجزیه میهن در ذهن و عمل طرف مقابل باشد همچنان این مواجهه و تقابل ادامه خواهد یافت و پایان نخواهد پذیرفت . این طیف فکری که عده آنان بسیار کم است، همواره با حمایت بیگانگان، اندک مشکلاتی را برای این کشور ایجاد کرده اند. در واقع اگر این افراد صاحب فکر و تحلیل بودند می دانستند که شرایط تجزیه ایران به هیچ وجه وجود ندارد و خوشبختانه تمامی عوامل ژئوپلیتیکی، توپوگرافی منطقه ای و همچنین شرایط کشور مانع بسیار جدی و بزرگی بر سر راه تجزیه کشور و تجزیه طلبان است.

===================== کوتاه و گويا  ====================

طرح تعطيلي مغازه ها در وقت نماز

فرماندار اردکان در رابطه با اجراي طرح تعطيلي مغازه ها در وقت نماز، هدف از اجراي اين طرح را رونق روزافزون اين وظيفه ديني و سنت حسنه دانست و افزود: اين طرح بايد به گونه يي برنامه ريزي شود که با قوت اين برنامه تداوم آن را براي هميشه در شهر شاهد باشيم. به گزارش ايسنا روستايي افزود: يکي از راهکارهاي اين طرح اين است که شهرداري از قرار دادن اجناس مغازه ها در بيرون از مغازه و پياده روها توسط مغازه داران ممانعت کند تا هم با مشکل سد معبر مواجه نباشيم و هم مغازه داران موقع تعطيلي وقت نماز به سختي نيفتاده و امنيت اجناس شان محفوظ بماند.

=======================================================

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630