آرشيو  |  خانه  |   فهرست همهء مطالب به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

 

=======================================================

شماره 346 ـ  دو شنبه 27 آبان 1387 ـ  17 نوامبر 2008

=======================================================

بهمن 1357 ـ فرودگاه مهرآباد ـ مليون در انتظار ورود آيت الله خمينی

===============  دوشنبه ها: از نگاه يک آينده نگر ===============

جبهۀ ملی، آخرين سراب وحدت اپوزيسيون

سام قندچي

تلاش هائی که می خواهند تا از جبهه ملی جريانی غير از آنچه اين جبهه در واقعيت خود هست بسازند، اغلب از سوی کسانی صورت می گيرد که به نظرات تازه ای رسيده اند، نه چپ را قبول دارند و نه سلطنت را، و در جستجوی تشکلی فراگير و حاضر و آماده برای تحقق اهداف خود هستند و، در اين رهگذر، به جبهۀ ملی رسيده اند. اما، از آنجا که اين جبهه دارای ماهيت و تعريف و تاريخچۀ معين و تعديل ناپذيری است، مجبور می شوند که ـ در کمال حسن نيت حتی ـ بکوشند تا از آن يک جريان غير واقعی بسازند و چون نمی توانند، تنها دشمنی وابستگان قديمی جبهه را بر می انگيزند.

=======================================================

 

گِلایه ای از آقای کورش زعیم

محمد امینی

آقای زعیم که گفتگوی خویش را به انگیزه پاسداری از یگانگی ایران و برتافتن به قوم گرایان آغاز کرده اند، از آن بسا فراتر رفته و به یکی از ماندگارترین ارزش های تاریخی جامعه ایران که پلورالیسم فرهنگی و زبانی مردم این سرزمین است تاخته اند. در پایان هم، ای بسا به دلیل نداشتن آگاهی های گسترده از تاریخ ایران، از پیوستگی های تاریخی و تدریجی ایلی و قومی در این سرزمین و چون و چند پیدایش و ماندگاری نزدیک به یک هزار گویش و بن گویش در پهنه ایران، نسخه ای را برای یگانگی زبانی ایران پیچیده اند که نه درست است و نه شدنی. از این هم فراتر روم و شرم سارانه بگویم که پاره ای از سخنان ایشان، رنگ و روی آشنای آن تجدد آمرانه ای را دارد که از دهه نخست ۱۳۰۰ خورشیدی، جایگزین تجدد رایزنانه مشروطه شد. 

=======================================================

کلان فضای کثرت گرا

بهمن بازرگانی

در فضاي مدرن، جهان به گونه يي تصوير مي شد که گويا همۀ جهان و تمامي انسان ها بايد به حقيقتي واحد و جهانشمول روي بياورند. نظريه ها و نظام باور ها به صورت ارگانيسم هاي فراانساني تصوير مي شدند که انسان ها همانند سربازاني بايد در خدمت آنها باشند. نتيجه اين سربازگيري، جنگ بين حقيقت ها بود. در کلان فضاي کثرت گرا نظريه ها و نظام باور ها تبديل به امکاناتي مي شوند که آدم هاي زنده و فعال با توجه به نياز ها و خواسته ها و اهدافي که در پيش دارند، از ميان آنها گزينش هايي معطوف به هدف مي کنند تا با آنها راحت ترين و ساده ترين طرق گره گشايي و رسيدن به اهداف شان را طي کنند.    (+ توضيحی از سکولاريسم نو)

=======================================================

نسبت تودرتوی مدرنیته و بحران

بابک احمدی

بسیاری باور دارند که مدرنیته یعنی روزگار پیروزی خرد انسانی بر باورهای سنتی ( اسطوره ای، دینی، اخلاقی، فلسفی و...)، رشد اندیشه علمی و خرد باوری. مدرنیته مجموعه‌ای است فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماع، فلسفی که از حدود سده پانزدهم - و بهتر بگوییم ، از زمان پیدایش نجوم جدید، اختراع چاپ و کشف امریکا - تا امروزه یا چند دهه پیش ادامه یافته است.  مدرنیته به یک معنا انتقادی مداوم است از سنت، و از خودش. نوخواهی و امروزگی است ، مدام تازه شدن و خود را نفی کردن و به قلمرو تازگی‌ها گام نهادن است. مدرنیته به این اعتبار آغاز پله حکومت خرد است و ایده آن همبسته باایده خرد باوری است.

===================== کوتاه و گويا  ====================

علوم طبيعي سکولارپرورند!n

آیت الله جوادی آملی

آيت الله جوادي آملي از برخي برنامه ريزي ها در راستاي اسلامي کردن دانشگاه ها انتقاد کرد! به گزارش رسا، وي در ديدار طلاب و دانشجويان دانشگاه هاي کشور، اسلامي کردن دانشگاه ها را به اسلامي شدن دروس دانشگاهي دانست و گفت: علوم طبيعي سکولار پرورند، بايد اين علوم را بر اساس نگرش اسلامي تدوين کرد. اين استاد حوزۀ علميۀ قم ادامه داد؛ آنچه انسان را مي سازد دانش اسلامي است، از اين رو همۀ تلاش قرآن و سنت ائمه (ع) خليفه پروري است و خليفه بايد حرف مولايش را بزند. وي گفت: اگر دانشگاه بخواهد اسلامي باشد بايد به اين سو حرکت کند، وگرنه جدا بودن دختر و پسر از کارهاي روزانه مسجد و حسينيه است. آيت الله جوادي آملي، با اشاره به اينکه دانشگاه بايد دانش اش اسلامي باشد، خاطرنشان کرد زدن آرم جمهوري اسلامي، عکس امام و مقام معظم رهبري و آوردن دعاي فرج در ابتداي کتاب هاي درسي، دانشگاه ها را اسلامي نمي کند!

=======================================================

آری، هولوکاست ديگری در راه است

شيدا ابراهيمی

=======================================================

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630